Calendari

 La teva professió de futur. Assegurem la qualitat i professionalitat amb una marca enregistrada.

Tallers, Conferèncias, Meetings i… Cursos.

Reconeixements Oficials:

maig
14
ds.
2016
OBO® Organización Óptima Cerebral en Barcelona @ Vila Olímpica
maig 14 – maig 15 tot el dia

OBOUn curso para conocer los perfiles cerebrales propios y de los demás.

Un curso para mejorar nuestra metodología de enseñanza y de aprendizaje.

Programa:

 • Concepto de dominancia. Modelo Edu-K®
 • Especialización y lateralización de funciones.
 • Procesamiento de la información visual, auditivo, cinestésico, hemisférico
 • El cerebro dinámico
 • Elaboración de Perfiles cerebrales
 • Protocolos para los perfiles cerebrales
 • Estilos de aprendizaje
 • Liderazgo hemisférico: cooperación o dominancia
 • Campo medio, movimientos y cruce de la línea media
 • Organización sensorial consciente de las tres dimensiones
 • Protocolos para la utilización del Pleno potencial
 • Actividades específicas OBO

Horas: 16 h

Requisitos: Brain Gym 101®

Nivel 2: Curso 2º nivel para ser Instructor / Consultante de Brain Gym

Profesora: Isabel Compan, Facultada Internacional de Brain Gym®

Reconocimientos Oficiales:

 • Todos nuestros cursos están reconocidos por La Fundación Internacional de Brain Gym® y Kinesiología Educativa, Edu-K® de USA.
 • Todos nuestros cursos están supeditados a ser reconocidos anualmente como Formación Permanente del Profesorado por la Generalitat de Catalunya 
jul.
9
ds.
2016
OBO® Organización Óptima Cerebral en Barcelona @ Vila Olímpica
jul. 9 – jul. 10 tot el dia

OBOUn curso para conocer los perfiles cerebrales propios y de los demás.

Un curso para mejorar nuestra metodología de enseñanza y de aprendizaje.

Programa:

 • Concepto de dominancia. Modelo Edu-K®
 • Especialización y lateralización de funciones.
 • Procesamiento de la información visual, auditivo, cinestésico, hemisférico
 • El cerebro dinámico
 • Elaboración de Perfiles cerebrales
 • Protocolos para los perfiles cerebrales
 • Estilos de aprendizaje
 • Liderazgo hemisférico: cooperación o dominancia
 • Campo medio, movimientos y cruce de la línea media
 • Organización sensorial consciente de las tres dimensiones
 • Protocolos para la utilización del Pleno potencial
 • Actividades específicas OBO

Horas: 16 h

Requisitos: Brain Gym 101®

Nivel 2: Curso 2º nivel para ser Instructor / Consultante de Brain Gym

Profesora: Isabel Compan, Facultada Internacional de Brain Gym®

Reconocimientos Oficiales:

 • Todos nuestros cursos están reconocidos por La Fundación Internacional de Brain Gym® y Kinesiología Educativa, Edu-K® de USA.
 • Todos nuestros cursos están supeditados a ser reconocidos anualmente como Formación Permanente del Profesorado por la Generalitat de Catalunya 
oct.
13
dj.
2016
OBO® Organización Óptima Cerebral en Zaragoza @ Herbolario San Pablo
oct. 13 – oct. 14 tot el dia

OBO

OBO® Organización Cerebral Óptima

Un curso para conocer los perfiles cerebrales propios y de los demás.

Un curso para mejorar nuestra metodología de enseñanza y de aprendizaje.

Programa:

 • Concepto de dominancia. Modelo Edu-K®
 • Especialización y lateralización de funciones.
 • Procesamiento de la información visual, auditivo, cinestésico, hemisférico
 • El cerebro dinámico
 • Elaboración de Perfiles cerebrales
 • Protocolos para los perfiles cerebrales
 • Estilos de aprendizaje
 • Liderazgo hemisférico: cooperación o dominancia
 • Campo medio, movimientos y cruce de la línea media
 • Organización sensorial consciente de las tres dimensiones
 • Protocolos para la utilización del Pleno potencial
 • Actividades específicas OBO

Horas: 16 h

Requisitos: Brain Gym 101®

Nivel 2: Curso 2º nivel para ser Instructor / Consultante de Brain Gym

Profesora: Isabel Compan, Facultada Internacional de Brain Gym®

Reconocimientos Oficiales:

 • Todos nuestros cursos están reconocidos por La Fundación Internacional de Brain Gym® y Kinesiología Educativa, Edu-K® de USA.
 • Todos nuestros cursos están supeditados a ser reconocidos anualmente como Formación Permanente del Profesorado por la Generalitat de Catalunya 
juny
9
ds.
2018
105. Dibuix Emmirallat i la pinça manual a Barcelona @ Vila Olimpica
juny 9 @ 9:00 am – juny 10 @ 2:00 pm

DD_09b

105 Dibuix Emmirallat i la pinça manual

Una finestra per a la Integració i la Visió amb tot el cervell estimulant l’activitat amb el doble gargot d’una forma lúdica i pràctica. Gaudeix del teu potencial i de les teves possibilitats.

Tècniques visuals, coordinació oculomanual i creativitat. Curs creat per Gail Dennison que potencia les teves habilitats creatives en l’expressió plàstica a través del moviment.

Programa:

 • El menú del Doble Gargot
  Moviments de Brain Gym
  Moviments de Visió Gym
  Gargots amb les dues mans
  Els cinc moviments clau del Doble Gargot
  Dibuixar i pintar amb les dues mans
  Navegar pel paper
  creant imatges
  Receptes per gaudir l’art
  Metodologia pràctica i compartida en treballs individuals i cooperatius
  Per què el Doble Gargot és tan efectiu
  Aplicat a persones discapacitades
  A nens amb Necessitats Educatives Especials
  A qualsevol persona que desitja millorar les seves habilitats creatives
 • La pinza manual para escribir y dibujar
  • Fases de su desarrollo
  • Actividades para su integración

Sense requisits previs dirigit a tots els públics.

8 hores gaudint del nostre potencial

Reconeixements:

Reconegut per la Fundació Internacional de Brain Gym, Edu-K

des.
29
ds.
2018
BG 201®. OBO: Organització Òptima Cerebral a Barcelona @ Vila Olímpica
des. 29 @ 9:00 am – des. 30 @ 2:00 pm

OBOBG 201®. OBO: Organització Òptima Cerebral a Barcelona

Un curs per a conèixer els perfils cerebrals propis i dels altres.

Un curs per a millorar la nostra metodologia d’ensenyanment i d’aprenentatge.

Un curs per a comprendren’s a nosaltres mateixos i als demés.

Programa:

 • Concepte de dominància. Model Edu-K®
 • Especialització i lateralització de funcions.
 • Procesament de la informació visual, auditiva, cinestésica, hemisférica
 • El cervell dinàmic
 • Elaboració de Perfils cerebrals
 • Protocols per als perfils cerebrals
 • Estils d’aprenentatge
 • Lideratge hemisfèric: cooperació o dominància
 • Camp mitg, moviments i creuament de la línia mitjana
 • Organització sensorial conscient de les tres dimensions
 • Protocols per a la utilització del Ple potencial
 • Activitats específicas OBO

Horas: 16 h

Requisits: Brain Gym 101®

Nivell 2: Curs 2n nivell per a ser Instructor / Consultant de Brain Gym

Professora: Isabel Compan, Facultada Internacional de Brain Gym®

Reconeixements Oficials:

 • Tots els nostres cursos estan reconeguts per La Fundació Internacional Brain Gym® i Kinesiologia Educativa, Edu-K® USA.
maig
26
dg.
2019
BG 105® Dibuix Emmirallat i pinça manual a la Vila Olímpica de Barcelona @ Vila Olímpica
maig 26 @ 9:00 am – 7:30 pm

DD_09b

105 Dibuix Emmirallat i pinça manual

Una finestra per a la Integració i la Visió amb tot el cervell estimulant l’activitat amb el doble gargot d’una forma lúdica i pràctica. Gaudeix del teu potencial i de les teves possibilitats.

Tècniques visuals, coordinació oculomanual i creativitat. Curs creat per Gail Dennison que potencia les teves habilitats creatives en l’expressió plàstica a través del moviment.

Programa:

 • El menú del Doble Gargot
  Moviments de Brain Gym
  Moviments de Visió Gym
  Gargots amb les dues mans
  Els cinc moviments clau del Doble Gargot
  Dibuixar i pintar amb les dues mans
  Navegar pel paper
  creant imatges
  Receptes per gaudir l’art
  Metodologia pràctica i compartida en treballs individuals i cooperatius
  Per què el Doble Gargot és tan efectiu
  Aplicat a persones discapacitades
  A nens amb Necessitats Educatives Especials
  A qualsevol persona que desitja millorar les seves habilitats creatives
  La pinça manual per escriure i dibuixar
  Fases del seu desenvolupament
  Activitats per a la seva integració

Sense requisits previs dirigit a tots els públics. 8 hores gaudint del nostre potencial

Reconeixements: Reconegut per la Fundació Internacional de Brain Gym, Edu-K

jul.
15
dl.
2019
BG 201®. OBO: Organització Òptima Cerebral a Barcelona @ Vila Olímpica
jul. 15 @ 9:00 am – jul. 16 @ 2:00 pm

OBOBG 201®. OBO: Organització Òptima Cerebral 

Un curs per a conèixer els perfils cerebrals propis i dels altres.

Un curs per a millorar la nostra metodologia d’ensenyanment i d’aprenentatge.

Un curs per a comprendren’s a nosaltres mateixos i als demés.

Programa:

 • Concepte de dominància. Model Edu-K®
 • Especialització i lateralització de funcions.
 • Procesament de la informació visual, auditiva, cinestésica, hemisférica
 • El cervell dinàmic
 • Elaboració de Perfils cerebrals
 • Protocols per als perfils cerebrals
 • Estils d’aprenentatge
 • Lideratge hemisfèric: cooperació o dominància
 • Camp mitg, moviments i creuament de la línia mitjana
 • Organització sensorial conscient de les tres dimensions
 • Protocols per a la utilització del Ple potencial
 • Activitats específicas OBO

Horas: 16 h

Requisits: Brain Gym 101®

Nivell 2: Curs 2n nivell per a ser Instructor / Consultant de Brain Gym

Professora: Isabel Compan, Facultada Internacional de Brain Gym®

Reconeixements Oficials:

 • Tots els nostres cursos estan reconeguts per La Fundació Internacional Brain Gym® i Kinesiologia Educativa, Edu-K® USA.
set.
15
dg.
2019
BG 105® Dibuix Emmirallat i pinça manual a la Vila Olímpica de Barcelona @ Vila Olímpica
set. 15 @ 9:00 am – 7:30 pm

DD_09b

105 Dibuix Emmirallat i pinça manual

Una finestra per a la Integració i la Visió amb tot el cervell estimulant l’activitat amb el doble gargot d’una forma lúdica i pràctica. Gaudeix del teu potencial i de les teves possibilitats.

Tècniques visuals, coordinació oculomanual i creativitat. Curs creat per Gail Dennison que potencia les teves habilitats creatives en l’expressió plàstica a través del moviment.

Programa:

 • El menú del Doble Gargot
  Moviments de Brain Gym
  Moviments de Visió Gym
  Gargots amb les dues mans
  Els cinc moviments clau del Doble Gargot
  Dibuixar i pintar amb les dues mans
  Navegar pel paper
  creant imatges
  Receptes per gaudir l’art
  Metodologia pràctica i compartida en treballs individuals i cooperatius
  Per què el Doble Gargot és tan efectiu
  Aplicat a persones discapacitades
  A nens amb Necessitats Educatives Especials
  A qualsevol persona que desitja millorar les seves habilitats creatives
  La pinça manual per escriure i dibuixar
  Fases del seu desenvolupament
  Activitats per a la seva integració

Sense requisits previs dirigit a tots els públics. 8 hores gaudint del nostre potencial

Reconeixements: Reconegut per la Fundació Internacional de Brain Gym, Edu-K