Neurodesenvolupament “x” el moviment: Trastorns en el Neurodesenvolupament

01/02/2018

Trastorns en el Neurodesenvolupament

Quan es dóna alguna alteració en el desenvolupament o creixement del sistema nerviós en l’etapa fetal, és habitual que apareguin diversos trastorns.

Aquests trastorns poden afectar la capacitat d’aprenentatge, l’atenció, la memòria, l’autocontrol … i es van fent visibles a mesura que el nen creix.

Cada trastorn és molt diferent segons quina falla s’hagi donat i en quina etapa i procés del neurodesenvolupament hagi succeït.

Per exemple, hi ha malalties que ocorren en etapes de desenvolupament embrionari. Per exemple, les degudes a un mal tancament del tub neural. En general, el nadó sobreviu en poques ocasions. Algunes d’elles són la anencefàlia i l’encefalocele.

 

Normalment comporten alteracions neurològiques i neuropsicològiques greus, habitualment amb crisis convulsives.

Altres trastorns es corresponen amb errors en el procés de migració. Aquesta etapa és sensible a problemes genètics, infeccions i alteracions vasculars.

Si els neuroblasts no es col·loquen al seu lloc corresponent, poden aparèixer anormalitats en els solcs o girs del cervell donant lloc a micropoligiria. També s’associen aquestes anormalitats amb l’agenèsia del cos callós, els trastorns d’aprenentatge com la dislèxia, l’autisme, el TDAH o l’esquizofrènia.

Mentre que, problemes en la diferenciació neuronal poden provocar alteracions en la formació del córtex cerebral. Això donaria lloc a discapacitats intel·lectuals.

A més, un dany cerebral primerenc pot perjudicar el desenvolupament del cervell. Quan el teixit cerebral d’un nen es lesiona, no hi ha una nova proliferació neuronal per compensar la pèrdua. No obstant això, en els nens el cervell és molt plàstic i amb l’adequat tractament les seves cèl·lules es reorganitzaran per pal·liar els dèficits.

Mentre que, les anormalitats en la mielinització també s’han associat a certes patologies com la leucodistròfia.

Altres trastorns del neurodesenvolupament són els trastorns motors, els trastorns de tics, la paràlisi cerebral, els trastorns del llenguatge, síndromes genètics o el trastorn de l’alcoholisme fetal.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per  a la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexos Primaris: Entrenament en ell Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger, Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

Als nostres cursos hi poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionals- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólegs … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” i/o el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Fins i tot poden fer d’aquesta formació la seva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, febrer 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • RMTi-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió a Vidakine, Barcelona (3-4 de Febrer de 2018)
 • RMTi-2®  Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament a Vidakine, Barcelona (5-6 de Febrer de 2018)
 • RMTi-3®  Moviments Rítmics per a la Lectura i l’Escriptura a Vidakine, Barcelona (8-9 de Febrer de 2018)
 • RMTi- Enfronta les teves Pors®  Moviments Rítmics per a l’expressió i la comunicació a Vidakine, Barcelona (10-11 de Febrer de 2018)
 • Hands On® Mans a la Feina a Bilbao (17-18 de febrer de 2018)
 • RMTi-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió a Zaragoza (24-25 de Febrer de 2018)
 • RMTi-2®  Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament a Zaragoza (10-11 de Març de 2018)
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (21-22 d’Abril de 2018)
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 e Juliol de 2018)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a torbar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: