RMTi 3® Moviments Rítmics 3r Nivell: Lectura i Escriptura

Dislexia

Com es veuen afectades la lectura i la escritura per factors com la visió, el reconèixer els sons de la llengua i la capacitat de coordinació motora.

Combinar els moviments rítmics per aprofundir i aconseguir resultats més eficaços en aquests aspectes. Relacionar el moviment i el processament sensorial. Afegir la visió i el so als moviments rítmics i en analitzar els reflexes. La importància dels moviments infantils per a la mielinització del cos callós i la capacitat de desenvolupar l’especialització hemisfèrica.

Programa

  • Moviments rítmics per aprofundir en l’eficàcia dels resultats en lectura i escriptura.
  • Importància dels moviments infantils per a la mielinització del cos callós i l’especialització dels hemisferis
  • Desenvolupament de la motricitat fina
  • Reflexes: Moro, tònic laberíntic i el reflex tònic simètric del coll. Informació adicional
  • Reflex tònic asimètric del coll, redreçament del cap, mà- Babkin, agafar i tracció.
  • Moviment infantil i paper dels reflexes en el creixement del cervell, l’aprenentatge, el desenvolupament emocional i el comportament
  • Importància de la integració de reflexes infantils per a les habilitats bàsiques de processament i aprenentatge.
  • Per què els reflexes no integrats són un factor important en desafiaments com ara ADD / ADHD, dislèxia, retard del desenvolupament, trastorn del processament sensorial, l’autisme, l’estrès crònic / aprenentatge, reptes emocionals i de comportament.
  • Com els reflexes creen i enforteixen les xarxes neuronals per a la lectura i l’escriptura.
  • Com els exercicis del moviment rítmic integren reflexes implicats en el desenvolupament de lectura, escriptura i habilitats acadèmiques

Hores: 15h

Requisits: RMTi-1® Entrenament al Moviment Rítmic 1r nivell / RMTi-2® Entrenament al Moviment Rítmic 2n nivell.

Reconeixements oficials: reconeguts per RMTi® / reconeguts com a Formació Permanent d’Instructors de Brain Gym®

Calendari d’activitats

Tornar a RMTi®

Tornar a la pàgina d’inici

Reserva plaça