RMTi® Fent Connexions

Fonaments de RMTi® i els moviments rítmics.

Construcció de la neurologia i de la maduresa neuronal. Estimular connexions en totes les àrees del cervell perquè funcione amb eficàcia i formi la base per ser competent i curiós. Desenvolupament del cervell de baix a dalt. Desenvolupament de connexions entre el cervell posterior, el mesencèfal i el prosencèfal i cap al còrtex prefrontal per establir la coordinació d’accions, sentiments i pensaments.

Ideal per a qualsevol persona interessada en l’aprenentatge i el desenvolupament.

Programa:

  • Moviments rítmics passius, actius, de genolls. Ritme i exactitud en la coordinació
  • Desenvolupament neuronal i estructura del cervell
  • Factors d’estrès en el desenvolupament neuronal. Efectes.
  • Efectes dels moviments rítmics en el cervell
  • L’encèfal, el sistema d’activació reticular (SAR) i el tàlem. Transmissió d’informació al còrtex.
  • Coordinació i cerebel
  • Cervell mitjà, processament auditiu i informació visual
  • Ganglis basals i el desenvolupament de la capacitat de ser
  • Sistema límbic per l’autoregulació i la memòria episòdica
  • Connexions a les àrees prefrontals importants per l’enfocament, l’atenció, la comprensió, els moviments, la coordinació i els records

Mètodes d’ensenyament incloent teoria i aplicacions pràctiques i experimentals, presentats amb una combinació de Powerpoints, vídeos, demostracions; discussions i sessions de pràctica.

Horas: 15h

Requisits: Sense requisits previs.

Reconocimientos Oficiales: Reconocidos por RMTi® y como Formación Permanente de Instructores Brain Gym®

Calendari d’activitats

Tornar a RMTi®

Tornar a la pàgina d’inici

Reserva plaça