Anem a fons: Quins són els Objectius de Brain Gym®, Edu-K®

26/09/2013

Què ens proposem amb Brain Gym?

BG_02El nostre treball com a educadors interessats en millorar la qualitat de l’aprenentatge de les persones, es basa en unes intencions molt clares a les quals hem denominat Objectius. La nostra proposta engloba també una filosofia de treball en la qual el respecte a l’ésser humà és fonamental. Partim del que trobem i ens enfoquem en el que desitgem.

  Mitjançant el model educatiu de Brain Gym ® (Edu-K ® o Kinesiologia Educativa): 

  •  Promovem l’aprenentatge de forma lúdica i divertida
  • Potenciem i honorem nostra intel · ligència innata
  • Construïm el nostre aprenentatge a partir dels moviments que fem en la vida quotidiana
  • Emfatitzem l’habilitat d’adonar-nos (“notar”) i de respondre a les necessitats bàsiques del moviment
  • Animem l’auto-responsabilitat
  • Ens permetem apreciar i validar a cada participant
  • Potenciem que cada participant assumeixi millor el seu propi aprenentatge
  • Animem la creativitat i l’auto-expressió
  • Inspirem l’apreci de la música, l’educació física i l’art.

Amb això ens alineem amb la psicologia humanista nascuda als anys seixanta.

Podem apreciar les diferents formes d’intel · ligència (lingüística, matemàtica, natural, musical, de relacions socials …) i l’aprenentatge (cadascú té una forma d’aprendre relacionada amb el funcionament del seu perfil cerebral, aspecte que nosaltres treballem en el curs conegut com Organització Òptima del Cervell-OBO-).

El que nosaltres anomenem aprenentatge té a veure amb l’evolució personal que realitzem al llarg de tota la vida (no només s’aprèn a l’escola). La nostra activitat engloba els “nens” de 0 a 99 anys.

Amb les nostres propostes hem ajudat a millorar la qualitat de vida de milers de persones, en això radica el nostre èxit i per això es justifica una expansió tan extraordinària (Brain Gym es coneix i s’aplica en 97 països i s’ha traduït a 49 llengües ) en tan poc temps (des de finals dels anys 80).