Neurodesenvolupament “x” moviment: Memòria i Psicologia

08/11/2018

Neurodesenvolupament “x” moviment: Memòria i Psicologia

La memòria és una funció cerebral que intervé en tots els processos d’aprenentatge de l’ésser humà. És vital per a la supervivència de l’individu així com per a la supervivència de l’espècie.

És un punt comú amb moltes altres espècies animals, per no dir totes, i també és un punt comú amb les plantes i els altres éssers vius.

La memòria humana, igual que l’ésser humà en si, és complexa i fascinant. La nostra vida existeix gràcies a la nostra memòria. La vida està formada per records.

La memòria és la capacitat d’adquirir, emmagatzemar i recuperar informació. Som qui som gràcies al que aprenem i recordem. Sense memòria seríem incapaços de percebre, aprendre o pensar, no podríem expressar les nostres idees ni tindríem una identitat personal, perquè sense records seria impossible saber qui som i la nostra vida perdria sentit.

La informació sensorial que arriba al cervell processada pels diferents sentits desencadena el mecanisme de la memòria (el que recordem). La memòria és un conjunt de processos que permeten codificar, emmagatzemar i recuperar la informació, un cop aquesta “ha entrat” ​​en les nostres neurones.

Disposem de diferents tipus de memòria:

1. Memòria sensorial:

És una memòria d’escassa durada (d’1 a 3 segons) que treballa amb el sistema de percepció per processar la informació que volem que entri en la nostra ment.

Quan percebem qualsevol estímul, el nostre cervell ja comença a recordar, i, a través d’aquesta memòria sensorial, es proporciona al nostre sistema perceptiu la quantitat de temps justa per poder memoritzar l’element que està entrant.

2. Memòria a curt termini:

Actua com una memòria de treball: quan la memòria sensorial ha fet i al seu treball que ens ha permès percebre la informació, entra en joc aquesta memòria a curt termini (que dura de 18 a 30 segons).

Aquesta memòria de curta durada manté disponible (memoritza) la informació que s’acaba de percebre durant uns segons perquè es pugui emmagatzemar correctament.

A més, aquesta memòria de treball també reactiva materials emmagatzemats en la memòria a llarg termini, per poder integrar la nova informació amb la qual ja posseïa anteriorment.

3. Memòria a llarg termini:

Un cop han actuat la memòria sensorial i la memòria a curt termini, apareix la memòria a llarg termini, “la memòria amb majúscules”.

Aquest tipus de memòria, és el que popularment es coneix com “memòria”, i conté tota aquesta informació que ja ha estat emmagatzemada en el nostre cervell, conté nostres records.

La memòria humana és complexa.

La neuropsicologia de la memòria parla sobre investigacions recents i científiques sobre la nostra memòria i els processos que ocórren al nostre cervell perquè aquesta funcioni correctament.

El procés i la funció de la memòria pot presentar “errors” que són distorsions de la informació. Alguns d’aquests trastorns aconsegueixen un grau de malaltia com les “Paramnèsies”, mentre que altres són poc freqüents.

Entre les anomalies més freqüents trobem:

“La teva cara em sona”: Ens passa quan hi ha una persona a qui coneixem (o creiem conèixer) però ens és impossible identificar (o determinar amb qui s’assembla).

Oblidar el nom: Ens passa quan identifiquem plenament la cara com la d’algú conegut, però no podem recordar el nom.

Sensació de conèixer: Aquest és el cas en què creiem fermament conèixer alguna cosa o saber alguna cosa, però a l’hora d’utilitzar aquest coneixement es fracassa.

“Ho tinc a la punta de la llengua”: Està molt relacionat amb l’anterior i és específicament la incapacitat de trobar la paraula correcta per al que es vol dir, trobant potser moltes associades o relacionades però sense que s’ajustin exactament al que busquem .

Llacuna temporal: Quan s’obliden alguns fragments d’alguna cosa o que ha passat en un lapse específic, per exemple, quan oblidem part del recorregut habitual a casa nostra: no recordem quan hem passat per determinat punt (pel que hem d’ haver passat).

Falsos records: L’aparell psíquic crea records per omplir llacunes en la memòria. Aquest tipus de trastorn tendeix a ser altament problemàtic per al subjecte.

“Deixa vu”: És una anomalia del reconeixement que implica que experimentem aquesta situació de “això ja ho he vist” o “això ja ho he viscut”, tot i saber que és la primera vegada que ho veiem o vivim.

“Jamais vu”: És el cas contrari a l’anterior. Aquí, encara que l’individu coneix i sap que coneix determinada situació i la recorda, no experimenta cap sensació de familiaritat.

Patologies:

La malaltia de l’Alzheimer és una classe de demència progressiva causada per l’aparició de plaques i nusos neurofibriliares en diferents regions del còrtex cerebral i l’hipocamp. Al principi, aquests nusos i plaques, es concentren a la regió temporal mitjana, aquesta zona està relacionada a l’establiment de noves memòries explícites. Aquesta zona és vital per a l’establiment de la memòria episòdica i contribueix a la formació de noves memòries semàntiques.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Font Wikipedia

Isabel Compan, Novembre 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • Brain Gym 101®: 17-18 i 24-25 de Novembre a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • Actualització Instructors BG 104 el 28 de Novembre a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 1-2 de Desembre a Italia
 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió:: 6-7 de Desembre a Tenerife
 • RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament: 8-9 de Desembre a Tenerife
 • BG 104@ 26 moviments: 22-23 de Desembre a Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 105@ Hands On: 27-28 de Desembre a Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 201@ OBO Organització Òptima del cervell: 29-30 de Desembre a Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a torbar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: