Dislèxia i Reflexes Primaris. RTAC -4-

03/05/2018

Què fan les persones amb un reflex RTAC actiu per sobreviure?

Les repercussions de tots aquests problemes i les seves dificultats van molt més lluny del que podem imaginar o descriure.

Qui “pateix” qualsevol de les dificultats exposades, no només ho passa malament, sinó que pensa que és és pitjor que els altres i que no pot millorar (o pateix alguna altra de les altres emocions de la llista).

Així, que de forma espontània “busquen la manera” d’aconseguir els mateixos resultats que els altres.

Vegem alguns exemples:

 • Qui comparteix la conducció amb una persona que confon els costats dret-esquerre aprèn a seguir les instruccions del que fa, no del que diu. Així per exemple quan li diu “gira a l’esquerra” mira cap a on assenyala i segueix la direcció del braç.
 • A l’hora de conduir, hi ha qui es posa “xuletes” al cotxe, per exemple adhesius de colors o rètols per no confondre a l’hora de girar el volant, sobretot quan han d’aparcar.
 • Quan conduïm una moto, en lloc de girar el manillar, mantenim la moto el més a prop possible de la vertical per no girar el cap
 • Els nens que condueixen una bici, quan arriben a la cantonada, en lloc de girar el cap, s’aturen, baixen de la bici, enfoquen la nova direcció aturats i tornen a pujar per seguir amb el seu itinerari.
 • Quan realitzen activitats corporals, en lloc de mirar el que fan, memoritzen els moviments per no confondre’s a l’hora de fer-los
 • En escriure o llegir aprenen a fer-ho “del revés” al que els seus instints els dicten
 • Col·loquen el paper o el llibre en un dels costats del cos
 • Els costa fer les coses al ritme dels altres, així que s’esforcen més per moure’s, escriure o llegir i es cansen sovint perquè fan un sobreesforç
 • És possible que facin servir només un ull i “perdin” la visió tridimensional per la qual cosa els resulta difícil calcular distàncies.
 • Els costa fusionar objectes i de vegades són incapaços de “veure” imatges en tres dimensions (imatges estereoscòpiques)
 • Es poden fatigar en observar (per exemple seguir la pilota en un joc) o llegir o escriure durant un període de temps relativament llarg i poden acabar amb tensions.

Tots aquests recursos, així com d’altres que han après per si mateixos per poder sobreviure, no resolen el problema ja que el reflex roman actiu i els reptes quotidians en activitats noves poden fer que reaparegui i hagin de readaptar-se a la nova situació durant un llarg període de temps.

Et sents identificat amb alguna de les dificultats de la llista anterior?

Si t’has identificat amb alguna de les dificultats descrites, és possible que el teu RTAC presenti un cert grau de “falta d’integració” la qual cosa vol dir que està “actiu” en alguns aspectes de la teva vida.

Mentre la reacció del patró reflex es reprodueix de forma automàtica i la reacció compromet a diverses parts del cos, tenim una indicació clara que el reflex roman actiu encara que s’hagi superat l’edat en què teòricament s’hauria d’haver integrat.

El reconeixement de la realitat pot procurar una millora en la qualitat de vida, perquè el “ser conscient” d’un problema és el primer pas per trobar una solució.

Per a nosaltres, l’etiqueta dislèxia, no correspon a una “malaltia” sinó més aviat una “disfunció en el processament de la informació“.

Per millorar el processament de la informació d’una persona que presenta dislèxia, per exemple, ens cal treballar amb la persona i oferir-li la oportunitat de “repetir” aquelles etapes del desenvolupament que en el seu dia no va completar bé per falta de temps, d’espai, de maduració …

Què fer quan “sospitem” que el RTAC roman actiu per integrar-lo?

Des de la nostra experiència proposem diverses possibilitats per ajudar a aconseguir la integració del RTAC (Reflex Tònic Asimètric del Coll) mitjançant el programa RMTi® (programa de Moviments Rítmics i Integració de Reflexes Primitius) en aquelles persones que presenten alguna de les dificultats exposades de forma reiterada .

Els moviments i activitats que proposem en RMTi® poden donar suport per millorar i superar les dificultats relacionades amb el RTAC i a la vegada poden incrementar la mielinització i l’enfortiment de les connexions neuronals a través del cos callós. Com a conseqüència es poden aconseguir superar les dificultats anteriorment exposades relacionades amb:

 • L’esquema postural relacionades amb el to muscular, la postura, la lateralitat, la coordinació … la qual cosa com a conseqüència repercutirà en la millora de les activitats quotidianes exposades anteriorment: l’equilibri i la postura, la conducció de vehicles, les activitats esportives i de coordinació corporal, tenir clara i distingir amb seguretat la dreta de l’esquerra …
 • Els aprenentatges escolars relacionats amb aquest reflex i millorar d’aquesta manera la comprensió, la parla, l’expressió, la lectura, l’escriptura, la cal·ligrafia, l’ortografia, la manera d’agafar el llapis (la pinça), la coordinació óculo-manual, les habilitats manuals … alhora podrem observar una millora de la postura i de la posició del cos així com dels elements escolars com la col·locació correcta del llibre, el full o la llibreta per escriure, la cadira …
 • Els problemes de visió relacionats amb el RTAC. En utilitzar els dos ulls per igual poden millorar la binocularitat i la fusió, el càlcul de distàncies, la visió en tres dimensions (estereoscòpica), l’acomodació, els seguiments, el treball en equip dels dos ulls ….
 • La superació de les dificultats emocionals relacionades amb l’autoestima, la inseguretat, la frustració, la desesperació i saber finalment qui som i definir “per fi” amb claredat la pròpia individualitat.

RMTi® (programa de Formació en Moviments Rítmics i Integració de Reflexes Primitius)

La nostra proposta es diversifica en diverses formes d’actuació:

 •  Sessió individual: Participar en una sessió individual en la qual es realitza una observació específica del reflex i es suggereixen una sèrie de moviments rítmics personalitzats basats en els resultats observats. També es proposa un seguiment durant diverses sessions fins que s’hagin superat les dificultats més urgents per a la persona.
 • Xerrades: Convidar una persona reconeguda de RMTi® i participar en una xerrada RMTi® en què es puguin aclarir les qüestions més significatives corresponents als nostres interessos.
 • Conferències: participar en una conferència de RMTi® en la qual es pugui informar sobre el que es fa i sobre el programa de formació que es proposa.
 • Tallers: participar en algun taller vivencial presentat per un instructor de RMTi® per experimentar directament els beneficis que ens poden aportar les tècniques i moviments rítmics en la integració d’aquest o altres reflexes.
 • Convivències: participar en alguns dies de Convivència amb Instructors de RMTi® per implicar-se directament amb els nostres fills o amb nosaltres mateixos en l’experimentació directa i veure els possibles beneficis que ens poden aportar les tècniques i moviments rítmics.
 • Cursos: participar o organitzar els cursos introductoris d’aquesta tècnica i aprendre a aplicar les tècniques que es proposen.
 • Consultar la web oficial de Rhythmic Movement Traininghttps://rhythmicmovement.org/ i Traduir la pàgina a la nostra llengua per disposar directament de la informació sobre el que és RMTi®, les ofertes que es fan, els consultants, els Instructors, els recursos i els Programes de formació. També podrem conèixer els comentaris i aportacions de les persones que s’han beneficiat d’ells així com donar resposta a les nostres preguntes més freqüents.

Isabel Compan, Abril 2018

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Abril 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • BIOCULTURA: Conferències 4 abril:
   • 11h L’Estrella Emocional
   • 15h RMTI Com gaudir dels Moviments Rítmics
   • 18h Parlem de Brain Gymi les Noves possibilitats
 • RMTi-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió a Barcelona (12-13 de Mayo) 
 • RMTi-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament (19-20 de Mayo) en Barcelona
 • BG 201® OBO: Organització Òptima Cerebral (26-27 de Mayo) a Barcelona
 • Faculty at work Brain Gym® (1 juny) en Barcelona
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (2-3 juny de 2018)
 • BG 105- Dibuix Emmirallat i pinça manual (9-10 de juny) a Barcelona
 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a torbar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: