Conclusions sobre Les Bases Fisiològiques de l’Aprenentatge i El Factor Dominant.

20/06/2019

Conclusions sobre Les Bases Fisiològiques de l’Aprenentatge i El Factor Dominant.

Només per a tu

Alguna vegada t’has preguntat per què experimentes el món de manera diferent als altres? Tots som éssers humans únics i part del que ens fa únics és la forma en que el nostre cervell, mà, ull, oïda i peu estan connectats entre si. El nostre patró dominant determina com reaccionem en moments d’estrès, com percebem el món que ens envolta i el que sentim sobre nosaltres mateixos i els altres.

        Comprendre per què veiem el món de manera diferent ens ofereix la capacitat d’apreciar la variabilitat de la naturalesa humana, la meravella i els dons de què disposem quan ens adonem que estem en un planeta amb individus únics en què cada un té la capacitat d’oferir-nos una perspectiva diferent i una major comprensió del nostre vast potencial i humanitat. A mesura que creixem per tal de veure els nostres pares, cònjuges, fills, socis comercials, amics i familiars a la llum de la seva humanitat única, ens fem més compassius i som capaços d’abordar el món de manera més altruista.

      Pel fet que tots som únics, podem jutjar-nos a nosaltres mateixos a la llum de les normes socials, les avaluacions educatives i com altres creuen que hauríem de ser. En la cultura occidental hi ha un èmfasi en la intel·ligència lingüística / matemàtica amb una naturalesa tranquil·la, sempre feliç i generosa, que escolta bé i parla amb saviesa i és elogiada per competir bé en el mercat mundial. A mesura que estudiem els perfils de dominància a tot el món, és molt obvi que només un percentatge molt petit de persones, si s’escau, encaixen amb aquesta descripció. Per tant, tots els altres s’estan jutjant i trobant mancances.

           És hora de veure més enllà de la nostra realitat limitada i veure’ns a nosaltres mateixos i als que comparteixen el nostre món des d’una perspectiva més àmplia.

El viatge de descobriment és emocionant.

Carla Hannaford Ph.D.

La Doctora Carla Hannaford, Ph.D. és biòloga i educadora, té més de 40 anys d’experiència docent, entre els quals s’inclouen 20 anys ensenyant biologia a nivell universitari i 4 anys com a assessora en escoles primàries i d’educació mitjana per als nens amb dificultats d’aprenentatge.

És una consultora internacionalment reconeguda, ha presentat més de 600 conferències i tallers en 35 països en les últimes dues dècades. Va ser seleccionada com a educadora convidada per al Projecte Soviètic AHP el 1988. Ha estat reconeguda per “Who ‘s Who” en l’Educació Americana, i ha rebut premis de la Universitat de Hawaii i l’Associació Americana per a l’Avanç de la Ciència per les seves destacades ensenyaments científics . Ha assessorat els ministeris i departaments d’Educació en els Estats Units, Rússia, Àfrica del Sud, Singapur i Escòcia.

El seu primer llibre, “Smart Moves, Why learning is not all in your head”, publicat per primera vegada el 1995 i actualitzat el 2005, ha venut més de 140.000 còpies en anglès i ha estat traduït a 13 idiomes. També és autora dels llibres “Dominance Factor, How Knowing Your Dominant Eye, Ear, Brain, Hand & Foot Can Improve Your Learning”, traduït a 6 idiomes i “Awakening The Child Heart, Handbook for Global Parenting”.

Va escriure i co-va produir els vídeos “Education in motion” i “Gateway to learning”

El seu quart llibre, Playing in the Unified Field; Raising and Becoming Conscious, Creative Human Beings es va publicar al març de 2010.

Carla Hannaford ha contribuït amb articles per a revistes d’educació i ciència i es va participar en desenes d’entrevistes de ràdio i televisió als EUA i l’estranger.

Bibliografia

 • Ayres, A. Jean. Sensory Integration and Learning Disorders. Western Psychological Services, Los Angeles, Calif 1972.
 • Breggins, Peter R. and Ginger Breggins. The War Against Children. N.Y. St. Martin’s. 1994.
 • Brewer, Chris & Don G. Campbell. Rhythms of Learning: Creative Tools for Developing Lifelong Skills. Zephyr Press, Tucson, Az. 1991.
 • Brewer, Chris. Soundtracks for Learning. To be published in September, 2005.
 • Campbell, Don. The Mozart Effect. Avon Books, New York, N.Y. 1997.
 • Capra, Fritjof. The Turning Point: Science, Society and the Rising Culture. Bantam N.Y. 1982.
 • ______________ The Tao of Physics. Bantam Books. N.Y. 1982.
 • Czikszentrnihalyi, Mihalyi. Creativity, Flow and the Psychology of Discovery and Invention. N.Y. Harper Collins. 1996.
 • Coulter, Dee Joy. Children at Risk: the Development of Drop-Outs. Longmont, Colo Coulter Pub. 1986.
 • Damasio, Antonio. The Feeling of What Happens; Body and Emotion in the Making Of Consciousness. N.Y. Harcourt Brace, 1999.
 • Dennison, Paul & Gail. Brain Gym ~ Teachers Edition. Edu-Kinesthetics, Inc., Glendale, Calif 1989. Diamond, Marian & Janet Hopson. Magic Trees of the Mind. N.Y. Dutton/Penguin Group. 1998. Gardner, Howard. Frames of Mind. N.Y.: Bantam Books. 1983.
  Gerber, Richard. Vibrational Medicine. Bear & Co., Santa Fe, New Mexico 1988.
 • Glasser, William. The Quality School, Managing Students without Coercion. Harper & Row, Pub., Inc. N.Y. 1990.
 • Goddard, Sally. A Teacher’s Window Into the Child’s Mind. Eugene, Oregon, Fern Ridge Press, 1996 Goleman, Richard. Emotional Intelligence. Bantam Books, N .Y. 1995.
 • Gould, Elizabeth. Et. al. Learning Enhances Adult Neurogenesis in the Hippocampal Formaiton. Nature Neuroscience, March 1999. vol.2(3).
 • Hannaford, Carla. Smart Moves, Why Learning is Not All in Your Head, (Revised Edition) Great River Books, 2005.
 • ________________ The Dominance Factor. Great River Books, 1997.
 • ________________ Awakening the Child Heart. Jarnilla Nur Pub., Hawaii 2002.
 • Hartman, Thom. Attention Deficit Disorder: A Different Perception. Underwood Miller. 1993.
 • Hawkins, David. Power Vs. Force. Veritas Press, Arizona 1995.
 • Healy, Jane M. Endangered Minds. N.Y.: Simon & Schuster. 1990.
 • Kaptchuk, Ted. The Web That Has No Weaver, Congdon and Head. 1963.
 • Kendall, H., Kendall, F. Wadsworth G. Muscle Testing and Function. Williams & Wilkins, Baltimore. 1971.
 • “The Physiological Basis of Learning” Todos los Derechos Reservados Ecuador, Mayo, 2011
 • Carla Hannaford Ph.D. Traducido por Fundación Educando al Ecuador
 • 55
 • Kempermami, Gerd & Fred Gage. New Nerve Cells for the Adult Brain. Scientific American, May 1999.
 • Kovalik, Susan & Karen Olsen. Exceeding Expectations, A users guide to implementing Brain research in the classroom. Covington, Washington. Susan Kovalik & Assoc. 2002.
 • Kraut, Robert, et. al. Internet Paradox, A Social Technology That Reduces Social Involvement and Psychological Wel1-Being? American Psychologist, Vol.53(9) 1017-1031. 1998.
 • Levinson, H.N. Turning Around the Upside-Down Kids, Helping dyslexic kids Overcome their disorder. N.Y. M. Evans. 1992.
 • MacLean, Paul. The Triune Brain in Evolution; Role of Paleo-cerebral Functions. Plenum Press, N.Y. 1990.
 • McCrone, John. The Ape That Spoke, Language and the Evolution of the Human Mind. Avon Books, N.Y. 1991.
 • Meeker, Joseph W. Comedy and a Play Ethic. In ReVision, vol 17(4) 1995.
 • Merzenich, Taub & W. Greenough. Neural Plasticity. Harvard Brain vol. 16. 1999.
 • Monti, Daniel, et. al. Muscle test comparisons of congruent and incongruent self- Referential statements. Perceptual and Motor skills, Vol 88, 1019 – 1028, 1999.
 • Ornstein, Robert & Paul Ehrlich. New World New Mind: Moving Toward Conscious Evolution. N.Y; Simon & Schuster. 1990.
 • Panksepp. J. et. al. ADHD deficits and the effect of play, Brain and cognition Journal, Vol. 52(1) 2003.
 • Pearce, Joseph Chilton. Evolution’s End, Claiming the Potential of Our Intelligence. Harper, Calif. 1992.
 • Pert, Candace. Molecules of Emotion. Simon & Schuster, N.Y. 1999.
 • President’s Council on Bioethics: Human Flourishing Performance Enhancement, and Ritalin. December 2002. http://bioethics,gov/background/humanflourish.html.
 • Rivlin, Robert & Karen Gravelle. Deciphering the Senses. N,Y. Simon & Schuster. 1984. Sapolsky, Robert. Taming Stress. IN: Scientific American, September 2003.
 • Smith Debra. Recovering Academic Skills Throug.h Brain Gym. The Journal of Head Injury. Vol, 11(4) 1991.
 • Sylwester, Robert. A Celebration of Neurons. ASCD Publications. 1985.
 • Tiller, William, et al. Conscious Acts of Creation, The Emergence of a New Physics. Pavior Pub. Walnut Creek, Calif. 2001.
 • Tomatis, a A. The Conscious Ear. Station Hill Press/Lind Institute. 1990.
 • Tortora, Gerard &. Nicholas Anagnostakos. Principals of Anatomy and Physiology, Harper & Row, N.Y. 1990.
 • Van Praag, Henriette. Neural Consequences of Environmental Enrichment. Nature Reviews Neuroscience, December 2000, Vol. 1
 • Wald Kindergarten, Patrick Friedrich, Zarenerstr. 7, 79199, Kirchzarten, Germany.
 • Zametkin, Alan J. et. al. Cerebral glucose metabolism in adults with hyperactivity of childhood onset. New England Journal of Medicine. Nov. 15, 1990. vol. 323(20).

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Juny 2019

Propers Cursos i Activitats® :

RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors

 • *****RMT® Moviments Rítmics Preparats per a l’Escola: 11-12 Maig a la Vila Olímpica, Barcelona / 31 Agost- 1 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • ***RMT-MC® Fent Connexions 29-30 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona / 26-27 Agost a la Vila Olímpica, Barcelona
 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 1-2 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona / 28-29 Agost a la Vila Olímpica, Barcelona
 • RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament:  2-3 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona / 29-30 Agost a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • RMT-3®: per a la Lectura i la Escriptura: 1-2 Juny a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 4-5 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • *** RMT®:Enfrontar-se a les Pors 6-7 Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan i Moira Dempsey Fundadora del curs
 • JULIOL: Intensiu RMT: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les Pors del 29 de Juny al 7 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan

Brain Gym®

 • BG 106® Hands On-Mans a la Feina  Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106® Hands On Teacher Training Setembre 27-28-29 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona amb la Isabel Cohen Fundadora del curs
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE 14 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 105® Dibuix Emmirallat i la Pinça d’Escriptura 7 Setembre a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió 8-9-10 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 101® Intensiu Brain Gym 11-12-13-14 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 201® OBO Organització Òptima del Cervell 15-16 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona

TFH®

 • TFH-2® 15-16 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
 • TFH 1-2-3-4® Intensiu del 19 al 25 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym®, RMT® o TFH®, feu clic als mateixos enllaços.