Les altres veritats del TDAH -05-: Interrogants en el tractament farmacològic del TDAH

27/04/2017

Les altres veritats del TDAH -05-: Interrogants en el tractament farmacològic del TDAH

TDAH = Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat

Article de Carles Alós Alcalde – Psicòleg i Coral Ruiz Viedma – Optometrista comportamental en què exposen “Les altres veritats del TDAH.

Cinquena part: Interrogants en el tractament farmacològic del TDAH

El tractament de primera elecció per al TDAH, el metilfenidat, es va utilitzar inicialment

com analéptic en el tractament de la narcolèpsia i en la recuperació del coma induït per barbitúrics. És un compost derivat de la piperidina, d’estructura similar a les amfetamines Es comercialitza sota el nom de Rubifen®. va ser autoritzat a Espanya el 1981. Posteriorment va aparèixer Concerta® (2003) i Medikinet® (2007), la forma farmacèutica és d’alliberament perllongat.

No cura el TDAH. El seu efecte es limita a unes hores. A part de casos concrets, globalment considerats, els escolars que l’utilitzen no tenen a llarg termini millor rendiment acadèmic. (Advokat C. Vinci C., 2012) (Smith M.E. Farah M.J, 2011) (Volkow N.D. et al., 2011).

El seu mecanisme d’acció és complex, i no està encara ben definit. (Swanson J. et al,

2011) tot i que presenta clares similituds amb la cocaïna: s’uneix a receptors moleculars

similars en el cervell, incrementant els nivells de dopamina, però, a diferència

d’aquella, el metilfenidat triga molt més tant en fer efecte com en què aquest

desaparegui, pel que no té el mateix component addictiu (Volkow N. et al, 1999)

Segons els fabricants, està comprovat el seu efecte beneficiós a curt termini, millorant els nivells d’atenció i disminuint la hiperactivitat, al 70% de pacients. (Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2007).

Milers d’estudis semblen avalar la utilitat d’aquest fàrmac, però però, està documentat que els seus efectes favorables es dilueixen amb el temps. Els adolescents que han rebut medicació durant anys, no presenten millores significatives en comparació amb un altre tipus de teràpies. (Molina & al., 2009)

Tot i això, es comercialitza amb agressives campanyes publicitàries que subratllen que la seva eficàcia ha estat provada científicament. En l’informe sobre TDAH publicat pel Govern Basc, (Lhasa-Zulueta A. JorqueraCuevas C., 2009) es diu en relació a les campanyes publicitàries per fomentar la prescripció de metilfenidat:

“El greu problema que tals pràctiques comporta és que, amb la seva escassa o esbiaixada

fonamentació, contribueixen a la confusió i descrèdit de la comunitat metge-científica i de la validesa de les conclusions obtingudes de la veritable medicina basada en l’evidència. “

Se sol argumentar que la medicació és l’única opció vàlida i fiable, que les teràpies “alternatives” no estan demostrades científicament, i per tant, no es recomanen.

No obstant això, molts metges les utilitzen amb èxit i gaudeixen d’un merescut prestigi pels seus èxits clínics continuats. Milers de famílies i professionals podrien donar testimoni. Si es tracta d’ajudar els nens amb TDAH, no seria lògic aprendre d’ells i investigar en la direcció que ens assenyalen? ¿Hem d’esperar que aparegui l’article científic que beneeixi els seus mètodes terapèutics?

Siguem clars: investigar costa molts diners, i no està a l’abast de tots. qualsevol teràpia no farmacològica, per més efectiva que sigui, pot trigar dècades a ser demostrada, simplement per falta de recursos. A ningú li interessa invertir en investigació si després no va a obtenir una patent rendible. Així les coses, veiem que la major part d’investigacions estan finançades per la indústria farmacèutica, que decideix què i qui ha d’investigar a la seva conveniència.

La Guia Oficial de la Generalitat de Catalunya sobre el TDAH, partint del model biologista, recomana la medicació com a tractament principal. La guia desqualifica una llarga llista de teràpies amb gran facilitat (Tot i que algunes teràpies com l’homeopatia (Heiner, 2005) o el neurofeedback (Lansbergen, 2011) han publicat ja treballs doble cec amb resultats positius), fet que posa de manifest de nou el divorci existent entre les teràpies “oficials” i les “alternatives”. Vint-i-dels autors d’aquesta publicació declaren conflicte d’interessos amb laboratoris farmacèutics. En una guia oficial potser seria desitjable un major grau d’independència i imparcialitat.

Alguns professionals de la salut opten per no sortir-gens ni mica del guió i romandre estrictament dins de la comunitat científica. Creuen que així ofereixen el millor als seus clients. Altres opten per utilitzar les eines que els funcionen, sense esperar a la seva validació empírica. Ens agradi o no, les dues postures coexisteixen i s’han de respectar. És el pacient el que ha de decidir com ser tractat i per a això, ha de rebre informació clara, rigorosa i objectiva.

Les xifres del metilfenidat

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya assenyala:

“El metilfenidat i l’atomoxetina s’han associat a efectes adversos greus, com trastorns cardíacs i psiquiàtrics, i poden produir retard de creixement a llarg termini. Els riscos d’aquests fàrmacs reforcen la necessitat d’una valoració acurada de la relació benefici-risc en aquesta població i justifiquen restringir el seu ús a casos molt especials “

(Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2010)

¿S’està fent cas d’aquesta recomanació? Els números semblen indicar que no.

Segons dades facilitades per la Generalitat de Catalunya, el 2005 hi havia uns 5.000 pacients tractats amb metilfenidat. A principis de 2010 la xifra ascendia ja a 17.500, als quals cal afegir altres 800 tractats amb atomoxetina, un altre fàrmac el consum creix ràpidament. (Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2010).

A nivell internacional, el 1990 el consum anual era de 2,8 tones. En quatre anys es va passar a 9 tones. Les Nacions Unides van donar la veu d’alarma sobre l’increment inusitat d’aquesta medicació en els nens, cridant l’atenció sobre el fet que només uns pocs metges (l’1%), estaven prescrivint totes les receptes. (Nacions Unides, Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents, 2011). A la reunió del Comitè dels Drets de l’Infant celebrat a Oslo al gener 2010, s’ha reiterat la preocupació per aquesta situació. (Nacions Unides, 2010).

En l’actualitat, el consum de metilfenidat sobrepassa les 44 tones anuals. EUA està al capdavant pel que fa a producció i consum. Deu milions de nens van ser diagnosticats de TDAH en 2010 als EUA. Això representa un augment de el 66% en deu anys. En l’actualitat, més de cinc milions estan medicats. Només en aquest país la factura per fàrmacs per al TDAH va ascendir el 2011 a gairebé 8.000 milions de dòlars. El doble que cinc anys enrere. (IMSD Institute for healthcare informatics, 2012). La facturació per TDAH ja supera a la despesa per vacunes.

Si es considera el consum de metilfenidat per cada mil habitants, el rànquing el lidera Canadà, amb 20 dosis diàries i Holanda amb 16. Tots dos països han multiplicat el consum per deu, en cinc anys. Als EUA ho han duplicat, passant de 7 a 15. Espanya està encara lluny d’aquestes xifres, però s’ha convertit en un dels primers productors i consumidors, amb un notable increment anual.

Consumim 2 dosis diàries per cada mil habitants, igual que a Alemanya, Bèlgica o Austràlia. També en aquests països s’ha doblat el consum en cinc anys. (Nacions Unides, Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents, 2011).

Ens agrada solucionar els problemes amb rapidesa i els medicaments ofereixen aparentment aquesta possibilitat. El 15% de la població espanyola consumeix tranquil·litzants. Vam comprar 52 milions d’unitats a l’any i altres 33 milions d’antidepressius, amb un increment del 6% anual. El TDAH s’ha convertit també als nens en grans consumidors de psicotròpics. Un es pregunta si no hem perdut el rumb.

¿Científicament demostrats?

En un recent article publicat a la revista del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs, Infocop, (De Vicente A. et al., 2012) es qüestiona obertament el model farmacològic en el tractament dels trastorns mentals, fent-se ressò d’estudis que revelen que l’eficàcia d’aquests medicaments és més que dubtosa. Una excel·lent recopilació sobre aquest tema es troba en el llibre recentment publicat pel Dr. Bentall (Bentall, 2011).

Sembla que el metilfenidat no se salva d’aquesta crítica. La Universitat d’Oregon, analitza cada any centenars d’articles científics publicats sobre una àmplia gamma de medicaments. El seu últim informe -de dues-centes pàgines- sobre fàrmacs per al TDAH, analitza amb rigor els procediments experimentals utilitzats per validar l’eficàcia d’aquests medicaments i posa en evidència nombrosos errors metodològics presents en aquestes investigacions, assenyalant que la pretesa eficàcia dels fàrmacs per al TDAH, no està tan demostrada com sembla (McDonagh MS et al., 2011).

Són segurs aquests medicaments?

Segons dades oficials, fins a gener de 2008 s’havien recollit a Espanya 77 notificacions per reaccions adverses, 40 de les quals es van considerar greus i dues d’elles, mortals. A l’abril 2010, es van duplicar, passant a 143.9 (Dels quals 27 van correspondre a Catalunya, considerant-se la meitat, greus.) (Centre de Farmacovigilància de Castella i Lleó, 2008).

El metilfenidat altera tots els circuits dopaminèrgics, no només els que a priori interessarien. Això inclou el sistema digestiu, el sistema immunitari i altres àrees cerebrals no directament vinculades amb l’atenció i la hiperactivitat. (Cavaliere C. et al., 2012), el que explica la llarga llista d’efectes secundaris que apareixen en els prospectes farmacèutics.

Els terapeutes que es mostren contraris a la medicació amb psicoestimulants per al TDAH, argumenten principalment que no està comprovat que la medicació sigui segura a llarg termini. (Sparks J.A. Duncan B.L., 2004). Crida l’atenció que tot i que s’utilitza el metilfenidat des de fa dècades, no n’hi hagi, entre els més de 11.000 estudis realitzats sobre el TDAH, cap que avaluï amb rigor les conseqüències de la medicació al llarg dels anys.

Un desinterès que genera sospites, ja que se sap que molts fàrmacs psiquiàtrics provoquen danys cerebrals després d’un ús continuat (Whitaker, 2005) i que el metilfenidat provoca canvis cerebrals en animals d’experimentació després d’una administració perllongada. (Gray, 2007) (Cavaliere C. et al., 2012) (Komatsu D.E. et al, 2012).

Freqüentment observem nens tristos, apagats, a partir del seu medicació: És la disfòria, un efecte secundari que es considera poc freqüent, en clara contradicció amb l’experiència quotidiana. Al congrés internacional de neuropediatria infantil celebrat al març 2012 a València, es va presentar una comunicació sobre la disfòria en la medicació amb metilfenidat. (Fernández E. Bernal N., 2012), en què els ponents reconeixien: “tot i que els canvis de caràcter són citats com rars pels diferents autors, en la nostra opinió no són tan rars “.

El 2009, l’Agència Europea del Medicament (Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, 2009) va revisar la relació benefici-risc del metilfenidat, arran d’informes que ho associaven a trastorns cardiovasculars, psiquiàtrics i cerebrovasculars. Es va concloure que la relació benefici-risc és favorable, sempre que es respectin unes certes condicions d’ús, que han d’aparèixer en els prospectes, i que inclouen, entre altres, la realització prèvia d’un examen cardiovascular i psiquiàtric.

La Generalitat de Catalunya, fent-se ressò d’aquestes directrius internacionals va aconsellar el 2010 que es realitzaran aquestes exploracions. (Generalitat de Catalunya. Departament de Salut, 2010).

Curiosament, el mateix any va publicar la Generalitat la Guia del TDAH, que va elaborar l’equip mèdic de l’Hospital de Sant Joan de Deu. En aquesta guia es suavitzen les exigències de l’Agència Europea del Medicament, recomanant no fer exploracions sistemàtiques, sinó només quan l’historial clínic del nen o la seva família, ho aconsellin. (Fundació Sant Joan de Déu, coordinador, 2010).

El Departament de Salut del Govern Basc ha verificat si s’estan seguint els protocols establerts, arribant a aquesta conclusió: “En qualsevol cas, creiem poder afirmar que és dubtós que s’estiguin seguint totes aquestes pautes fonamentals en la pràctica clínica de tots els professionals que tracten farmacològicament a aquests nens “(Lhasa-Zulueta A. Jorquera-Coves C., 2009).

Conclusions

A la vista dels arguments exposats en aquest article, sembla evident que hi ha una manca de rigor diagnòstic i una excessiva utilització de la farmacologia en el tractament de una patologia les causes són múltiples, fins i tot socials i no estrictament genéticobiológicas. Hem de buscar solucions definitives, que poden requerir tractaments diferents en cada cas, i no quedar-nos en la solució temporal que ofereixen els medicaments.

Cal interrogar-se per les causes que estan provocant aquest possible TDAH, i actuar sobre elles (Castells Cuixart M. Castells Cuixart P., 2012). Preguntem com ha estat el desenvolupament d’aquest nen, l’entorn familiar, escolar, l’alimentació, i actuem en conseqüència, aplicant la teràpia adequada en cada cas.

És de summa importància tenir en compte també les possibles disfuncions perceptives,

visuals i auditives, molt més freqüents del que sembla, i que condicionen enormement l’aprenentatge escolar, a distorsionar la informació ja en la fase d’entrada. A la llarga, aquests problemes generen al seu torn conductes disruptives, aparentant un perfecte quadre de TDAH.

Si finalment cal recórrer a la medicació, que sigui com a última opció, prescrita per un metge especialitzat en TDAH, seguint escrupolosament els protocols establerts i fent un seguiment continu dels efectes observats, tant positius com negatius, sense oblidar que la medicació, no constitueix per si sola, la solució. Citant el Dr. Pascual-Castroviejo:

“… Si els estimulants no s’acompanyen d’altres mesures -la més efectiva és el suport i control familiar- potser aconseguim addictes a les substàncies però no persones” lliures “per actuar amb independència”

(Pascual-Castroviejo, 2009)

Tinguem la humilitat d’aprendre d’aquells professionals que estan obtenint excel·lents resultats en el tractament del TDAH, sigui quina sigui la tècnica que utilitzin. Ells, i no la indústria farmacèutica, són els que han de marcar el camí a seguir.

Carles Alós Alcalde – Psicòleg i Coral Ruiz Viedma – Optometrista comportamental

“Brain Gym ® és una marca registrada de la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • TFH-1 a Zaragoza, (6-7 maig)
 • TFH-2 a Zaragoza, (6-7 maig)
 • 7 Dimensions de l’Aprenentatge / Brain Gym en Profunditat a Barcelona  (20-21/27-28 maig)

Pots apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a torbar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats:

 • L’efecte de retenir els reflexes primitius en l’aprenentatge, els comportaments i el benestar (3 parts): http://kinemocions.com/el-efecto-de-retener-los-reflejos-primitivos-en-el-aprendizaje-el-comportamiento-y-el-bienestar-1/, http://kinemocions.com/el-efecto-de-retener-los-reflejos-primitivos-en-el-aprendizaje-el-comportamiento-y-el-bienestar-2/ http://kinemocions.com/el-efecto-de-retener-los-reflejos-primitivos-en-el-aprendizaje-el-comportamiento-y-el-bienestar-3/
 • Llegir és un Miracle: http://kinemocions.com/leer-es-un-milagro/
 • Llegir és com jugar a futbol: http://kinemocions.com/leer-es-como-jugar-al-futbol/
 • És vostè un “Geni” per al “Geni” del seu fill ?: http://kinemocions.com/es-usted-un-ge…nio-de-su-hijo/
 • Comencem per saber: Què és Brain Gym ?: http://kinemocions.com/empecemos-por-…e-es-brain-gym/
 • Llibre de Brain Gym per al professorat: http://kinemocions.com/libro-de-brain…el-profesorado/
 • Consultor Brain Gym ®, una nova professió amb futur: http://kinemocions.com/consultor-brai…ion-con-futuro/
 • Kinesiologia Educativa Com construïm el nostre mapa del món ?: http://kinemocions.com/kinesiologia-e…mapa-del-mundo/
 • Bases fisiològiques de l’aprenentatge: http://kinemocions.com/bases-fisiolog…el-aprendizaje/
 • Anem a fons: Quins són els Objectius de Brain Gym ®, Edu-K®: http://kinemocions.com/vayamos-a-fond…rain-gym-edu-k/
 • Aprendre amb tot el cervell: http://kinemocions.com/aprender-con-todo-el-cerebro/
 • Brain Gym ® ajuda a millorar les conductes desafiants dels adolescents: http://kinemocions.com/brain-gym-ayud…s-adolescentes/
 • La Integració de TOT el CERVELL: http://kinemocions.com/la-integracion…odo-el-cerebro/
 • El cervell integrat és la resposta a la Dislèxia: http://kinemocions.com/el-cerebro-int…-a-la-dislexia/
 • Creant “Moments” per ensenyar: http://kinemocions.com/creando-momentos-para-ensenar/
 • L’estrès pot ser el camí del és-quatre: http://kinemocions.com/el-estres-pued…-del-es-cuatro/
 • Cors en joc: http://kinemocions.com/corazones-en-juego/
 • Resultats de la Investigació sobre Lectura i BrainGym®: http://kinemocions.com/resultados-de-…ura-y-braingym/
 • Nens en construcció: http://kinemocions.com/ninos-en-construccion/
 • Potencial i Possibilitats: http://kinemocions.com/potencial-y-posibilidades/
 • Què és el nou comprenent el cervell ?: http://kinemocions.com/que-es-lo-nuev…ndo-el-cerebro/
 • Aprovar l’examen amb Brain Gym®: http://kinemocions.com/aprobar-el-exa…-con-brain-gym/
 • Definint Kinesiologia Educativa, Brain Gym ® o Edu-K®: http://kinemocions.com/definiendo-kin…in-gym-o-edu-k/
 • El Mapa del Moviment: http://kinemocions.com/el-mapa-del-movimiento/
 • Comentaris sobre els beneficis de Brain Gym ® i Edu-K® que han millorat la vida d’algunes persones (primera part): http://kinemocions.com/comentarios-so…-primera-parte/
 • Comentaris sobre els beneficis de Brain Gym ® i Edu-K® que han millorat la vida d’algunes persones (segona part): http://kinemocions.com/comentarios-so…-segunda-parte/
 • Ara existeixo com a persona: http://kinemocions.com/ahora-existo-como-persona/
 • Brain Gym m’ha transformat …: http://kinemocions.com/brain-gym-me-ha-transformado/
 • Preparats per a l’Escola = ‘Preparats per seure !: http://kinemocions.com/preparados-par…-para-sentarse/
 • Michel Quast coneix la Kinesiologia Educativa gràcies a Guislaine Freedman -1-2-: kinemocions.com/michel-quast-conoce-la-kinesiologia-educativa-gracias-a-guislaine-freedman-1/, http://kinemocions.com / michel-Quast-coneix-la-kinesiologia-educativa-gràcies-a-guislaine-Freedman-2 /
 • Coaching de moviment: http://kinemocions.com/coaching-de-movimiento/
 • Guislaine Freedman és la meva mare Brain Gym ®: http://kinemocions.com/guislaine-freedman-es-mi-madre-brain-gym/
 • Brain Gym ajuda a les persones grans o sèniors. Estudi a la Xina: http://kinemocions.com/brain-gym-ayuda-a-las-personas-mayores-o-seniors-estudio-en-china/
 • Logopèdia & Brain Gym: http://kinemocions.com/?p=4576&preview=true
 • Al Servei de Brain Gym ® Edu-K®: http://kinemocions.com/al-servicio-de-brain-gym-edu-k/
 • Què és la Discalcúlia ?: http://kinemocions.com/que-es-la-discalculia/
 • El teu cos crida ‘AIGUA !: http://kinemocions.com/tu-cuerpo-grita-agua/
 • Investigacions sobre Brain Gym ® 01-02: http://kinemocions.com/investigaciones-sobre-brain-gym-01/ http://kinemocions.com/investigaciones-sobre-brain-gym-02/
 • La Lectura és “escoltar” el Llenguatge Escrit: http://kinemocions.com/la-lectura-es-escuchar-el-lenguaje-escrito/
 • KINESIOLOGIA EDUCATIVA. LA NOSTRA EXPERIÈNCIA A L’AULA i LA VIDA: http://kinemocions.com/4829/
 • Port del Potencial: http://kinemocions.com/puerto-del-potencial-meeting-internacional-brain-gym-2016/
 • Potencial il·limitat: http://kinemocions.com/potencial-ilimitado/
 • Brain dance – Preparant el terreny –: http://kinemocions.com/brain-dance-preparando-el-terreno/
 • Beneficis de Brain dance: http://kinemocions.com/beneficios-de-brain-dance/
 • Desenvolupament de Patrons: http://kinemocions.com/desarrollo-de-patrones/
 • Jo sóc bilingüe: http://kinemocions.com/yo-soy-bilingue/
 • Investigacions sobre el bilingüisme: http://kinemocions.com/investigaciones-…e-el-bilinguismo
 • Avantatges de ser bilingüe: http://kinemocions.com/ventajas-de-ser-bilingue-2/
 • “10 Estratègies de Manipulació” a través dels mitjans” de Noam Chomsky: http://kinemocions.com/ca/10-estrategias-de-la-manipulacion-a-traves-de-los-medios-de-noam-chomsky/
 • “10 Estratègies de Manipulació” a través dels mitjans” -2- de Noam Chomsky: http://kinemocions.com/10-estrategias-de-la-manipulacion-a-traves-de-los-medios-2-de-noam-chomsky/
 • “10 Estratègies de Manipulació” a través dels mitjans” -3- de Noam Chomsky: http://kinemocions.com/4930/
 • “10 Estratègies de Manipulació” a través dels mitjans” -4- de Noam Chomsky:http://kinemocions.com/ca/10-estrategias-de-la-manipulacion-a-traves-de-los-medios-4-de-noam-chomsky/
 • Kinemocions en marxa:  http://kinemocions.com/kinemocions-en-marcha/
 • Kinesiologia del Desenvolupament -1-2-3: http://kinemocions.com/kinesiologia-del-desarrollo-1/, http://kinemocions.com/kinesiologia-del-desarrollo-2/, http: // kinemocions. com / kinesiologia-del-desenvolupament-3 /
 • MBL® Blocs de Construcció per a Nens amb Necessitats Educatives Especials: http://kinemocions.com/brain-gym/mbl-bloques-de-construccion-del-aprendizaje-para-ninos-con-necesidades-educativas-especiales/
 • Relaxar el Reflex Tònic Simètric del Coll -RTSC- i incrementar l’enfocament visual: http://kinemocions.com/relajar-el-reflejo-tonico-simetrico-del-cuello-rtsc-e-incrementar-el-enfoque-visual/
 • HURRA per les MARES CORATGE !!!: http://kinemocions.com/hurra-por-las-madres-coraje/
 • Accu & MTC per integrar Reflexos Primitius: http://kinemocions.com/accu-mtc-para-integrar-reflejos-primitivos/
 • L’Elefant complet: http://kinemocions.com/el-elefante-completo/
 • El meu fill “té” un problema. Solucions efectives per a pares, fills i …: http://kinemocions.com/mi-hijo-tiene-un-problema-soluciones-efectivas-para-padres-hijos-y/
 • Llibres: Moviment i aprenentatge: Wombat & his mates song book / The children ‘s song book de Brendan O’Hara: http://kinemocions.com/libros-movimiento-y-aprendizaje-wombathis-mates-song-book-the-childrens-song-book-de-brendan-ohara/
 • Divertir seriosament amb els Reflexos Primitius … calmar-se i centrar-se amb ADHD: http://kinemocions.com/divertirse-seriamente-con-los-reflejos-primitivos-calmarse-y-centrarse-con-adhd/
 • Brain Gym & Teràpia del Moviment Rítmic: http://kinemocions.com/brain-gym-b-terapia-del-movimiento-ritmico/