FAQS RMTi® Preguntes més freqüents sobre RMTi®

1.- Què és RMTi ® o Entrenament del Moviment Rítmic?

2.- Què són els Reflexes Primitius?

3.-Què significa que els Reflexes Primitius no estan integrats?

4.- Per què es parla d’ajudar els nens amb dificultats d’aprenentatge mitjançant la Teràpia del Moviment Rítmic?

 5. La Teràpia del Moviment Rítmic pot ajudar a persones amb necessitats educatives especials, com el trastorn per dèficit d’atenció, hiperactivitat, dany cerebral o problemes similars?

6.- Per què és important triar un / a instructor / a registrat de TMR ®?

7.- On podem trobar un instructor registrat?

 

1.- Què és RMTi® o Entrenament del Moviment Rítmic?

L’Entrenament en el Moviment rítmic ha estat desenvolupat pel Dr. Harald Blomberg i Moira Dempsey. És una tècnica senzilla, fàcil i efectiva per treballar amb nens que presenten diferents dificultats.
2.-Què són els Reflexos Primitius?

Els Reflexos Primitius són responsables de la nostra supervivència en els primers mesos de la vida. El sistema nerviós central és el centre de control de tot el desenvolupament (moviment, aprenentatge i pensament).

Inicien el seu desenvolupament en el moment de la concepció i segueixen una seqüència regular i comú per a tots els éssers humans, malgrat les diferències culturals. Aquesta seqüència regular dels diferents estadis del desenvolupament s’identifica per patrons de moviment que esdevenen en cada etapa del creixement. Aquests patrons es coneixen com Reflexos Primitius. Cadascun d’ells té un paper necessari en el creixement del fetus o del nen i prepara el camí per al nou estadi. Sobre ells s’assenten els reflexos posturals necessaris per desenvolupar les nostres habilitats en la nostra vida quotidiana.
3.-Què significa que els Reflexos Primitius no estan integrats?

Cada moviment reflex correspon a un patró reactiu determinat que dura un temps específic. Quan el nadó ha fet seu el moviment i el controla, diem que l’ha integrat. Si el nen supera l’edat corresponent a la integració del reflex sense haver fet seu el patró, l’arrossega a edats superiors a les que aquesta reacció ja no és necessària per sobreviure. Els reflexos no integrats es mostren com impulsos reactius i condicionen comportaments i reaccions d’algunes persones que són incapaços de controlar-los.
4. Per què es parla d’ajudar els nens amb dificultats d’aprenentatge mitjançant l’Entrenament en el Moviment Rítmic?

Com més practiquem un moviment més automàtic es fa. Quan els nens creixen i no han integrat els moviments corresponents a la seva edat, els donem una segona oportunitat perquè puguin fer-ho mitjançant els moviments rítmics.

Llavors, la immaduresa fisiològica es supera i els aprenentatges sobrevenen de forma natural.
5. L’Entrenament al Moviment Rítmic pot ajudar a persones amb necessitats educatives especials, com trastorn per dèficit d’atenció, hiperactivitat, dany cerebral o problemes similars?

Aquest Entrenament s’ha practicat durant més de 30 anys amb nens que mostren dificultats en el seu desenvolupament, comportament, aprenentatge … obtenint amb ells magnífics resultats.

A cada un dels nivells dels cursos de RMT es treballen aspectes específics associats:

RMT-1 → Entrenament al Moviment Rítmic i Reflexos Primitius per al Enfocament, l’Organització i la Comprensió.
RMT Entrenament al Moviment Rítmic per a l’Escola
RMT-2 → Entrenament al Moviment Rítmic per les Emocions, la Memòria i el Comportament
RMT-3 → Entrenament al Moviment Rítmic per a la Lectura i l’Escriptura
RMT Entrenament al Moviment Rítmic per Enfrontar la Por

6. Per què és important triar un / a instructor / a registrat / a de RMTi®?

Els Instructors registrats de RMT® formen part d’un equip internacional. Estan d’acord en utilitzar només els continguts, manuals i certificats oficials elaborats per aquesta Associació per a les classes. Aquests certificats estan reconeguts en moltes associacions al voltant del món com a part oficial dels seus programes.
7.On podem trobar un instructor registrat?

Hi ha una llista dels Instructors registrats a nivell internacional que podeu consultar a http://rhythmicmovement.org/

Aquí podreu trobar informacions sobre cursos, instructors, RMT i molt mes

Calendari d’activitats

Tornar a RMTi®

Tornar a la pàgina d’inici

Reserva plaça