Més enllà de la Pinya de Mar

13/02/2020

Més enllà de la Pinya de Mar

Quan en els cursos i sessions parlo de Reflexes Primaris i els Moviments Rítmics, el primer que em demanen és bibliografia sobre el tema.

Aquest és el llibre!

Un treball fantàstic en el qual la Moira ens explica la seva pròpia experiència i com descobreix el món dels reflexes primaris. De fet, els millors autodidactes han descobert diferents tècniques gràcies al seu afany personal per resoldre reptes individuals. Ho he vist amb cadascuna de les tècniques que he descobert i aplicat en la meva vida.

Aquest llibre, amb un llenguatge assequible per a tothom, ens descobreix alguns dels reflexes més rellevants i necessaris en la vida.

Què són els reflexes primaris?

Aquesta senzilla pregunta ens porta l viatge d’un reflex en la nostra vida.

Els reflexes primaris són moviments estereotipats que tots els éssers humans presentem en un moment determinat del nostre desenvolupament. Resulten totalment necessaris i són imprescindibles per poder assolir el nostre ple desenvolupament corporal.

Els reflexes emergeixen, fan la funció per a la qual són necessaris i s’integren en el nostre sistema permetent que sobre la seva resposta s’instal·lin els reflexes posturals per a tota la vida.

Com a exemple veiem el reflex de succió.

Tots els nadons necessiten tenir-lo actiu al néixer per poder alimentar-se del pit i mamar. Quan apareix la dentadura i el nadó comença a alimentar-se amb aliments variats d’altres fonts, ja no necessita respondre automàticament a l’estímul de la fricció i succionar, sinó que pot decidir succionar o no en funció de les seves necessitats.

No obstant això, podem observar que molts nens reaccionen constantment als estímuls de succió quan ja han superat l’etapa de l’alletament. Podem observar que molts nens (i també gent gran) segueixen reaccionant amb la boca quan ja no resulta necessari fer-ho. Segur que coneixem persones que mosseguen els llapis o es mosseguen les ungles o es mosseguen els llavis o mouen la boca … en situacions quotidianes, sobretot sota estrès.

Moltes d’aquestes persones presenten moltes dificultats per no reaccionar davant l’estrès amb la boca.

Degut a això, en créixer aquestes persones poden presentar diferents problemes com ara: dificultats per expressar-se, dificultats de parla … altres possibles com bruxisme o addiccions.

Això vol dir que la solució de el problema no s’aconsegueix renyant o dient a la persona que deixi de fer la reacció que sorgeix al seu cos de manera involuntària (renyant-la dient-li que no es mossegui les ungles, per exemple), sinó ensenyant el seu cos a respondre de forma diferent davant l’estímul que provoca la reacció.

Per què resulten tan difícils d’integrar de vegades?

Les causes que provoquen el mantenir un reflex actiu més enllà de el moment en què aquest ha de fer “la seva feina” poden ser variades.

El que comunament observem és una falta de maduresa o falta de compleció el programa de moviments del nostre desenvolupament humà.

Amb la nostra proposta RMTi donem a el cos una segona oportunitat perquè tots els nens (de 0 a 99 anys) puguin assolir la plena maduresa de sistema corporal.

Què ens ofereix el llibre: Més enllà de la Pinya de Mar?

Aquest llibre és un exemple de com podem comprendre aquest món de vegades tan allunyat de la nostra informació.

Busquem comprendre millor els altres i a nosaltres mateixos. Aquest llibre ens facilita dades per aconseguir-ho.

El recomano encaridament a totes aquelles persones que treballen amb infants, persones amb dificultats d’aprenentatge en qualsevol àmbit i persones que han patit accidents o que fan rehabilitació: mestres, pedagogs, psicòlegs, educadors, terapeutes, pediatres, optometristes, fisioterapeutes, infermeres, metges ….

És molt fàcil de llegir i ofereix possibilitats que poden millorar sensiblement la nostra qualitat de vida i la dels altres.

Podem trobar-lo en Amazon o escrivint a l’adreça: een@kinemocions.com

Gaudiu de la descoberta dels reflexes primaris!