La Integració de TOT el CERVELL

20/03/2014

PersonalizedWholeBrainIntegr

El TOT és més que la suma de les parts !

 

 Aquest llibre escrit per en Paul & Gail Dennison el 1981 ens explica conceptes significatius per comprendre com i per què els éssers humans fem servir el nostre potencial plenament o el bloquegem habitualment sota l’estrès quotidià .

 

 En ell ens expliquen nocions importantíssimes que han passat a formar part del llenguatge habitual de les persones que treballen ajudant a altres persones en els camps de l’educació , la psicologia , la Psiquiatria , la Medicina …

 

 Com a exemples podem citar els següents :

 

La nostra lateralitat corporal és creuada : el cervell humà funciona amb una lateralitat creuada , la part dreta del nostre cos és gestionada per l’hemisferi esquerre i la part esquerra del nostre cos la gestiona el nostre hemisferi dret .

 

“Perfil cerebral “: cada un de nosaltres té una preferència per utilitzar un costat o un altre del cos per fer les coses . Ser dretà o esquerrà és una característica personal que determina un perfil de funcionament cerebral específic .

 

Paràmetres específics de la Kinesiologia Educativa : El nostre acostament als perfils cerebrals és més ampli que en altres branques i en l’elaboració del mateix observem la dominància de l’ull , l’orella , la mà , el peu i l’hemisferi .

 

LineaMedia copia

 

“Camp Mitjà” i ” Línia Mitjana” : aquests conceptes dins de l’àrea de l’aprenentatge , van ser incorporats per primera vegada pel Dr. Paul Dennison .

 

 ” L’aprenentatge és diferent en cada persona” : no hi ha tècniques o metodologies d’ensenyament bones o dolentes sinó més aviat metodologies adequades o no a cada persona . Tots podem aprendre , només ens cal que la forma en què ens ensenyin sigui la més adequada al nostre perfil cerebral .

 

Intel · ligències diferents: Cadascú aprèn i s’expressa en una forma diferent en funció del seu propi perfil cerebral .

 

” Cervell Integrat ” : La integració completa de tot el nostre potencial ens possibilita l’excel · lència personal . El tot és més que la suma de les parts .

 

 Les tècniques que aporta la Kinesiologia Educativa a través del ” Remodelatge de la Lateralitat de Dennison ” i dels moviments de Brain Gym , permeten l’assoliment d’aquesta integració cerebral en un temps rècord .

 

Les tècniques proposades en el llibre són adequades per a totes les edats , senzilles i assequibles a qualsevol persona que es proposi un canvi personal per aconseguir el desenvolupament ple de tot el seu potencial . D’aquesta manera tenim al nostre abast aconseguir la “excel · lència personal” .

 

Així que amb aquest llibre podeu gaudir d’una aproximació nova a la comprensió de la Integració de tot el cervell des de la perspectiva de la Kinesiologia Educativa de la mà del Dr Dennison .