Neurodesenvolupament “x” moviment: El Cos. fisiologia

24/05/2018

Neurodesenvolupament “x” moviment: El Cos. fisiologia

El nostre vehicle corporal respon a una fisiologia extraordinària de la qual fem un ús constant sense tenir, la major part del temps, consciència.

Fisiologia humana

La fisiologia estudia les funcions del nostre cos. Molta de la informació avui disponible ha estat aconseguida gràcies a l’experimentació animal i a les autòpsies. Els principals aspectes relacionats amb la fisiologia són:

 • Homeòstasi: L’homeòstasi descriu i explica la persistència de les condicions constants en el medi intern. Els òrgans i teixits del cos duen a terme funcions per mantenir aquestes condicions estables. L’homeòstasi és un procés de regulació que es realitza en cada òrgan i cèl·lula per permetre la vida de l’ésser humà.
 • Medi intern: El cos humà està format principalment per líquid aquós (aigua en un percentatge del voltant d’un 85%) al conjunt del cos. Els líquids formen el medi intern del cos. Es troben dins de les cèl·lules (líquid intracel·lular) i fora d’elles (líquid extracel·lular). Hi ha diferents líquids: intersticial, intravascular, pleural, cefaloraquidi, intraarticular, pericàrdic, intraocular. Gràcies als líquids les cèl·lules realitzen les seves funcions.
 • Supervivència de cèl·lules: Les cèl·lules es desenvolupen i fan les seves funcions, mentre disposin en el medi intern de les concentracions adequades de ions, oxigen, glucosa, aminoàcids i altres substàncies que li serveixen com blocs de nutrició.
 • Elements fisiològics: El cos està format per cèl·lules, aquestes formen teixits, els teixits formen òrgans, aquests formen aparells i sistemes que mantenen el cos viu.

Resumint podem observar els següents sistemes i funcions:

Sistema

Parts

Fisiologia

Sistema nerviós Format per:

 • el sistema nerviós central -SNC-:  consta del cervell i la medul·la espinal
 • el sistema nerviós perifèric -SNP-: connecta el SNC als membres i òrgans.
El cervell és l’òrgan de processament del pensament, les emocions, la informació sensorial i el moviment. Coordina la funció integrada de l’organisme.

Sentits: ulls, orelles, nas, llengua i pell, així com receptors del sistema múscul esquelètic (responsables de la propiocepció)

Els sentits perceben i el  moviment respon a la informació sensorial del medi ambient i del nostre propi cos.

Sistema musculoesquelètic

Format per:

 • l’esquelet humà: ossos, lligaments, tendons, cartílags, bosses sinovials i mecanismes d’articulació en general
 • la musculatura.
Aquest sistema ens aporta una estructura mecànica bàsica de sosteniment i capacitat de moviment.

Els ossos llargs contenen medul·la òssia, que té per funció la formació de glòbuls vermells (eritropoesi).

Els ossos juguen un paper fonamental en el metabolisme del calci, en ser el major reservori de fòsfor i calci de l’organisme.

Sistema circulatori

Format per:

 • cor, artèries, venes i capil·lars.
 • la sang formada pel plasma i les cèl·lules sanguínies
Bombeja la sang a través de les vies circulatòries per irrigar cadascun dels teixits de l’organisme, aportant oxigen, informació hormonal, les cèl·lules del sistema immune i eliminant els productes de rebuig.

Sistema respiratori

Format per nas, faringe, laringe, bronquis i pulmons. Intercanvia gasos per aportar a l’organisme l’oxigen necessari per al metabolisme i elimina el diòxid de carboni produït per aquest últim. Controla el pH sanguini per mantenir-lo en condicions aptes.

Sistema gastrointestinal

Format per boca, esòfag, estómac, intestí prim, intestí gros i recte. També per les glàndules annexes: fetge i vesícula biliar (sals biliars), pàncrees (secreció exocrina) i glàndules salivals Converteix els aliments en substàncies que puguin ser aprofitades per l’organisme, a més de produir l’eliminació dels residus tòxics o no-metabolizables pel cos.

Sistema integumentario

Format per la pell, pèl, pèl, ungles, glàndules sudorípares i sebàcies. La pell proveeix l’estructura, la sustentació i la protecció per a altres òrgans. També ofereix una gran àrea de contacte amb el medi extern i de vies sensitives per a la detecció de calor, dolor o pressió …

Sistema urinari

Format per  riñones, uréteres, vejiga urinaria y la uretra. Filtra la sang per produir orina, formada per aigua al costat de diverses substàncies de les deixalles metabòliques cel·lulars.

Sistema reproductiu

Format per gònades i els òrgans sexuals externs i interns. Produeix gàmets en testicles i ovaris segons se sigui home o dona, hormones i proporciona l’ambient per mantenir en condicions òptimes el desenvolupament d’aquests gàmets. En el cas del sexe femení es proporciona a més un ambient apte per al desenvolupament de l’embrió: l’úter.

Sistema immune

Format per glòbuls blancs, timus, ganglis i conductes limfàtics (també formen part del sistema limfàtic), la melsa i la medul·la òssia. Generen una resposta defensiva davant organismes externs “perillosos” per al sistema.

Sistema endocrí

Format per glàndules endocrines: hipòfisi, tiroide, paratiroide, pàncrees, glàndules suprarenals i gònades, teixits i altres hormones produïdes pel ronyó i el fetge. Les hormones endocrines serveixen com a mecanisme d’equilibri entre les diverses parts del cos. Es produeixen, sobretot, per la hipòfisi i provoquen diverses respostes a nivell de molts òrgans.

Aquesta és una classificació per sistemes per a la comprensió. Moltes parts del cos es troben interconnectades entre si.

El cervell és el responsable de les gestió del sistema cos-ment. Per això compta amb mecanismes de control que mantenen l’equilibri homeostàtic. Serveixin com a exemple: la regulació de l’oxigen i el diòxid de carboni, la pressió arterial, la temperatura corporal, la regulació hormonal …

Per mantenir l’equilibri es provoquen canvis que mantenen l’homeòstasi. Exemples: davant d’una alta concentració de CO2 en el líquid extracel·lular, s’augmenta la ventilació pulmonar.

L’anticipació és un mecanisme de control especial del sistema nerviós. Permet adaptar-se a una situació abans que s’alterin les variables.

Quan el cervell fa alguna cosa “guarda” l’experiència que ha fet i si fos necessària una adaptació la farà la propera vegada que faci aquest moviment.

En aquest mecanisme intervé el tronc cerebral, el cerebel i els ganglis basals. Es relaciona també amb habilitats d’aprenentatge motores i de coordinació.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Maig 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • BG 201® OBO: Organització Òptima Cerebral (26-27 de Mayo) a Barcelona
 • Actualització Instructors Brain Gym® (1 juny) a Vidakine, Barcelona
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (2-3 juny de 2018)
 • BG 105- Dibuix Emmirallat i pinça manual (9-10 de juny) a Barcelona
 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • BG 104 Hands On. Mans a la Feina, 2-3 juliol a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)
 • Brain Gym 101® intensiu a la Vila Olímpica, Barcelona  (22-23-24-25 de Juliol de 2018)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: