Quina mà trio? RTAC -5-

10/05/2018

La definició de la lateralitat és una fita molt important.

Ser dretà o esquerrà condiciona la nostra forma de veure les coses, de fer-les, de viure la vida …

Triem liderar els moviments preferentment amb un dels dos costats del cos.

Com que disposem de diverses extremitats i sentits (ulls, orelles, mans-braços, peus-cames, hemisferis cerebrals), podem “triar” fer les coses amb les extremitats del mateix costat o de diferents costats per liderar els nostres moviments.

Quan tenim clars els costats del cos que hem “escollit” podem respondre ràpidament a les accions que requereixen una decisió immediata: llançar i / o recollir pilotes, dibuixar, escriure, cosir, tallar ….

La lateralitat també ens resulta imprescindible per situar-nos en l’entorn: girar a la dreta / esquerra, escriure de dreta a esquerra (en la nostra cultura occidental és així), ordenar llibres, col·locar objectes …

Moltes dificultats en la vida es presenten com a resultat d’una falta d’integració de la lateralitat, la qual cosa vol dir que confonem la dreta amb l’esquerra en multitud d’accions quotidianes: en girar caminant o conduint, en escriure lletres (podem invertir-les amb facilitat), en llegir …. la qual cosa ens provoca petits “accidents” continuats.

Aquestes petites confusions fan que les persones que les pateixen se sentin insegures i els sembla que són “pitjors” que els altres perquè els costa molt més fer les coses correctament.

Des de la nostra perspectiva veiem que hi ha una relació directa entre aquestes situacions i la maduració del Reflex Tònic Asimètric del Coll -RTAC-.

A una edat primerenca, solem prendre una opció per la dominància d’un costat perquè lideri els moviments corporals. A partir d’aquí comença a establir-se la preferència per fer servir un o l’altre costat i acabem sent destres o esquerrans.

La nostra experiència en el neurodesenvolupament ens mostra que quan el reflex RTAC es manté actiu compromet la maduració d’aspectes relacionats amb la lateralitat, provocant, en conseqüència, moltes “dis-ficultats” que actualment s’han etiquetat com “Dislèxia”, “Disgrafia”, discalcúlia “….

Una de les meves companyes, la Juanita Quintana, ha publicat un vídeo en què es mostra un nen de dos anys i mig i comenta:

“Aquest és un nen de 2.5 anys. Hem observat que molts nens que arriben a aquesta edat amb un Reflex Tònic Asimètric del Coll -RTAC- els costa més temps i, de vegades, no es decideixen a triar un costat sobre l’altre.

Aquest nen és encara jove i té temps per decidir-se, però els nens d’aquesta edat amb els que treballem i que han integrat el seu RTAC tenen una dominància lateral clara a aquesta edat. No mostren cap dubte sobre quin costat triar tot i que encara estan en el procés de maduració “.

La lateralitat és diferent per a cada persona

El nostre cervell gestiona les extremitats i sentits d’un costat amb l’hemisferi de l’altre costat. La part dreta del cos es gestiona amb l’hemisferi esquerre i la part esquerra del cos es gestiona amb l’hemisferi dret.

La lateralitat varia d’una persona a una altra. Cada persona té un perfil de lateralitat diferent.

Podem trobar-nos amb persones que tenen:

 • una lateralitat uniforme o homogènia: totes les parts dominants en un mateix costat i l’hemisferi dominant a l’altra banda
 • una lateralitat creuada: alguna de les parts dominants en un costat i la resta a l’altra banda
 • una lateralitat unilateral: totes les parts dominants en un costat incloent l’hemisferi cerebral en aquest mateix costat

Existeixen diferents tipologies de perfils laterals que tenen com a conseqüència formes diferents de comportar-se i de comprendre la vida. Si esteu interessats en aquest tema, podeu ampliar la informació al nostre curs d’Organització Cerebral Òptima -OBO-.

El fet de conèixer el perfil cerebral ens pot ser molt útil per a conèixer la nostra forma d’entendre i reaccionar en diferents situacions de la vida.

A les persones que es dediquen a la teràpia i l’ensenyament, el conèixer els perfils cerebrals dels seus alumnes els pot resultar imprescindible per comprendre com aprenen els seus alumnes i quines són les metodologies més adequades perquè els seus alumnes aconsegueixin aprendre.

Els Departaments d’Orientació Professional poden beneficiar-se a l’hora d’aconsellar als alumnes quines són les preferències professionals que poden fer amb més facilitat. La vocació pot correspondre moltes vegades al perfil personal espontani.

En els Departaments de Selecció de personal ja s’utilitzen els perfils laborals per seleccionar els candidats idonis.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Abril 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • RMTi-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió a Barcelona (12-13 de Mayo) 
 • RMTi-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament (19-20 de Mayo) en Barcelona
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i l’Escriptura (21-22 de Mayo) a Barcelona
 • BG 201® OBO: Organització Òptima Cerebral (26-27 de Mayo) a Barcelona
 • Actualització per a Instructors de Brain Gym® (1 juny) a Vidakine, Barcelona
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (2-3 juny de 2018)
 • Actualització per a Instructors de Brain Gym® (8 juny) a Barcelona
 • BG 107- Dibuix Emmirallat i pinça manual (9-10 de juny) a Barcelona
 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • BG 105. Hands On® (2-3 de Juliol de 2018) a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)
 • Brain Gym 101® Intensiu a Barcelona (22-23-24-25 de Juliol de 2018)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, RMTi o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: