Neurodesenvolupament “x” moviment: El Cervell: Funcions

14/06/2018

Neurodesenvolupament “x” moviment: El Cervell: Funcions

El cervell és un òrgan tan variat que no deixa de ser sorprenent la diversitat i complexitat de les seves funcions. Vegem un resum de les més importants:

 • Centralitza l’activitat del sistema nerviós SNC i SNP
 • Gestiona els sistemes i òrgans del cos: sistema circulatori, digestiu, respiratori …
 • Capta els estímuls sensorials interns i externs a través dels òrgans dels sentits: ulls, orelles, olfacte, gust, tacte, sistema vestibular, propioceptiu.
 • Gestiona la informació dels sentits a través de la visió, l’audició, l’equilibri, el gust i l’olfacte, així com els sentits interns: pensament, sistema vestibular, propioceptiu. …
 • Reacciona i emet respostes motores específiques per adaptar el nostre sistema cos-ment a l’entorn de forma continuada i adequada a les possibilitats.

El cervell genera patrons d’activitat muscular o produeix i secreta substàncies químiques anomenades hormones. Aquest control cerebral permet respostes ràpides i coordinades davant canvis sobtats en el medi ambient.

Algunes respostes com ara les dels reflexes poden fer-se des de la medul·la espinal o els ganglis perifèrics. El control intencional de la conducta basada en informació sensorial complexa requereix la capacitat integrativa de la informació per part del cervell.

Al principi de la psicologia, es creia que la ment estava separada del cervell. Posteriorment, els científics van determinar que la ment és un component del funcionament cerebral, en observar certs comportaments basats en les reaccions de l’organisme davant de canvis en el medi ambient extern. Els cervells controlen el comportament provocant la contracció dels músculs, o estimulant la secreció de substàncies químiques com algunes hormones.

Els mecanismes entre l’activitat cerebral que genera la consciència i al pensament són molt difícils de comprendre. Actualment es planteja la metàfora de comparar al cervell a una «ordinador biològic» que posseeix un mecanisme diferent però similar en aspectes com el tractament de la informació, emmagatzematge i processament.

El cervell és el responsable de la gestió del sistema cos-ment. Compta amb mecanismes de control que mantenen l’equilibri homeostàtic ja que moltes parts del cos es troben interconnectades entre si. Exemples: la regulació de l’oxigen i el diòxid de carboni, la pressió arterial, la temperatura corporal, la regulació hormonal …

Per mantenir l’equilibri del sistema, el cervell provoca canvis per mantenir la homeòstasi. Exemple: davant d’una alta concentració de CO2 en el líquid extracel·lular, s’augmenta la ventilació pulmonar.

Quan el cervell fa alguna cosa “guarda” l’experiència del que ha fet per utilitzar-la en una propera ocasió en què es demani alguna cosa similar. En aquest mecanisme intervé el tronc cerebral, el cerebel i els ganglis basals. Es relaciona també amb habilitats d’aprenentatge motores i de coordinació.

El cervell és el major òrgan del sistema nerviós central i forma part del centre de control de tot el cos. També és responsable del pensament, la memòria, les emocions, la parla i el llenguatge.

El cervell forma part del sistema nerviós. El sistema nerviós es divideix en dues parts: sistema nerviós central format per l’encèfal i la medul·la espinal i el sistema nerviós perifèric constituït pels nervis motors i sensitius que parteixen del sistema nerviós central.

El cervell processa la informació sensorial, tant la visual com la tàctil, auditiva i olfactòria. Les àrees motores controlen i coordinen el moviment, mentre que les àrees d’associació són les responsables de funcions complexes com la memòria i el raonament. Els ganglis basals actuen en la coordinació del moviment, mentre que el sistema límbic és responsable de les respostes emocionals. Encara que certes zones del cervell s’encarreguen de determinades funcions, es tracta d’un sistema amb alt grau d’integració que es relaciona més amb altres parts de l’encèfal com el cerebel encarregat de coordinar seqüències complexes de moviments iniciats per les àrees motores i el tronc de l’encèfal .

Tota experiència sensorial, conscient o inconscient, queda registrada en l’aparell neuronal i podrà ser evocada posteriorment, si es donen les condicions propícies. Una cosa semblant passa amb el nostre coneixement hereditari inconscient que constitueix una base de potencialitat encara molt més gran.

El cervell humà pot emmagatzemar informació que ompliria uns vint milions de volums, com en la biblioteca més gran del món.

El cervell de l’home està dotat d’una potencialitat considerablement més gran de la que es pot utilitzar durant la vida d’una persona.

La vastitud i els recursos de la ment són tan eficients que l’home pot triar, en un instant donat, cada una de les 10 000 000 000 oracions diferents de què disposa una llengua culta.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Font: Wikipedia

Isabel Compan, Maig 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • BG 104 Hands On. Mans a la Feina, 2-3 juliol a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)
 • Brain Gym 101® intensiu a la Vila Olímpica, Barcelona  (22-23-24-25 de Juliol de 2018)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: