Neurodesenvolupament “x” moviment: Processos fisiològics

28/06/2018

Neurodesenvolupament “x” moviment: Processos fisiològics

Cada persona viu i processa les seves pròpies experiències d’una forma única.

Pertanyent tots a una mateixa espècie, l’Homo sapiens, cada un de nosaltres som individus únics.

El cervell és l’òrgan que processa totes aquestes dades amb una pàtina banyada d’una personalitat exclusiva, la qual cosa ens diferencia els uns dels altres i, alhora, de la Intel·ligència artificial.

Com processa el nostre cervell?

Per a fer els diferents processos, el nostre cervell disposa d’una estructura bàsica conformada en un bucle d’adaptació continuada al nostre entorn:

 1. Els sentits són el mecanisme fisiològic de la percepció i permeten percebre el que està al nostre voltant, així com determinats estats interns de l’organisme. Gràcies a ells el cervell recull informació. Els sentits són els responsables d’aportar informacions de dades externes i internes al nostre cervell a través de sensors específics que són activats per diferents estímuls que poden ser físics o químics.
 1. Processament: el cervell gestiona la informació rebuda a través dels sentits de forma semblant a un procés de fabricació: la “etiqueta”, la classifica, la compara i la tracta, és a dir la processa.
 1. Resposta: Després de processar la informació, el cervell pot reaccionar de forma involuntària o voluntària amb una acció determinada, sigui física (qualsevol moviment) o química (generació d’hormones determinades).

Els cinc sentits tradicionals responen a diferents estímuls de l’entorn amb diferents tipus de cèl·lules específiques per a cada un d’ells. Vegem els més coneguts:

 • Sentit de la vista o de la visió: és la capacitat dels ulls de detectar les ones electromagnètiques dins de la llum visible i d’interpretar la imatge pel cervell com vista.
 • Sentit del gust o de sabor: és un sentit químic del cos. Cada receptor gustatiu transporta la informació a una regió lleugerament diferent del cervell.
 • Sentit de l’oïda o de l’audició: és el sentit de la percepció de vibracions que ens permet escoltar sons.
 • Sentit de l’olfacte o de l’olor: és un sentit “químic”. Existeixen centenars de receptors olfactius, cadascun s’uneix a una molècula característica particular. En el cervell, l’olfacte és processat pel sistema olfactiu.
 • El Sentit del tacte és la percepció de diferents estímuls a través de la pell a través de la qual podem percebre la pressió, la temperatura, la textura i algunes sensacions internes com la fam o el fred …

Equip de transmissió:

La transmissió d’aquesta informació es realitza a través de l’equip de neurones que són les encarregades de recollir la informació gràcies a les dentritas i de transmetre-la a través de l’axó. Les neurones transmeten missatges entre cèl·lules nervioses o des de cèl·lules nervioses a altres teixits corporals, com els músculs o les glàndules. Així es respon a les adaptacions necessàries per a permetre el control i la coordinació centralitzats d’òrgans i teixits.

 

Tipus de sinapsis:

 • Sinapsis Elèctrica en la qual la transmissió entre la primera neurona i la segona es produeix pel pas d’ions d’una cèl·lula a una altra i l’impuls nerviós es transmet directament.
 • Sinapsis Químiques es produeixen quan es transmet un impuls nerviós mitjançant un procés molt ràpid de secreció cel·lular alliberant neurotransmissors a través de l’axó que són recollits per les dentritas de les neurones adjacents.

Així podem constatar que els fonaments del processament cerebral d’habilitats superiors es basen en la física i la química del nostre cervell.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Font: Wikipedia

Isabel Compan, Juny 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • BG 104 Hands On. Mans a la Feina, 2-3 juliol a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)
 • Brain Gym 101® intensiu a la Vila Olímpica, Barcelona  (22-23-24-25 de Juliol de 2018)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: