Aprendre significa canviar de comportament.

12/10/2017

Aprendre significa canviar de comportament.

L’aprenentatge “és el procés a través del qual es modifiquen i adquireixen habilitats, destreses, coneixements, conductes, actituds o valors com a resultat de l’estudi, l’experiència, la instrucció, el raonament i l’observació” (segons podem llegir a l’enciclopèdia).

El veritable aprenentatge es fa durant tota la vida, comença en el moment de la concepció i acaba quan morim.

Aprenem quan fem nostra una habilitat específica i la utilitzem, és a dir la integrem, en l’experiència i en el nostre funcionament habitual.

Hi ha moltes teories al voltant de per què i com els éssers humans accedeixen al coneixement, com la de Pávlov, que afirma que el coneixement s’adquireix a partir de la reacció davant d’estímuls simultanis; o la teoria d’Albert Bandura en la qual es diu que cada individu té la seva pròpia forma d’aprendre d’acord a les condicions primitives que hagi tingut per imitar models. Per la seva banda, Piaget l’aborda analitzant exclusivament el desenvolupament cognitiu.

Tota la Kinesiologia Educativa es basa en la idea que el veritable aprenentatge es  pot fer en uns segons per qualsevol de les vies de què disposem:

 • Les habilitats fisiològiques conformades pels patrons de moviment, basades en les reaccions sensorials i els moviments motors tant inconscients i reactius (reflexos primaris) com conscients i voluntaris. Aquest nivell d’aprenentatge gestiona i coordina les accions concretes (tant voluntàries com involuntàries) per establir les habilitats fisiològiques necessàries per a relacionar-se i aprendre.
 • Les habilitats emocionals basades en la capacitat de gestionar de manera equilibrada i encertada les reaccions i relacions amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn. Les emocions tenen el seu propi “llenguatge” i la seva forma peculiar d’integrar-se en cada sistema personal. Aprenem a gestionar-nos emocionalment gràcies als jocs de rol que fem amb les persones que ens envolten des de la més tendra infància: família, amics, escola, societat …
 • Les habilitats intel·lectuals conformades per les capacitats de raonament i el tractament de conceptes i símbols que, en moltes ocasions, es troben fora de la realitat. Com a exemples serveixin els llenguatges: de comunicació oral, matemàtic, musical, artístic, científic, social, històric ….

El sistema cos-ment sempre tria la via menys resistent i aprèn de la manera més fàcil i eficient que li és possible. Quants més sistemes s’impliquen en un aprenentatge més profund és.

A la Kinesiologia Educativa abordem a cada persona individualment i encara que tots els éssers humans presentem reptes semblants, l’abordatge dels mateixos i les solucions són específiques, personals i diferents.

La Kinesiologia Educativa és única perquè Edu-K ofereix un conjunt possible de solucions per a qualsevol discapacitat preestablerta. Tots els éssers humans podem aprendre en funció de les nostres pròpies possibilitats i aconseguir desenvolupar el nostre màxim potencial.

L’experiència d’aprenentatge es basa sobre la síntesi de les necessitats úniques de cada aprenent i de cada instructor, que ofereix un sistema molt ben estructurat per tal d’aconseguir materialitzar les propostes que fa cadascú. Cada equilibri es basa en la integració de les habilitats físiques o de desenvolupament de competències coordinades amb les necessitats emocionals i amb els objectius racionals.

Els procediments Edu-K es determinen mitjançant la confirmació verbal i no verbal que donen suport a una interpretació educativa de les conclusions i les avaluacions aportades. Qualsevol persona o qualsevol sistema social pot aprendre i canviar els seus comportaments amb aquesta metodologia.

Aprèn Kinesiologia Educativa.

Aprenem a aplicar aquestes tècniques meravelloses!!!

Isabel Compan Fernández, octubre 2017

“Brain Gym ® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o ww.braingymspain.org o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre. “

Propers Cursos i Activitats® :

 • Brain Gym® Introducció 26 Moviments a Barcelona, (29-30 d’agost 2017)
 • RMTi 1&2® Moviments Rítmics Intensiu a Barcelona, (31 d’agost 1-2-3 de Setembre de 2017)
 • Cercles de Visió® a Barcelona, (8-9-10 de Setembre de 2017)
 • Hands On®, Mans a la Feina a Barcelona (16-17 de Setembre de 2017)
 • MBL®, Blocs de Construcció de l’Aprenentatge a Barcelona (22-23 de Setembre de 2017)
 • DD®, Dibuix Emmirallat a Barcelona (23-24 de Setembre de 2017)
 • Brain Gym 101®,a Barcelona (30 de Setembre 1/ 7-8 d’Octubre de 2017)
 • Estrella Emocional de PDF de TFH®, a Barcelona (14-15 d’Octubre de 2017)
 • OBO® Organització Òptima Cerebral, a Barcelona (21-22 d’Octubre de 2017)

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a torbar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats: