BG 201 OBO® Organització Cerebral Òptima

OBO_intr

El nostre cervell és una estructura que funciona de manera específica en cada un de nosaltres. Cadascú viu la vida segons l’experimenta. Ser dretà o esquerrà ens ajuda a comprendre la nostra manera peculiar de veure, entendre i experimentar la vida de manera diferent. Cadascú pot aportar una perspectiva diferent segons la seva manera de funcionar. En aquest curs descobrim els diferents perfils cerebrals i el seu significat per a la nostra experiència vital i la nostra professió.

 • Treballem aspectes com els següents:
 • Què significa tenir una lateralitat creuada?
 • Per què confons la dreta i l’esquerra?
 • Per què et costa escoltar algunes persones?
 • Per què et resulta difícil llegir i escriure sense faltes?
 • Et costa recordar on has posat les claus?

Aprenem a compartir aquesta informació amb les persones que “pateixen” les conseqüències d’una falta d’integració en el seu funcionament quotidià com els pot passar a les persones dislèxiques o que presenten altres dèficits d’aprenentatge, aportant-los recursos eficaços perquè realitzin els seus aprenentatges i activitats amb tot el cervell.

Resulta indispensable disposar d’aquesta informació per als departaments de recursos humans que busquen perfils específics per a tasques concretes.

Programa:

 • Concepte de dominància. Model Edu-K ®
 • Especialització i lateralització de funcions.
 • Processament de la informació visual, auditiu, cinestèsic, hemisfèric
 • El cervell dinàmic
 • Elaboració de Perfils cerebrals
 • Protocols per als perfils cerebrals
 • Estils d’aprenentatge
 • Lideratge hemisfèric: cooperació o dominància
 • Camp mitjà, moviments i creuament de la línia mitjana
 • Organització sensorial conscient de les tres dimensions
 • Protocols per a la utilització del Ple potencial
 • Activitats específiques OBO

Hores: 16 h

Requisits: Brain Gym 101®

Reconeixements oficials: reconegut per la Fundació Internacional de Brain Gym ® Edu-K ® d’USA.

Calendari d’activitats

Tornar a Brain Gym®

Tornar a la pàgina d’inici

Reserva plaça