Morfologia corporal! Bases fisiològiques de l’aprenentatge.

16/05/2019

Morfologia corporal! Bases fisiològiques de l’aprenentatge.

La nostra morfologia corporal respon a unes necessitats de desenvolupament que han evolucionat al llarg dels anys per adaptar-se de la millor manera possible als requeriments de la nostra espècie. La nostra forma corporal no és casual, és la que millor ha sobreviscut a les demandes de supervivència de la nostra espècie.

Actualment disposem d’informació privilegiada que ens possibilita comprendre de manera bàsica com funcionem. Sabem que en el cervell hi ha zones diferents, cadascuna d’elles responsable de diferents funcions. És el que coneixem com a mapa cerebral.

Mapa Cerebral

El mapa cerebral és la representació de les funcions que assumeix cada àrea del cervell.

Actualment s’ha mapejat el cervell d’una forma bastant clara, tot i que en aquest article em limito a algunes de les àrees vinculades al tema que ens ocupa.

Cada part del cervell s’encarrega d’unes funcions determinades:

 • Hi ha una àrea que emmagatzema imatges en el lòbul occipital. Se la coneix com a àrea Visual i fa la gestió dels estímuls que rep el sentit visual: color, llum, visió, imatges…
 • Hi ha una àrea que gestiona els estímuls auditius que es relacionin amb l’audició, el llenguatge i la memòria
 • Existeix una àrea que gestiona els estímuls sensorials encarregada de processar la informació sensorial de la pell, els músculs i les articulacions. Aquesta àrea detecta i interpreta informació sobre tacte, temperatura, dolor i pressió i ens permet percebre la mida, la forma i la textura d’un objecte mitjançant el tacte. A més, el còrtex somatosensorial és responsable d’ajudar-nos a controlar la posició del nostre propi cos en l’espai. Les àrees específiques del còrtex somatosensorial corresponen a parts específiques del cos.
 • Hi ha una àrea motora que és responsable de les accions motrius i s’encarrega de processar informacions que permeten la realització de moviments voluntaris en el sistema múscul-esquelètic.

Quan entrem més a fons en el que s’anomena els còrtex sensitiu i motriu de l’encèfal descobrim que la forma del nostre cos o morfologia corporal té unes proporcions diferents dels estímuls que rep el cervell des de cadascuna de les parts d’aquest.

El mapa somatostèsic del cervell és diferent al de la nostra morofología corporal.

Mapa somatosensorial

El cervell dóna molta importància a les zones en què ha disposat un major nombre de terminacions sensorials. Podem comprovar, si observem el mapa somatosensorial amb deteniment, que el cervell dóna moltíssima importància a la mà, el peu, la cara, les orelles, la boca, els llavis, el nas i els ulls. Altres zones corporals més grans com les cames, els braços o l’esquena no presenten tanta rellevància en el nombre de terminacions sensorials i el cervell recull les informacions que arriben des d’elles en una part més petita.

Per aquesta raó, quan parlem de les altes capacitats que som capaços de desenvolupar gràcies al nostre cervell, hem de considerar les zones més rellevants com les àrees de major importància en el desenvolupament de les  nostres habilitats humanes.

Totes elles es connecten i reconnecten mitjançant el moviment: com més les utilitzem més gran és el nombre de connexions que aconseguirem.

Això és només una petita part del que hem fet en aquests dies.

Tots els que hem participat en el curs hem descobert moltíssimes coses sobre el nostre propi cos i el dels altres!

T’imagines la meravella de la nostra fisiologia?

Penso en les connexions neuronals que són intricades i complexes però que arriben a cada un dels llocs més recòndits del nostre cos.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Maig 2019

Propers Cursos i Activitats® :

RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors

 • *****RMT® Moviments Rítmics Preparats per a l’Escola:  31 Agost- 1 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • ***RMT-MC® Fent Connexions 29-30 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona / 26-27 Agost a la Vila Olímpica, Barcelona
 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 1-2 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona / 28-29 Agost a la Vila Olímpica, Barcelona
 • RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament:  2-3 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona / 29-30 Agost a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • RMT-3®: per a la Lectura i la Escriptura: 1-2 Juny a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 4-5 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • *** RMT®:Enfrontar-se a les Pors 6-7 Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan i Moira Dempsey Fundadora del curs
 • JULIOL: Intensiu RMT: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les Pors del 29 de Juny al 7 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan

Brain Gym®

 • BG 106® Hands On-Mans a la Feina  Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106® Hands On Teacher Training Setembre 27-28-29 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona amb la Isabel Cohen Fundadora del curs
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE 25 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona / 14 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 105® Dibuix Emmirallat i la Pinça d’Escriptura 26 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona / 7 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió 8-9-10 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 101® Intensiu Brain Gym 11-12-13-14 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 201® OBO Organització Òptima del Cervell 15-16 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona

TFH®

 • TFH-2® 15-16 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
 • TFH 1-2-3-4® Intensiu del 19 al 25 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym®, RMT® o TFH®, feu clic als mateixos enllaços.