Imatge personal: Cirurgia Plàstica & Estètica

22/08/2019

Imatge personal: Cirurgia Plàstica & Estètica

Seguint amb el nostre tema d’Imatge personal, ampliem la perspectiva a l’apartat de la Cirurgia. Distingim el que és la Cirurgia Plàstica de la Cirurgia Estètica. Ambdues han de ser practicades per l’especialista adequat i reconegut: metge especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica.

Abans de realitzar una intervenció d’aquest tipus, cal que la persona es plantegi certes preguntes que formen part d’un qüestionament de la pròpia imatge personal:

 • Per què vol fer-la?
 • Per què vull sotmetre a aquesta intervenció?
 • Què espera de la cirurgia?
 • Què espera que la Cirurgia Plàstica faci per a vostè?
 • Què és la Cirurgia Plàstica?

La Cirurgia Plàstica és una especialitat quirúrgica.

S’ocupa de la correcció de processos congènits, adquirits, tumorals o involutius, que requereixen reparació o reposició, o que afectin a la forma i / o funció corporal.

Les seves tècniques es basen en el trasplantament i la mobilització de teixits mitjançant empelts i penjolls o fins i tot implants de material inert.

La Cirurgia Plàstica Reparadora procura restaurar o millorar la funció i l’aspecte físic en lesions causades per:

 •  accidents
 • cremades
 • malalties
 • tumors de la pell i teixits de sosteniment
 • anomalies congènites, sobretot a la cara, mans i genitals.

Cirurgia Plàstica Estètica

La Cirurgia Plàstica Estètica tracta amb pacients en general sans i el seu objecte és la correcció d’alteracions de la norma estètica amb la finalitat d’obtenir una major harmonia facial i corporal o de les seqüeles produïdes per l’envelliment. Això repercuteix en l’estabilitat emocional millorant la qualitat de vida a través de les relacions professionals, afectives, etc.

Tot i que la motivació per sotmetre’s a una operació de cirurgia estètica és molt personal, hi ha factors externs que indubtablement influeixen, per exemple, l’orientació actual de la nostra societat cap a la joventut i en la qual un aspecte físic jove i dinàmic és primordial per poder competir en igualtat de condicions professionals.

Un bon aspecte físic té també importància en les relacions socials i afectives. Influeix també la moda, avui orientada cap a una major exposició del cos i amb un determinat patró de bellesa.

Una autoimatge corporal negativa influeix en el moment de prendre una decisió respecte a realitzar una operació de cirurgia estètica, encara que de vegades s’oblida que és el propi pacient qui pren aquesta decisió de manera lliure i, en conseqüència, ha de tenir una idea clara i realista dels objectius que pot aconseguir amb l’operació de Cirurgia, així com de les limitacions i riscos de la mateixa.

Sobre les operacions de Cirurgia Plàstica

Les operacions de Cirurgia Plàstica estan condicionades per:

 l’experiència i habilitat del cirurgià

 la pròpia qualitat de cicatrització i curació del pacient.

Poden aparèixer complicacions com en qualsevol altre tipus de cirurgia (hemorràgies, infeccions, cicatrització patològica) o de tipus anestèsic, ja sigui local, regional o general (al·lèrgies, problemes cardiovasculars, respiratoris, etc.).

Estadísticament el percentatge de complicacions generals és extremadament reduït, entre altres raons per ser una cirurgia que en la majoria dels casos no és intracavitària (cranial, toràcica o abdominal), requerint una anestèsia menys profunda i per fer, en general, en pacients sans . Els eventuals riscos específics relacionats amb cada tipus d’intervenció són esmentats en les pàgines corresponents.

Abans de la cirurgia cal fer:

 • una història clínica,
 • un estudi preoperatori (anàlisi, radiografies, electrocardiograma, fotografies, etc.)
 • un pressupost econòmic.

A Espanya, encara que la possessió del títol de Llicenciat en Medicina i Cirurgia faculta teòricament per fer qualsevol procediment mèdic. No obstant això, diverses branques de la Medicina i Cirurgia necessiten uns estudis de postgrau per assolir el nivell de coneixements i experiència necessaris en cadascuna d’aquestes disciplines.

Només els metges que acrediten estar en possessió del títol d’Especialista en Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica tenen la formació professional que proporciona al pacient una òptima qualitat assistencial.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Agost 2019 (Consultant Wikipedia)

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors

 • **RMT-MC® Fent connexions, 24-25 Agost a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • RMT-1® Moviments Rítmics per l’Enfoc, l’Organització y la Comprensió: 26-27 Agost a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament: 27-28 Agost a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • RMT-3®: per a la Lectura i l’Escriptura  29-30 Agost a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • *** RMT®: Enfrontar-se a les pors  31 Agost- 1 Setembre a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • *** RMT Escola: Preparats per l’Escola. 7-8 Setembre a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • Intensiu RMT d’Agost: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les pors del 24 d’Agost a l’1 de Setembre a Vidakine, Montmeló, Barcelona

Brain Gym®

 • BG 106® Hands On-Manos a la Obra Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106®Hands On Teacher Training Setembre 27-28-29 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona amb Isabel Cohen Fundadora del curs
 •  MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE  14 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 105® Dibuix Emmirallat 15 de Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona
 • Actualització Instructor Brain Gym 6 Setembre a Vidakine, Montmeló, Barcelona 

TFH®

 • TFH 1-2-3-4® Intensiu del 18 al 23 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com .

Per trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym®, RMTi® o TFH®, fes clic en els mateixos enllaços.