Estil de vida Macrobiòtic

16/07/2015

Els aspectes més importants de l’alimentació.

Estil de vida Macrobiòtic:

Tenim el lliure albir per escollir menjar i viure com volem, però hi ha una responsabilitat inherent a cadascuna deAlimentacion_03 les decisions que prenem.

No hi ha aliments prohibits, però hi ha un criteri a partir del qual podem escollir d’una forma més saludable i conscient.

Essencialment, en la pràctica de la Macrobiòtica, la salut i la felicitat comencen en cada un de nosaltres i les nostres vides són en gran part un reflex de les nostres decisions i prioritats.

  • Cal menjar segons les nostres característiques biològiques, l’home és per naturalesa un ésser designat per menjar majoritàriament aliments d’origen vegetal, i en particular cereals i verdures, tot i tenir la capacitat de digerir tot.

  • L’alimentació s’ha de veure reflectida pel lloc geogràfic i climàtic en què estem, s’ha d’adaptar als diferents climes i hàbitats.

  • També ha de ser tradicional, o sigui, hem d’escollir un estil alimentari que hagi estat practicat durant segles (els cereals, les verdures i els llegums formen part de la base alimentària de l’espècie humana durant milers d’anys. I aquests hàbits són els que estan sent alterats en les últimes dècades.

  • La noció de polaritat, o la teoria del Yin-Yang, és una part essencial d’aquest estil de vida. La idea que tots els fenòmens, aliments inclosos, tenen qualitats energètiques, metafísiques. I que l’harmonia relativa s’aconsegueix quan equilibrem aquests dos pols Yin i Yang, en les nostres vides.

Natalia Miguel Vazquez