Neurodesenvolupament «x» moviment: Atenció

Totes les espècies són capaces “d’enfocar la seva atenció» en allò que resulta bàsic per a la seva supervivència: el menjar.

Les qualitats humanes coincideixen, de vegades, amb algunes qualitats comuns en altres espècies animals.

En els éssers humans el ventall d’aquesta qualitat s’ha ampliat a altres possibilitats que van més enllà del menjar i que ens ajuden a una evolució qualitativa de la nostra espècie.

L’atenció forma part de l’aprenentatge i és requisit indispensable per aconseguir bons resultats en allò que ens proposem. És per això que ampliaré la informació sobre aquest aspecte.

Atenció:

L’atenció és una qualitat de la percepció que filtra estímuls ambientals, decidint quins són els més rellevants i donant-los prioritat per mitjà de la concentració de l’activitat sobre l’objectiu, per a un processament més profund en la consciència.

L’atenció és també el mecanisme que controla i regula els processos cognitius, des de l’aprenentatge per condicionament fins al raonament complex. Fa referència a la concentració selectiva en un aspecte discret de la informació, ja sigui considerada subjectiva o objectiva, mentre que s’ignoren altres aspectes perceptibles.

El més famós detectiu de tots els temps, Sherlock Holmes, tenia clara la importància de la concentració. El doctor Watson comentava sorprès com el seu peculiar amic era capaç de «allunyar el seu cervell de l’acció» i centrar-se en una única cosa en un món ple de distraccions.

Tenim la idea que la falta de concentració, la dificultat per focalitzar l’atenció, és un dels problemes de l’educació i l’aprenentatge.

L’atenció al detall, en general, s’inicia de manera inconscient a l’hemisferi cerebral esquerre i es manté en l’hemisferi dret. L’estar atent o «posar atenció» és un comportament que compartim els éssers humans amb altres espècies.

Amb una atenció plena a tot, la nostra ment es trobaria submergida en un mar d’estímuls tan ampli que els nostres sentits es desbordarien d’informació i aquesta no podria ser processada. Per això necessitem un mecanisme de control, és el processament estructurat de l’activitat humana: l’atenció i la concentració.

Característiques de l’atenció:

 • Amplitud: la quantitat d’informació a la qual podem atendre al mateix temps i al nombre de tasques que podem fer simultàniament.
 • Intensitat: És la quantitat d’atenció que posem en un objecte o tasca i està directament relacionada amb el nivell de vigília i alerta d’un individu. Les fluctuacions són variacions en la intensitat de l’atenció. Al descens de la intensitat de l’atenció es coneix com «lapsus d’atenció».
 • Oscil·lament de l’atenció: L’atenció oscil·la perquè fem dues o més tasques alhora i l’atenció es dirigeix ​​alternativament de l’una a l’altra (shifting).

 

 • Control: L’atenció controlada és dirigir l’atenció en funció de les demandes de l’ambient i de la tasca que fem i requereix un esforç de la nostra part per mantenir-la.

Factors que influeixen en l’atenció

 • Determinants externs: depenen del medi ambient.
 • Potència de l’estímul: la intensitat de l’estímul és capaç d’atreure la nostra atenció.
 • Canvi: modifica el nostre camp de percepció, la nostra ment és atrapada pels estímuls que modifiquen la situació d’estabilitat.
 • Mida: La publicitat fa servir amb gran eficàcia aquest principi. La mida posseeix menys atractiu que el canvi o que la potència de l’estímul.
 • Repetició: Un estímul feble, però que es repeteix constantment, pot arribar a tenir un gran impacte en l’atenció. És molt utilitzat en anuncis comercials.
 • Contrast: Quan un estímul contrasta amb els que l’envolten, crida més l’atenció.
 • Organització estructural: Els estímuls han d’estar organitzats i jerarquitzats, de manera que possibilitin rebre correctament la informació.
 • Determinants interns: depenen de l’individu i condicionen encara més, no només la capacitat i desenvolupament de l’atenció, sinó també el seu rendiment.
 • Emoció: Els estímuls que provoquen emocions de major intensitat tendeixen a atreure l’atenció del subjecte que els percep.
 • Estat orgànic: relacionat amb les pulsions que experimenta l’individu en rebre la estimulació. Per exemple, si una persona es troba assedegada, segur que li atrauran més intensament els estímuls relacionats amb la satisfacció de la set. S’orienta a la supervivència.
 • Interessos: el que atreu l’atenció està en funció del que ens interessa. Per exemple, un aficionat a l’alpinisme se sentirà atret per una vista de muntanyes nevades, mentre que un biòleg ho estarà per la imatge d’una espècie en perill d’extinció.
 • Avaluació d’esforç: L’avaluació sobre l’esforç d’una tasca determinada pot generar un major o menor grau d’activació de l’atenció.
 • Distracció: Relacionada amb les necessitats del moment. La distracció pot referir-se a la concentració en el nostre món interior o «abstracció».
 • Suggestió social: Pot arribar a atreure l’atenció d’altres persones per invitació, que és més que per simple imitació.
 • Pensament: quan el pensament segueix certes idees, un estímul relacionat amb elles captarà la seva atenció en forma immediata.
 • Implicació del subjecte:
    • Atenció activa i voluntària (deliberada): s’orienta i projecta mitjançant un acte conscient, amb una finalitat d’utilitat pràctica i en la seva aplicació busquem aclarir o distingir alguna cosa. La motivació activa la nostra atenció cap a un objecte. Exemples: Quan atenem un estímul perquè hi ha un interès subjacent, no per la potència de l’estímul en si mateixa. Quan mantenim l’atenció en situacions que ens interessen però alhora ens cansen.
    • Atenció activa i involuntària: orientada per la percepció.
        • Passiva: alguna cosa ens atrau sense esforç com un simple moviment d’una fulla.
        • Selectiva: capacitat d’un organisme per a concentrar-se en una sola font d’informació, rebutjant altres estímuls que puguin interferir.
    • Atenció dividida: Atendre, de manera simultània, diverses demandes a la vegada, distribuint l’atenció entre les diferents activitats o estímuls. Les tasques que menys recursos demanden són automatitzades pel subjecte (per exemple, en el cas de la conducció).
    • Atenció sostinguda: persistència de l’atenció en el temps per concentrar-se en una tasca abans de cometre errors. Fonamental en les activitats escolars i laborals.

Patologies

Les pertorbacions de l’atenció són fonamentalment d’ordre quantitatiu i qualitatiu.

La inestabilitat de l’atenció, és una característica dels trastorns maníacs.

Trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) afecta l’activitat, les relacions i la vida diària de la persona. Pot ser:

 • TDAH predominantment hiperactiu / impulsiu.
 • TDAH predominantment inatent.
 • TDAH combinat.

Conclusions:

A part de la percepció, a l’hora de rebre informació, és tan important la forma amb la qual la percebem, com els elements als que fem cas. Dit d’una altra manera, l’atenció modula els components que percebem.

El nostre cervell capta nombrosos estímuls, però només alguns són conscients, la resta són percebuts subliminalment. L’atenció és doncs, un procés que tria quins estímuls captem. És una espècie de filtre que té la nostra ment per introduir en el nostre cervell la informació que és rellevant.

L’atenció és un procés adaptatiu, ja que ens permet captar millor l’ambient i respondre a les demandes d’una manera eficaç.

L’atenció la podem dirigir. Es fa de tres maneres:

 • Processos selectius: quan hem de donar resposta a un sol estímul o tasca.
 • Processos de distribució: quan hem d’atendre diverses tasques alhora.
 • Processos de manteniment o sosteniment: quan hem d’atendre durant períodes de temps relativament amplis.

Així doncs, podríem dir que l’atenció, juntament amb la percepció, són dues capacitats que posseïm els éssers humans que actuen com a prerequisits perquè la informació arribi al nostre cervell, i per tant juguen un paper fonamental en la resta dels processos cognitius .

És a dir:

Si perceps les coses de manera adequada i poses l’atenció en coses rellevants, els processos mentals que facis posteriorment es veuran beneficiats, ja que estaran treballant amb informació adequada.

No obstant això si perceps les coses d’una manera distorsionada, prestes atenció a estímuls irrellevants o ets incapaç de mantenir la teva atenció en aspectes importants, els teus processos cognitius tindran una dificultat afegida, ja que la informació que tindran per treballar no serà l’adequada.

Els nostres programes potencien el «Neurodesenvolupament» perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el «neurodesenvolupament» en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament «x» Moviment.

Font Wikipedia

Isabel Compan, Juliol 2018

«Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. «

Propers Cursos i Activitats® :

 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)
 • Brain Gym 101® intensiu a la Vila Olímpica, Barcelona  (22-23-24-25 de Juliol)
 • RMT 1&2 a Porto -Portugal- (31 d’Agost, 1-2 Setembre)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a torbar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies