Cóm aprèn el teu cervell

27/03/2014

ComoAprendetuCerebro

En aquest llibre la Dra Carla Hannaford amplia les aportacions del Dr Paul Dennison sobre La Integració de tot el cervell i ens descriu els 32 perfils cerebrals bàsics .

 

 En el llibre s’expliquen les característiques específiques dels hemisferis cerebrals i com processa la informació cada un d’ells :

 

L’hemisferi esquerre processa la informació anant del detall al general de forma lògica , utilitzant el raonament . És un hemisferi actiu i expressiu .

 

L’hemisferi dret gestiona la informació d’una manera diferent processant del general al detall . Per a aquest hemisferi és important l’emoció , la descoberta i passar-ho bé . És un hemisferi receptiu .

 

 Si seguim llegint podrem descobrir nocions bàsiques que poden explicar comportaments i formes de comprendre , d’aprendre i d’actuar .

 

Així ens descriu que l’hemisferi esquerre processa la informació de l’ull dret , de l’oïda dreta , de la mà dreta i del peu dret . A l’hemisferi dret passa el contrari ja que processa la informació de l’ull esquerre , de l’oïda esquerra , de la mà esquerra i del peu esquerre .

 

 D’aquesta manera podem saber que és important reconèixer com processem la informació a través de cada un dels nostres sentits , ja que la forma en què ho fem condiciona les nostres referències internes : cadascú veu el món segons el processa amb l’ull , l’oïda , la mà , el peu o l’hemisferi dominant .

 

 Ser dretà o esquerrà és important només per comprendre’ns a nosaltres mateixos i als altres .

 

També ens aporta una metodologia per descobrir el nostre perfil i el d’altres persones .

 

Podem saber si tenim un perfil creuat , uniforme o unilateral i què pot significar per a nosaltres aquest perfil . En conèixer com funcionem podrem comprendre millor els altres en el seu propi funcionament i sintonitzar millor amb ells parlant el llenguatge que millor poden comprendre segons el seu perfil . La forma natural en la qual els humans empatitzem la podem potenciar amb aquests coneixements per aconseguir fer-ho de forma conscient .

 

Posa un èmfasi especial en com podem reconèixer el nostre perfil quan actuem de forma natural i fluida amb tot el cervell i com afecta l’estrès i els bloquejos a cadascun dels perfils cerebrals . Per això , aquesta informació és crucial per copmprender com aprenem i entenem el món : cada persona és diferent en la forma de processar la realitat . Fantàstic ! Ja tens el recurs que buscaves per millorar la teva vida !