Dislèxia i Reflexes Primaris. RTAC -2-

19/04/2018

Reflex Tònic Asimètric del Coll -RTAC-

El RTAC és un reflex primitiu ja que emergeix durant el 5è mes de l’etapa fetal, prepara el fetus per col·laborar a l’hora del part i hauria d’estar integrat entre els 4 i els 6 mesos. Insisteixo en la importància que hauria d’estar integrat en aquest moment perquè la realitat és reticent a demostrar que s’hagi integrat en aquest moment en la majoria dels nadons de forma habitual en els nostres dies.

Com percep mare que el RTAC ha emergit?

Durant el 5è mes d’embaràs (entre la 18 – 20 setmanes), la mare comença a percebre moviments i “patades de peu” a la seva panxa. El fetus es mou amb el moviment del patró RTAC i dóna voltes en el líquid amniòtic.

Com és el moviment del reflex RTAC?

Podem observar el reflex cada vegada que veiem el que passa quan el nadó gira el cap cap a un costat. En aquest moment, el braç i la cama d’aquest mateix costat s’estiren mentre que la cama i el braç de l’altre costat es flexionen.

Quan el nadó gira el cap cap a l’altra banda, el moviment es fa de la mateixa manera, és a dir, segueix el mateix patró.

Què és un patró de moviment reflex?

Un patró de moviment reflex és una reacció automàtica que es reprodueix de forma reactiva cada vegada que s’estimula una de les parts implicades en aquest patró reflex. Aquesta reacció corporal es reprodueix de forma automàtica, és a dir, la persona difícilment pot canviar la reacció motora des del pensament (encara que no vulgui fer-ho de forma voluntària, no pot evitar-ho).

 

Cada vegada que el nadó, el nen o l’adult mou una de les extremitats d’un costat s’estimula el moviment homolateral de forma automàtica en totes les parts d’aquest mateix Costa i es reprodueix la reacció del moviment del patró reflex.

D’aquesta manera passa que si mirem cap a un costat per veure alguna cosa (o per exemple movem els ulls cap a la dreta), la resta de les extremitats reaccionen amb el moviment dels ulls i col·laboren en el gir a la dreta de tot el cos sense dissociar els ulls de la resta de les extremitats (orelles, mans, peus).

Pot passar el mateix si escoltem un soroll o una conversa (o girem el cap cap a un costat), allarguem un braç per agafar un objecte o movem la cama per xutar una pilota, aixecar-nos o caminar. Cada acció amb un sentit o una única part d’un costat arrossega el moviment de totes els altres.

Per a què serveix el RTAC? ¿Quina és la seva funció?

Els moviments del RTAC durant l’embaràs fan que el fetus estimuli el seu sentit vestibular, enforteixi 

el seu to muscular i comenci a fer moviments homolaterals fent que una banda sigui diferent de l’altre.

Durant el part, el patró del moviment del RTAC fa que el fetus pugui col·laborar amb la mare per baixar per la vagina en el moment del naixement. La pressió del canal del part estimula el gir del cap i l’extensió del braç i la cama del mateix costat ajudant al descens del fetus per aquest canal. Per aquesta raó, el necessitem actiu en el moment del part.

Després del part, gràcies al RTAC el cervell estableix les xarxes neuronals per al funcionament de la lateralitat corporal, és a dir, un costat és diferent de l’altre.

També col·labora en la dissociació de la lateralitat establint la línia mitjana del cos que separa simètricament a cada un dels costats dret i esquerre.

El cervell pren una opció per la dominància d’un costat perquè lideri els moviments corporals. A partir d’aquí comença a establir-se la preferència per fer servir un o un altre costat i acabem sent dretans o esquerrans.

Molts nens d’entre 0 i 99 anys, pateixen les conseqüències de mantenir el reflex RTAC actiu durant gran part de la seva vida. Tot el temps en què el reflex es manté actiu compromet la maduració d’aspectes relacionats amb la lateralitat.

Què és la lateralitat?

La lateralitat humana consisteix en l’ús preferent que fem de les nostres extremi

tats: ulls, orelles, mans-braços, peus-cames, hemisferis cerebrals.

Curiosament, el nostre cervell gestiona les extremitats d’un costat amb l’hemisferi de l’altre costat. La part dreta del nostre cos es gestiona amb l’hemisferi esquerre i la part esquerra del cos es gestiona amb l’hemisferi dret.

La lateralitat varia d’una persona a una altra. Cada persona és diferent.

Podem trobar-nos amb persones que tenen una lateralitat uniforme o homogènia (totes les parts dominants en un mateix costat i l’hemisferi dominant a l’altra banda), una lateralitat creuada (alguna de les parts dominants en un costat i la resta en l’altre costat) i una lateralitat unilateral (totes les parts dominants en un costat incloent l’hemisferi cerebral en aquest mateix costat),

Existeixen diferents tipologies de perfils laterals la informació sobre aquest tema la podeu ampliar.

Quan el reflex es manté actiu més enllà del període corresponent, la maduració de la lateralitat es pot veure compromesa.

Isabel Compan Fernández, Abril 2018

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com  per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • TFH-2® (21-22 abril) en Barcelona
 • BG 101® (28-29 Abril / 5-6 de Mayo) a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BIOCULTURA: Conferències:
   • 11h L’Estrella Emocional
   • 15h RMTI Com gaudir dels Moviments Rítmics
   • 18h Parlem de Brain Gymi les Noves possibilitats
 • RMTi-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió a Barcelona (12-13 de Mayo) 
 • RMTi-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament (19-20 de Mayo) en Barcelona
 • BG 201® OBO: Organització Òptima Cerebral (26-27 de Mayo) a Barcelona
 • Faculty at work Brain Gym® (1 juny) en Barcelona
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (2-3 juny de 2018)
 • BG 105- Dibuix Emmirallat i pinça manual (9-10 de juny) a Barcelona
 • Estrella Emocional (16-17 de junio) en Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió (29-30 Juny 1 juliol) a Barcelona
 • Brain Gym 170® per a Necessitats Educatives Especials a Vidakine, Barcelona (4-5-6-7 de Juliol de 2018)
 • Curs d’Instructors de MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge  a Vidakine, Barcelona (8 de Juliol de 2018)
 • RMT-1 Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió Vidakine (16-17 juliol)
 • RMT-2 Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament Vidakine (18-19 juliol)
 • RMT-3 Moviments Rítmics per a la Lectura i la Escriptura Vidakine (20-21 juliol)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: