Dislèxia i Reflexes Primaris. RTAC -3-

26/04/2018

Quins problemes poden presentar les persones que tenen el reflex RTAC actiu?

Les persones que han crescut i no han integrat el RTAC poden presentar moltes dificultats que els afecten en la seva vida quotidiana.

Moltes de les dificultats que apareixen amb un RTAC actiu poden acabar socabando l’autoestima i fins i tot condicionar les capacitats d’aprenentatge bàsiques que s’imparteixen a l’escola i necessàries per a la vida.

A molts dels alumnes amb dificultats relacionades amb el RTAC se’ls etiqueta com “dislèxics“. No obstant això, la manca d’integració del reflex afecta totes les etiquetes “dis“: dislèxia, disgrafia, discalcúlia …

Aquestes dificultats d’aprenentatge es relacionen bàsicament amb les matèries instrumentals de llenguatge (problemes de lectura i d’escriptura) i matemàtiques (càlcul i comprensió – resolució de problemes).

Actualment ja es té en compte per poder demostrar-ho científicament que l’RTAC està actiu en les persones etiquetades amb “dislèxia”. Segons l’article “Efectes de la replicació dels moviments primaris de reflex en dificultats de lectura específiques en nens: un assaig aleatoritzat, doble cec, controlat” publicat per Martin McPhilips l’any 2000 a la revista Lancet, es valida la integració del RTAC per a la superació de la dislèxia (Lancet 2000: Martin McPhilips The Lancet, Volume 355, Issue 9203, 12 February 2000, Pages 537-541. Journal home page for The Lancet. Articles: Effects of replicating primary-reflex movements on specific reading Difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial).

Algunes dificultats comuns que es poden presentar amb un RTAC actiu

Integració de l’Esquema corporal:

 •   Confondre els costats del cos, és a dir confondre la dreta amb l’esquerra.
    • Per exemple, la persona pot parlar d’un costat mentre assenyala l’altre amb la mà. Això comporta moltes dificultats a l’hora de seguir instruccions, com passa per exemple, durant l’examen de conduir.
 • Pot tenir dificultats per conduir vehicles de forma adequada.
    • Per exemple per anar en bici i girar, conduir una motocicleta amb facilitat, conduir un cotxe, aparcar …
 • Pot presentar dificultats per controlar els moviments corporals.
    • Pot ocórrer-, per exemple, que assegut en una taula, en girar el cap estiri el braç del mateix costat i arrossegui els objectes que es trobin en el seu camí fent-los caure.
 • Pot presentar dificultats en accions de coordinació corporal que impliquen tenir clara la lateralitat i són necessàries
    • per nedar, esquiar, ballar ….
 • Poden presentar problemes d’equilibri i de coordinació postural, així com falta de tonicitat muscular.
 • Poden ser lents a l’hora de moure’s o fer coses perquè se senten insegurs.
 • Poden tenir petits accidents de forma continuada:
    • els cauen les coses amb facilitat, xoquen contínuament, tiren les coses sense adonar-se’n …
 • Poden presentar males postures per adaptar-se a les seves possibilitats
 • Dificultats per coordinar o fer servir “totes les seves possibilitats” amb els dos hemisferis alhora
 • Dificultats en la maduració o transvasament d’informació entre els dos hemisferis a través del cos callós (pont entre els dos hemisferis encarregat de connectar-los i que siguin capaços de comunicar-se entre ells)

Aprenentatges escolars:

 • Potser que els hagi costat aprendre a parlar o que hagin hagut d’utilitzar el suport d’un especialista en logopèdia.
 • Poden presentar dificultats per parlar o pronunciar algunes paraules o frases.
 • Poden presentar dificultats d’aprenentatge en la lectura, l’escriptura, les matemàtiques
    • Per exemple confondre lletres – números, escriure del revés lletres – números o saltar-lletres – paraules …
  • Poden tenir dificultats amb l’escriptura, la cal·ligrafia:
     • mala lletra, apretar molt sobre el paper en escriure, escriure amb la mà, el braç i l’espatlla, agafar el llapis de qualsevol manera, dificultats en fer la pinça, dificultats de coordinació oculo-manual …
     • els costa expressar-se per escrit, els costa expressar els seus pensaments amb facilitat, comprendre els problemes, aprendre la gramàtica …
  • Per no creuar la línia mitjana poden:
     • col·locar el llibre per llegir o el full per escriure en un dels dos costats
     • girar el cap per enfocar i mirar només amb l’ull dominant
     • girar el llibre, el quadern o el full sobre la taula
     • tancar un dels ulls per escriure o llegir
     • moure i girar el cap en llegir o escriure (no només els ulls) …
  • Males postures per llegir, escriure …

  Problemes de visió:

  • Poden tenir accidents perquè es poden generar problemes visuals amb la binocularitat i la fusió d’imatges com ara “veure doble”.
  • Els costa calcular distàncies, veure la profunditat de camp o veure imatges en tres dimensions (estereogrames o imatges estereoscòpiques).
  • En utilitzar només un dels ulls i suspendre la visió amb l’altre es poden presentar deficiències en la visió de l’ull inhibit que poden influir en la fusió, l’agudesa visual d’aquest ull i com a conseqüència poden aparèixer:
      • fatigues oculars (els piquen o els fan mal els ulls, tics …)
      • fòries (giren l’ull cap a un costat quan no el fan servir),
      • ulls vagos (l’ull que no es fa servir deixa de treballar i perd visió)
      • estrabismes (giren un ull cap a dins o cap a fora i el cervell no té en compte el que aquest ull veu per no confondre’s)
  • Els costa seguir objectes amb els ulls
     • “Veuen” els objectes de forma invertida (lletres i números del revés)
     • Confonen lletres (p-q / d-b / E-3 …) i paraula (roc-cor …)
     • Escriuen en “mirall” o “del revés
     • podem observar salts, sobretot en creuar la línia mitjana, en mirar columnes …
     • Es salten lletres-números en llegir-escriure
     • els costa mantenir el ritme de lectura-escriptura de forma constant
     • es cansen amb facilitat en realitzar tasques de lecto-escriptura
     • es retarden o “passen” de fer treballs escolars quan els suposa un esforç superior a les seves possibilitats
  • Poden presentar problemes en enfocar o “acomodar” els ulls a diferents distàncies per “veure clar”

  Dificultats emocionals:

  • Baixa autoestima
     • pensen que no són capaços de fer les coses “bé” o que són “pitjors” que els altres ….
     • Inseguretat en els seus propis recursos i possibilitats
     • Se senten “estúpids” perquè no comprenen allò que els resulta fàcil als altres
  • Senten que “són” dislèxics en lloc de sentir que tenen dificultats i / o comportaments que es poden superar amb un bon suport
  • Se senten incapaços de plasmar o materialitzar les seves idees el que fa que aparegui la frustració, la depressió ….
  • Se senten “confusos” a l’hora d’establir la seva pròpia identitat
  • Se’ls pot titllar o “etiquetar” de “ganduls”, “mandrosos”, “irresponsables”, “amb dificultats d’aprenentatge”, “dislèxics” ….
  • Poden presentar dificultats per canviar esquemes apresos i ser flexibles

  Qualsevol de les dificultats descrites ens pot donar pistes sobre la integració del RTAC.

  No cal presentar totes les dificultats perquè el RTAC estigui actiu.

  Isabel Compan Fernández, Abril 2018

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Abril 2018

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • BG 101® (28-29 Abril / 5-6 de Mayo) a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BIOCULTURA: Conferències:
   • 11h L’Estrella Emocional
   • 15h RMTI Com gaudir dels Moviments Rítmics
   • 18h Parlem de Brain Gymi les Noves possibilitats
 • RMTi-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió a Barcelona (12-13 de Mayo) 
 • RMTi-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament (19-20 de Mayo) en Barcelona
 • BG 201® OBO: Organització Òptima Cerebral (26-27 de Mayo) a Barcelona
 • Faculty at work Brain Gym® (1 juny) en Barcelona
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (2-3 juny de 2018)
 • BG 105- Dibuix Emmirallat i pinça manual (9-10 de juny) a Barcelona
 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: