El cervell integrat és la resposta a la Dislèxia

13/03/2014

SwitchingOn

Aquesta és la resposta que pots trobar al llibre escrit per Paul & Gail Dennison el 1981 en la seva 4a edició sota el títol de ” Switching on”

 

En aquest llibre el Dr Dennison ens exposa la seva teoria del bloqueig del funcionament de tot el cervell quan hi ha estrès i com s’imposa la lateralitat dominant que fa emergir els problemes de dislèxia ( i també d’altres) quan el cervell es bloqueja . Per aconseguir superar els bloquejos i els problemes de dislèxia proposa la integració cerebral mitjançant el moviment i la reeducació postural .

 

 En el llibre podem trobar diversos exemples de persones dislèxiques amb les quals en Paul ha treballat . El mateix Dr Dennison va ser un nen dislèxic que va tenir problemes a l’escola amb l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura . Utilitzant la connexió dels dos hemisferis cerebrals mitjançant el moviment i la reeducació postural el Dr Dennison aconsegueix resultats sorprenents . Les persones dislèxiques amb les quals ha treballat utilitzant les seves tècniques, han superat la dislèxia ! .

 

El llibre també ens mostra com aconseguir la integració plena del perfil cerebral per superar les dificultats d’aprenentatge de cada persona analitzant la seva forma de veure , de sentir , d’escriure i de moure’s de cada un mitjançant l’ús de les tècniques de la Kinesiologia Educativa .

 

Explica com a l’Escola Poseidon d’USA es va fer l’experiència , es va posar en pràctica i es va aplicar la Kinesiologia Educativa . Al llibre se’ns mostra el desenvolupament bàsic de la mateixa al centre . Els resultats dels Tests d’Intel · ligència realitzats després de l’aplicació dels moviments i de les tècniques d’ensenyament que es van proposar , van millorar de forma significativa respecte dels tests que es van passar prèviament a la seva aplicació .

 

El cervell de cada persona funciona de manera específica i diferent als altres . Hi ha diversos tipus de lateralitat que es resumeixen en els perfils cerebrals personals . Es poden comptabilitzar uns 32 perfils diferents que canvien en funció del context cultural , del desenvolupament fisiològic i de l’actitud de cadascú.

 

A les empreses , curiosament , es defineixen perfils professionals als quals cada persona respon amb el seu perfil personal . Cada perfil pot adequar-se o no a demandes laborals específiques i per això per a determinades feines es busquen persones concretes,  els perfils de funcionament cerebral de les quals  responguin millor a les propostes del lloc de treball que s’ha descrit al perfil laboral .

 

 Tots aquestes propostes de perfils i formes d’integració per superar els problemes d’aprenentatge i de la dislèxia es desenvolupen de forma específica en el curset d’Organització Òptima Cerebral , OBO ® , que forma part del programa de formació d’Instructors de Brain Gym que estem impartint a aquests moments.

 

 Tu també pots ser qui puguis aplicar i compartir aquest meravellós recurs en el teu treball i amb aquelles persones que t’importen perquè aconsegueixin la seva integració cerebral i puguin optar al lloc de treball amb el que han somiat, utilitzant plenament tot el seu potencial cerebral .