Una classe cerebralment amigable: Un trànsit necessari

14/03/2019

Una classe cerebralment amigable: Un trànsit necessari

Prof. Llic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Com a mostra de col·laboració entre les persones que treballem i ens impliquem en l’ús i la implementació d’aquestes tècniques de Neurodesenvolupament, tinc l’honor de compartir amb tots vosaltres l’article que ha escrit la Rosa Garrido Kellemberger, instructora de Brain Gym a Uruguai.

Moltes gràcies Rosa per permetre’ns gaudir de la teva aportació.

Una classe cerebralment amigable. 1ª part

Prof. Llic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Resum. Aquest article aborda algunes reflexions sobre les aportacions de les neurociències a l’educació. Les mateixes parteixen de pensar el procés que sha transitat com a docents, en termes de les diferents concepcions didàctiques que han estat font de formació, per enfocar-nos en la importància de pensar avui com neuroeducadores. En aquest sentit, es planteja la necessitat de discutir al voltant de les relacions entre neurociència i educació i la importància de repensar aquestes relacions com a educadors del segle XXI. Així mateix es plantegen algunes idees al voltant de les condicions per a una classe cerebralment amigable.

Paraules clau: Neurociència, neurodidàctica, classe cerebralment amigable.

Un trànsit necessari

Vint anys de trajectòria docent ens han donat l’oportunitat de transitar per diferents contextos educatius. Això ha implicat treballar sota polítiques educatives de diferents governs, partits polítics, plans, entre d’altres, els plans 1976, 1983,1993, 1994, 2006 de l’ensenyament mitjà, i 1986 i 2008 de formació docent; també en diferents àmbits públics i privats, amb adolescents i adults. No obstant aquesta diversitat, considerem que hi ha alguna cosa que travessa aquests contextos i és la recerca d’un nou model educatiu.

En cada context en què s’han modificat els plans i els programes els eixos de discussió han variat, fins i tot hi ha programes que han canviat la seva mirada epistèmica, però, almenys en el que fa a la nostra especialitat no és la Generalitat. En aquest sentit, es fa èmfasi en el contingut didàctic-disciplinar, el qual és condició necessària per a ensenyar una disciplina. Però no és condició suficient, en tant hi ha altres continguts, com ara els continguts estratègics, metacognitius i epistèmics que requereixen atenció. Tots ells fonamentals, ja que permeten aprehendre i reflexionar críticament sobre els continguts disciplinaris potenciant l’autonomia acadèmica i intel·lectual dels estudiants.

En aquests vint anys hem participat activament en les diferents reformes educatives des del nostre rol de docent. En el context actual d’explosió del coneixement, considerem que està en l’acostament de dos camps, el científic i l’educatiu, la possibilitat de transitar cap a un nou model educatiu. Usha Goswami sosté “Hi ha un abisme entre la ciència actual i la seva aplicació a l’aula” (citada per Mora, 2013).

Sense cap dubte, conèixer què passa en la ciència és important. Les investigacions poden tenir un paper instrumental, i proveir informació per fer un meta-anàlisi que permeti treure algunes conclusions, o també poden tenir un paper conceptual, il·luminant la presa de decisions. En qualsevol dels dos sentits, és fonamental generar espais de trobada, i deliberació entre els dos camps. En treballar per unir els esforços d’aquests camps, amb lògiques diferents, considerem que està la clau.

En aquesta línia, Pedro Flores es pregunta:
– Què justifica l’enfocament de polítiques basades en evidència?
La “necessitat de millorar l’acompliment dels governs en la conducció dels afers públics, com l’educació [doncs en] una democràcia la ineficàcia té un alt cost” (Flores, 2013), no només en els aspectes micro formant persones, sinó en els macro, en la societat en el seu conjunt.

Democràcia, educació i ciutadania es retroalimenten constantment, en aquest sentit és important pensar el paper que tenim els educadors en aquest context. La qual cosa suposa la problematització d’aquestes relacions. I això depèn del pensament dels docents, és a dir des de quina concepcions didàctics-disciplinaris-epistèmiques pensem tals vincles.

Com a educadors, en la nostra formació hem transitat per diferents concepcions didàctiques.

La formació de grau, ens va posar en contacte amb un model tradicional, el qual professa la importància del coneixement disciplinar i la seva presentació en una versió universal, sense reconeixement de l’epistemologia que el sustenta. També la seva idea del rol docent com una mena de semidéu, que ho sap tot, que veu nombres en els seus alumnes, i que ensenya d’igual manera en aules que són heterogènies.

El model constructivista, va marcar la importància d’un ensenyament contextualitzat, va prioritzar els estudiants, va ampliar la seva concepció respecte del què ensenyar, no únicament els continguts disciplinaris, per aprendre aquests va plantejar com a necessaris treballar els continguts procedimentals i actitudinals. En aquest plantejament de l’ensenyament les estratègies esdevenen fonamentals, igual que els valors i les actituds que es volen promoure. També va aportar que els subjectes principals dins de l’aula són els estudiants i aquests tenen coneixements previs amb els quals és necessari connectar, per aconseguir un aprenentatge significatiu com va plantejar Ausubel. Els estudiants són subjectes contextuats que tenen una història personal, familiar, acadèmica, cultural que contribueix a entendre els processos que han realitzat.

La Didàctica Crítica és una altra font teòrica de la nostra formació. Aquest model didàctic, també es sosté en un ensenyament contextuat i prioritza la problematització de les pràctiques d’aula. Habilita a pensar aquestes pràctiques en un microcontext, el de la classe en el qual interactua el docent amb uns estudiants, en funció d’uns continguts, però inserint aquesta pràctica pedagògica en un context més macro per pensar les variables que la travessen. Prioritza així l’anàlisi crítica de la pràctica docent, la qual és entesa “com el treball que el mestre desenvolupa quotidianament en determinades i concretes condicions socials, històriques i institucionals, adquirint una significació tant per la societat com per al propi mestre” (Achilli, 1987).

En el context actual, el camp de la Didàctica es resignifica en funció de les aportacions que les neurociències realitzen a l’educació. És així, que avui la neurodidàctica és un espai possible. Avui “les investigacions sobre el cervell poden influir en la manera en què pensem sobre l’ensenyament” (Blakemore i Frith, 2011), d’aquí la idea d’una neurodidàctica que contribueixi a pensar què passa al cervell quan aprenem, per des d’allà projectar les nostres classes.

En així que es fa necessària la figura d’un “nou professional que bé podria dir-se neuroeducador” (Mora, 2013) S’entén per neuroeducador, a un professional, “científic o no, una persona entrenada amb una perspectiva interdisciplinària capaç de fer pont entre els coneixements del cervell i com funciona, i els mestres, ensenyant a aquests últims sobre els avenços més recents de la neurociència aplicables a l’ensenyament »(Mora, 2013).

“La participació dels neurocientífics en l’ensenyament incorporarà en el currículum del programa escolar programes específics d’estimulació cerebral cognitiva, informació a pares i mestres dels nous avenços en el coneixement del cervell (…) també podrien contribuir a desenvolupar conjuntament un programa d’activitats (…) que ens portin a desenvolupar investigacions que permetin una millora important en l’aprenentatge escolar “(Ortiz, 2016)

Aquesta idea suposa, estendre ponts entre el camp científic i l’educatiu, generant un diàleg en el qual la retroalimentació generi estratègies d’ensenyament per a una classe cerebralment amigable (Rosler, 2017).

En definitiva, “el canvi educatiu depèn del que el professorat faci i pensi; és tan simple i tan complex com això “(Fullan (2012).

Profa. Lic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:
Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:
Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.
En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal
Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Març 2019

Brain Gym® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o www.brain-gym.es o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.
RMTi® és una marca registrada de Rhythmic Movement Training International®. Feu clic a http://rhythmicmovement.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.
TFH® és una marca registrada de Toc per a la Salut International®. Feu clic a https://www.ikc-info.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.
Propers Cursos i Activitats® :

 • RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors
 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 30-31 Març a Zaragoza / 1-2 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament: 6-7 Abril a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 11-12 Maig a Zaragoza / 2-3 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • RMT-3®: per a la Lectura i la Escriptura: 1-2 Juny a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 8-9 Juny a Zaragoza / 4-5 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • ***RMT-MC® Fent Connexions a Tenerife 16-17 Març / 29-30 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
 • *** RMT®:Enfrontar-se a les Pors 6-7 Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan i Moira Dempsey Fundadora del curs
 • *****RMT® Moviments Rítmics Preparats per a l’Escola: 31 d’Agost-1 de Setembre de 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • JULIOL: Intensiu RMT: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les Pors del 29 de Juny al 7 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan

Brain Gym®

 • BG 205 *** The Dominance Factor per Carla Hannaford Fundadora del curs a la Vila Olímpica Barcelona 21-22 Març
 • BG 103***The Physiological Basis of Learning per Carla Hannaford Fundadora del curs a la Vila Olímpica Barcelona 23-24 Març
 • BG 301® Brain Gym en Profunditat: 7 Dimensions de l’Aprenentatge 15-16-17-18 Abril 2019 a la la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 401® Practicum Brain Gym 19-20-21-22 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106® Hands On-Mans a la Feina 4-5 Maig/Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106® Hands On Teacher Training Septiembre 27-28-29 2019 en la Vila Olímpica, Barcelona con Isabel Cohen Fundadora del curs
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE 25 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 105® Dibuix Emmirallat i la Pinça d’Escriptura 26 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió 8-9-10 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 101® Intensiu Brain Gym 11-12-13-14 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 201® OBO Organització Òptima del Cervell 15-16 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona

TFH®

 • TFH-1® 27-28 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • TFH-2® 22-23  Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
 • TFH 1-2-3-4® Intensiu del 19 al 25 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com
Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, RMTi o TFH, feu clic als mateixos enllaços.