Una classe cerebralment amigable: Dopamina a la classe.

28/03/2019

Una classe cerebralment amigable: Dopamina a la classe.

Profa. Llic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Com a mostra de col·laboració entre les persones que treballem i ens impliquem en l’ús i la implementació d’aquestes tècniques de Neurodesenvolupament, tinc l’honor de compartir amb tots vosaltres l’article que ha escrit la Rosa Garrido Kellemberger, instructora de Brain Gym a Uruguai.

Moltes gràcies Rosa per permetre’ns gaudir de la teva aportació.

Una classe cerebralment amigable 3ª part

Dopamina a la classe.

A l’aula avui tenim dos enemics, l’avorriment i l’ansietat. El primer té a veure amb la manca de dopamina, i el segon amb el seu excés. La dopamina és un neurotransmissor vinculat a la motivació.

Davant d’aquest problema, la primera estratègia ha d’estar pensar com captar l’atenció de l’estudiant, sabent que el seu sistema atencional és directament proporcional a la seva edat. Per tant, acabat aquest temps, serà necessària una pausa per reenfocar el seu sistema atencional. L’atenció suposa la possibilitat que l’estudiant pugui enfocar-se en el que li estem plantejant, deixant de banda tota la resta, si no aconseguim aquest enfoc, no hi haurà aprenentatge. Hi ha aprenentatge quan la informació que estem treballant es converteix en coneixement, per a fer això haurà de passar de la memòria a curt termini, a la memòria a llarg termini.

Perquè l’aprenentatge sigui òptim, a més de treballar en aconseguir l’atenció és fonamental el context en què es treballa. El mateix ha d’evitar l’estrès, l’avorriment, la frustració, la confusió. El to de veu, les imatges, el moviment, els colors, l’aprenentatge multisensorial que afavoreixi el treball amb tots els sentits, seran necessaris.

Els docents triem determinats continguts com importants a treballar, un cop això hem de pensar com treballar amb el sistema atencional dels estudiants. Com més vies d’ingrés tingui la informació, això és si tots els sentits es comprometen en això, llavors la informació arriba al SARA (Sistema d’Activació Reticular Ascendent), que és l’engegada de l’atenció que tenim al tronc encefàlic. Si no aconseguim aquesta engegada, la informació no continua per altres camins cerebrals, i no es convertirà en coneixement. Des d’allà la informació contínua, per un camí curt cap a una àrea del cervell que és l’amígdala, que realitzarà una avaluació ràpida de la mateixa. L’amígdala li atribueix un significat emocional, en termes de plaer o dolor.

El plaer implica que l’estudiant associa la informació a una emoció positiva, suposarà apropament entre ells i nosaltres i, el dolor, implica que ha associat la informació a una emoció negativa. Això generarà una distància que farà fallida en el sistema atencional. El plaer suposa una conducta d’acostament, i el dolor una conducta de fugida o lluita. En aquest últim cas, haurem posat un obturador important, que impedirà l’aprenentatge. “Necessitem emocionar-nos per aprendre” (Marcial Pérez, 2014).

Imaginem-nos que la informació ha estat avaluada positivament per l’amígdala, és a dir la informació s’ha associat a una emoció positiva, llavors arribarà a altres àrees del cervell, i al còrtex prefrontal. Aquí es genera la presència de dopamina. La qual contribuirà a enfocar l’atenció, a partir de la qual serà possible que la informació passi a la memòria a llarg termini, convertint-se en coneixement.

“Per a un bon aprenentatge, la motivació i l’atenció han de ser bàsiques, per dos motius, primer perquè l’alumne serà capaç d’aconseguir l’aprenentatge molt més ràpid si està molt motivat i segon perquè mitjançant l’atenció amb la que s’ha après durarà molt més, atès que la xarxa neuronal establerta romandrà durant molt més temps estable “(Ortiz, 2016).

Llavors una classe cerebralment amigable (Rosler, 2017) és la que la dona la benvinguda a la dopamina. Aquestes classes es caracteritzen perquè el docent prioritza la informació que és rellevant, la qual toca els interessos personals dels estudiants, és a dir aconsegueix connectar el tema amb els seus cervells límbics, i implicar-los emocionalment. Per a això es treballa amb tots els sentits, es consolida la informació amb organitzadors visuals, es treballa en equip mobilitzant els seus cervells socials. La classe es caracteritza per les novetats, les sorpreses, és a dir no són rutinàries, la música i el moviment tenen un lloc just. També els aromes i els colors del seu ambient afavoreixen, el joc està present i l’humor també. Els estudiants són recompensats a partir dels seus èxits, i habilitats per treballar quan no poden. Els docents es focalitzen en el que s’ha aconseguit pels estudiants, per maximitzar i des d’allà sostenir per treballar el que els falta aconseguir.

En una classe cerebralment amigable, el binomi cognició-emoció, no es desintegra. “L’emoció és aquesta energia codificada en l’activitat de certs circuits del cervell que ens manté vius. Sense l’emoció, sense aquesta energia base, ens trobaríem deprimits, apagats. Algú amb una emoció apagada no podria veure i adonar-se ni tan sols d’un elefant que passés al costat d’ell (Mora, 2113).

Encendre primer l’emoció creant “mètodes i recursos capaços d’evocar la curiositat en els alumnes per allò que se li explica, (…) mètodes sempre adaptats a l’alegria, al despertar, al plaer i mai al càstig (Mora, 2013)

Una classe cerebralment amigable (Rosler, 2017), no creu en “el Coeficient intel·lectual [que] contribueix aproximadament en un 20% als factors que determinen l’èxit en la vida, amb la qual cosa el 80% queda per altres forces” (Goleman , 1997). Les emocions sostenen els processos d’aprenentatge (Mora, 2013). Entre altres aspectes, això implica ensenyar als estudiants a reconèixer les seves emocions en el moment en què transcorren, potenciant el seu autoconeixement, la seva autoregulació i la seva intel·ligència intrapersonal, però també promovent espais d’empatia, per al desenvolupament de la intel·ligència interpersonal. Promoure l’automotivació, ordenant les emocions al servei d’un objectiu personal, ensenyant la comunicació assertiva i l’optimisme intel·ligent.

Treballar amb els drets humans assertius, entre d’altres ensenyar-los que tenen dret a prendre les seves pròpies decisions, a cometre errors, a canviar de parer, a dir no sé, a demanar el que volen i no esperar que algú ho endevini, i a dir que no, encara que es tracti d’una comanda raonable. Promovent així una convivència a classe, basada en l’assertivitat, diluint les conductes passives o agressives.

L’optimisme intel·ligent constitueix una altra empremta d’una classe cerebralment amigable. Dolors Avia, explicita el que no és optimisme intel·ligent. En aquest sentit, aclareix que optimisme no és el contrari de pessimisme, així com el realisme no s’oposa a l’optimisme i al pessimisme. En realitat “optimistes i pessimistes pretenen ser realistes (…) pot ser que tots dos ho siguin, o cap, es fixen en aspectes parcials, diferents, de la realitat” (2009). Es pot dir que és l’actitud davant la vida, d’interpretar cada cosa que ens passi, procurant aprendre per superar-nos.

Veure la vida amb un enfocament positiu i actuar en conseqüència. L’optimisme no depèn dels gens (Avia, 2009) per tant s’aprèn, per això les institucions “tenen una important missió que complir per ensenyar, potenciar, consolidar i mantenir l’optimisme” (Avia, 2009).

Profa. Lic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.
Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:
Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:
Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.
En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal
Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Març 2019

Brain Gym® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o www.brain-gym.es o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.
RMTi® és una marca registrada de Rhythmic Movement Training International®. Feu clic a http://rhythmicmovement.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.
TFH® és una marca registrada de Toc per a la Salut International®. Feu clic a https://www.ikc-info.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

Propers Cursos i Activitats® :
RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors
RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 30-31 Març a Zaragoza / 1-2 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament: 6-7 Abril a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 2-3 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
RMT-3®: per a la Lectura i la Escriptura: 1-2 Juny a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 4-5 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
***RMT-MC® Fent Connexions  29-30 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
*** RMT®:Enfrontar-se a les Pors 6-7 Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan i Moira Dempsey Fundadora del curs
*****RMT® Moviments Rítmics Preparats per a l’Escola: 11-12 Maig 2019 / 31 d’Agost-1 de Setembre de 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
JULIOL: Intensiu RMT: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les Pors del 29 de Juny al 7 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan

Brain Gym®
BG 301® Brain Gym en Profunditat: 7 Dimensions de l’Aprenentatge 15-16-17-18 Abril 2019 a la la Vila Olímpica, Barcelona
BG 401® Practicum Brain Gym 19-20-21-22 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
BG 106® Hands On-Mans a la Feina 4-5 Maig/Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona

BG 104® Moviments Brain Gym 8-9 Juny 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
BG 106® Hands On Teacher Training Septiembre 27-28-29 2019 en la Vila Olímpica, Barcelona con Isabel Cohen Fundadora del curs
MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE 25 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
BG 105® Dibuix Emmirallat i la Pinça d’Escriptura 26 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
BG 220® Cercles de Visió 8-9-10 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
BG 101® Intensiu Brain Gym 11-12-13-14 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
BG 201® OBO Organització Òptima del Cervell 15-16 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona

TFH®
TFH-1® 27-28 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
TFH-2® 22-23  Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
TFH 1-2-3-4® Intensiu del 19 al 25 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com
Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, RMTi o TFH, feu clic als mateixos enllaços.