Calendario

Tu profesión de futuro. Aseguramos la calidad y profesionalidad con una marca registrada.

Talleres, Conferencias, Meetings y… Cursos.

Reconocimientos Oficiales:

Feb
3
Sab
2018
RMTi 1® Enfoc, Organització i Comprensió a Vidakine Montmeló -Barcelona- @ Vidakine
Feb 3 a las 9:00 am – Feb 4 a las 2:00 pm

TMR1

RMTi 1® Enfoc, Organització i Comprensió a Barcelona

Bases de l’entrenament en el moviment rítmic:

Ideal per als Terapeutes Ocupacionals, TOA, NEE, pares, treballadors socials, terapeutes familiars i de salut mental, optometristes i TTs de desenvolupament, terapeutes, mestres de ioga; mestres d’educació especial; professionals que treballen amb nadons, llevadores i mestres de pre-escolars, professionals de la salut; massatgistes, especialistes en trauma i cuidadors; kinesiólogos, instructors de Brain Gym.

Durant el curs es demostren i practiquen els moviments rítmics i com aquests moviments promouen el desenvolupament del cervell, l’aprenentatge efectiu, el desenvolupament de la parla, l’equilibri emocional, l’alliberament de la tensió, la resistència i la força postural. Es mostren els reflexos relacionats amb el desenvolupament del control postural i la seva importància per a la comprensió de les bases sensori-motriu, emocional i la funció cognitiva.

Programa:

 • Com RMT construeix les bases neuronals-sensorials-motores d’enfocament i habilitats d’aprenentatge d’alt nivell
  Conceptes bàsics en el desenvolupament del cervell per a l’aprenentatge, l’atenció i la comprensió
  Maneres d’identificar els desequilibris de desenvolupament
  La informació sobre una selecció dels reflexos que participen en la col·locació dels fonaments d’enfocament i comprensió – tònic laberíntic (TLR); landó; Tònic Simètric del Coll (STNR); Galant espinal; amfibi; Babinski
  Els mètodes per a la integració de reflexos primitius
  Els 17 moviments passius i actius RMT fonamentalsPodrem veure i percebre com els moviments rítmics ajuden a la integració de reflexos.
  Importància de la integració dels reflexos i del desenvolupament complet del programa motor.
  Saber què fer per estimular les connexions del cervell per augmentar el control dels impulsos, l’atenció, l’equilibri, la coordinació, la resistència i l’aprenentatge.
  Hores: 15h

Hores: 15h

Requisits: no es necessiten requisits previs

Reconeixements oficials:

 • Tots els nostres cursos estan reconeguts per RMTi®
RMTi 1® Enfoque, Organización y Comprensión en Vidakine Montmeló Barcelona @ Vidakine
Feb 3 a las 9:00 am – Feb 4 a las 2:00 pm

TMR1

Bases del entrenamiento en el movimiento rítmico:

Ideal para los Terapeutas Ocupacionales, TOA, NEE, padres, trabajadores sociales, terapeutas familiares y de salud mental, optometristas y TTs de desarrollo, terapeutas, maestros de yoga; maestros de educación especial; profesionales que trabajan con bebés, comadronas y maestros de preescolares, profesionales de la salud; masajistas, especialistas en trauma y cuidadores; kinesiólogos, instructores de Brain Gym.

Durante el curso se demuestran y practican los movimientos rítmicos y cómo estos movimientos promueven el desarrollo del cerebro, el aprendizaje efectivo, el desarrollo del habla, el equilibrio emocional, la liberación de la tensión, la resistencia y la fuerza postural. Se muestran los reflejos relacionados con el desarrollo del control postural y su importancia para la comprensión de las bases sensorio-motriz, emocional y la función cognitiva.

Programa:

 • Cómo RMT construye las bases neuronales-sensoriales-motoras de enfoque y habilidades de aprendizaje de alto nivel
 • Conceptos básicos en el desarrollo del cerebro para el aprendizaje, la atención y la comprensión
 • Maneras de identificar los desequilibrios de desarrollo
 • La información sobre una selección de los reflejos que participan en la colocación de los cimientos de enfoque y comprensión – tónico laberíntico (TLR); Landó; Tónico Simétrico del Cuello (STNR); Galant espinal; Anfibio; Babinski
 • Los métodos para la integración de reflejos primitivos
 • Los 17 movimientos pasivos y activos RMT fundamentales

 

 • Podremos ver y percibir como los movimientos rítmicos ayudan en la integración de reflejos.
 • Importancia de la integración de los reflejos y del desarrollo completo del programa motor.
 • Saber qué hacer para estimular las conexiones del cerebro para aumentar el control de los impulsos, la atención, el equilibrio, la coordinación, la resistencia y el aprendizaje.

Horas: 15h

Requisitos: no se precisan requisitos previos

Reconocimientos Oficiales:

 • Todos nuestros cursos están reconocidos por RMTi®
Feb
24
Sab
2018
RMTi 1® Enfoque, Organización y Comprensión en Zaragoza @ Zaragoza
Feb 24 a las 9:00 am – Feb 25 a las 2:00 pm

TMR1

Bases del entrenamiento en el movimiento rítmico:

Ideal para los Terapeutas Ocupacionales, TOA, NEE, padres, trabajadores sociales, terapeutas familiares y de salud mental, optometristas y TTs de desarrollo, terapeutas, maestros de yoga; maestros de educación especial; profesionales que trabajan con bebés, comadronas y maestros de preescolares, profesionales de la salud; masajistas, especialistas en trauma y cuidadores; kinesiólogos, instructores de Brain Gym.

Durante el curso se demuestran y practican los movimientos rítmicos y cómo estos movimientos promueven el desarrollo del cerebro, el aprendizaje efectivo, el desarrollo del habla, el equilibrio emocional, la liberación de la tensión, la resistencia y la fuerza postural. Se muestran los reflejos relacionados con el desarrollo del control postural y su importancia para la comprensión de las bases sensorio-motriz, emocional y la función cognitiva.

Programa:

 • Cómo RMT construye las bases neuronales-sensoriales-motoras de enfoque y habilidades de aprendizaje de alto nivel
 • Conceptos básicos en el desarrollo del cerebro para el aprendizaje, la atención y la comprensión
 • Maneras de identificar los desequilibrios de desarrollo
 • La información sobre una selección de los reflejos que participan en la colocación de los cimientos de enfoque y comprensión – tónico laberíntico (TLR); Landó; Tónico Simétrico del Cuello (STNR); Galant espinal; Anfibio; Babinski
 • Los métodos para la integración de reflejos primitivos
 • Los 17 movimientos pasivos y activos RMT fundamentales

 

 • Podremos ver y percibir como los movimientos rítmicos ayudan en la integración de reflejos.
 • Importancia de la integración de los reflejos y del desarrollo completo del programa motor.
 • Saber qué hacer para estimular las conexiones del cerebro para aumentar el control de los impulsos, la atención, el equilibrio, la coordinación, la resistencia y el aprendizaje.

Horas: 15h

Requisitos: no se precisan requisitos previos

Reconocimientos Oficiales:

 • Todos nuestros cursos están reconocidos por RMTi®
Mar
10
Sab
2018
RMTi 2® Emociones, Memoria y Comportamiento en Zaragoza @ Zaragoza
Mar 10 a las 9:00 am – Mar 11 a las 2:00 pm

TMR_2_01

RMTi 2® Emociones, Memoria y Comportamiento en BarcelonaEl curso nos aporta información sobre: ​​El papel que desempeñan el movimiento y los reflejos en el crecimiento del cerebro, el aprendizaje, el desarrollo emocional y el comportamiento, y la investigació.El por qué el hecho de no tener integrados los reflejos son un factor importante en desafíos como ADD / ADHD, dislexia, retraso del desarrollo, trastorno del procesamiento sensorial, el autismo, el estrés crónico, el aprendizaje, la regulación emocional y el desarrollo social del comportament.Com utilizar rítmicos movimientos de gente de todas las edades.Programa

 • Demostrar 17 movimientos rítmicos más movimientos adicionales para la integración del sistema límbico y la coordinación de cuerpo superior e inferior. Reconocer qué y cómo utilizar 17 movimientos rítmicos para todas las edades, niño al adulto.
  Evaluar el reflejo intrauterino – Miedo paralizador, el reflejo de Moro y el reflejo de protección del tendón Guardian.
  Identificar si el comportamiento de un individuo indica un desequilibrio del sistema límbico.
  Demostrar los patrones de movimiento y protocolos para la integración de los reflejos clave – Por Parálisis, reflejo de Moro, reflejo de protección, reflejo del tendón Guardian.
  Identificar los protocolos para liberar la tensión de las zonas afectadas por el reflejo tendón Guardian en piernas, caderas, espalda, cuello y hombros.

Horas: 15h

Requisitos: RMTi-1® Entrenamiento al Movimiento Rítmico Primer Nivel

Reconocimientos oficiales:

Todos nuestros cursos están reconocidos por RMTi®