RMTi:® Moviments Rítmics per Enfrontar la por

Paper del reflex de por Paràlisi i els reflexes connectats a la segona etapa del reflex de Moro relacionats amb l’establiment d’un sentit d’estabilitat i seguretat, que són importants per a la unió i els límits, la comunicació i el desenvolupament del llenguatge.

Els mètodes d’ensenyament: El curs barreja  teoria i alicacions pràctiques i experimentals, presentats amb Powerpoints, vídeos, demostracions; discussions i sessions de pràctica.

Programa:

 • Reflexes RPP i Moro. Establiment d’una sensació de seguretat i estabilitat.
 • Reflexes relacionats amb el reflex de Moro que poden retardar la maduració emocional.
 • Paper dels reflexes en el desenvolupament del llenguatge
 • Reflexes retinguts que poden afectar el desenvolupament emocional i conductual
 • Emocions retingudes i reflexes específics relacionats
 • Integració postural, propioceptiva i vestibular
 • Paper dels reflexes en l’establiment de la unió i els límits
 • Paper i funcions de la resposta de llluita-fugida
 • Tècniques de massatge facial per integrar els reflexes influents en el llenguatge i el desenvolupament emocional
 • Moviments i protocols per a la integració de RPP, Moro, Agafar, Plantar, arrelament, Succió, Pérez i Babkin
 • Estabilitzar emocions. Connexió a la inestabilitat postural
 • Mmoviment infantil i reflexes en el desenvolupament del llenguatge, l’estabilitat emocional, control dels impulsos, la curiositat, el desenvolupament de relacions i independència

Hores: 15h

Requisits:  RMTI 1® enfoc, organització i comprensió / RMTI 2® emocions, memòria i comportament

Reconeixements oficials: reconegut per RMTi® / reconegut com a Formació Permanent d’Instructors de Brain Gym®

Calendari d’activitats

Tornar a RMTi®

Tornar a la pàgina d’inici

Reserva plaça