A Itàlia RMT-3 per a la Lectura i l’Escriptura per 1ª vegada!

14/02/2019

A Itàlia RMT-3 per a la Lectura i l’Escriptura per 1ª vegada!

És el primer curs de Moviments Rítmics RMT-3 per a la Lectura i l’Escriptura que es fa a Itàlia!

Increïble! Quant hem après!

Com s’han involucrat els alumnes en les activitats del curs!

Aquest curs ha estat especial per la participació de la Margarita, una bebè amb només un mes de vida. Ens ha enriquit tant!

És la primera vegada que un nadó participa en un dels meus cursos i espero que no sigui l’última perquè aporta una gran tendresa i la possibilitat d’observar en viu i en directe molts dels reflexes primaris que observem i integrem en els nostres cursos.

En aquest tercer nivell ens enfoquem en les dificultats “dis”: dislèxies, disgrafies, discalculies ….

La majoria de les persones que presenten alguna d’aquestes dificultats tenen en comú un cert paral·lelisme en alguns dels reflexes primaris que presenten actius. El més important d’ells és el Reflex Tònic Asimètric del Coll conegut per l’acrònim RTAC.

El fet que aquest reflex estigui actiu incideix directament en a les persones etiquetades amb “dis” segons l’article científic publicat sobre el RTAC: “Efectes de la replicació dels moviments primaris de reflex en dificultats de lectura específiques en nens: un assaig aleatoritzat, doble cec, controlat“publicat per Martin McPhilips l’any 2000 a la revista Lancet.

En aquest article es valida la integració del RTAC per a la superació de la dislèxia (Lancet 2000: Martin McPhilips The Lancet, Volume 355, Issue 9203, 12 February 2000, Pages 537-541. Journal home page for The Lancet. Articles: Effects of replicating primary-reflex movements on specific reading Difficulties in children: a randomised, double-blind, controlled trial).

Les dificultats que presenten les persones amb aquest reflex actiu es poden resumir principalment en les següents:

Manca d’integració de l’esquema corporal:

 • Confondre els costats del cos, és a dir confondre la dreta amb l’esquerra.
 • Dificultats per gestionar vehicles de forma adequada.
 • Dificultats per controlar els moviments corporals.
 • Dificultats en la coordinació corporal que impliquen tenir clara la lateralitat i són necessàries per a nedar, esquiar, ballar….
 • Problemes d’equilibri i de coordinació postural, així com falta de to muscular.
 • Lentitud en els moviments o per fer coses perquè se senten insegurs.
 • Petits accidents: els cauen les coses amb facilitat, xoquen contínuament, tiren les coses sense adonar-se’n…
 • Males postures per adaptar-se al que se’ls demana
 • Dificultats per coordinar els dos hemisferis alhora
 • Dificultats en la maduració dels dos hemisferis a través del cos callós (pont entre els dos hemisferis perquè es comuniquin entre si)

Aprenentatges escolars:

 • Possiblement han tingut dificultats per aprendre a parlar o han hagut d’utilitzar el suport d’un especialista en logopèdia.
 • Dificultats per parlar o pronunciar algunes paraules o frases.
 • Dificultats d’aprenentatge en la lectura, l’escriptura, les matemàtiques: confondre lletres o números, escriure les lletres o números del revés o saltar-lletres o paraules…
 • Dificultats amb l’escriptura, la cal·ligrafia: mala lletra, apretar molt sobre el paper en escriure, escriure amb la mà, el braç i l’espatlla, agafar el llapis de qualsevol manera, dificultats en fer la pinça, dificultats de coordinació oculo-manual…
 • Dificultats per expressar-se per escrit, els costa expressar els seus pensaments amb facilitat, comprendre els problemes, aprendre la gramàtica…
 • Per no creuar la línia mitjana poden:
    • Posar el llibre per llegir o el full per escriure només en un dels dos costats
    • Girar el cap per enfocar i mirar només amb l’ull dominant
    • Girar el llibre, el quadern o el full sobre la taula
    • Tancar un dels ulls per escriure o llegir
    • Moure i girar el cap en llegir o escriure (no només els ulls)…
 • Males postures per llegir, escriure…

Problemes de visió:

 • Petits accidents per problemes visuals amb la binocularitat i la fusió d’imatges com ara “veure doble”.
 • Dificultats per calcular distàncies, veure la profunditat de camp o veure imatges en tres dimensions (estereogrames o imatges estereoscòpiques).
 • En utilitzar només un dels ulls i suspendre la visió amb l’altre es poden presentar deficiències en la visió de l’ull inhibit que poden influir en la fusió, l’agudesa visual d’aquest ull i com a conseqüència poden aparèixer:
    • fatigues oculars (els piquen o els fan mal els ulls, tics…),
    • fòries (giren l’ull cap a un costat quan no el fan servir),
    • ull vago (l’ull que no es fa servir deixa de treballar i perd visió),
    • estrabismes (giren un ull cap a dins o cap a fora i el cervell no té en compte el que aquest ull veu per no confondre’s)
 • Els costa seguir objectes amb els ulls:
    • “Veuen” els objectes de forma invertida (lletres i números del revés)
    • Confonen lletres (p-q / d-b / E-3 …) i paraules (sol-els …)
    • Escriuen en “mirall” o “del revés
    • Podem observar salts, sobretot en creuar la línia mitjana, en mirar columnes…
    • Se salten lletres-números en llegir-escriure
    • Els costa mantenir el ritme de lectura-escriptura de forma constant
    • Es cansen amb facilitat en realitzar tasques de lecto-escriptura
    • Es retarden o “passen” de fer treballs escolars quan els suposa un esforç superior a les seves possibilitats
 • Poden presentar problemes per enfocar o “acomodar” els ulls a diferents distàncies per “veure-hi clar”

Dificultats emocionals:

 • Baixa autoestima:
    • Pensen que no són capaços de fer les coses “bé” o que són “pitjors” que els altres ….
    • Inseguretat en els seus propis recursos i possibilitats
    • Se senten “estúpids” perquè no comprenen allò que els resulta fàcil als altres
 • Senten que “són” dislèxics en lloc de sentir que tenen dificultats i / o comportaments que es poden superar amb un bon suport
 • Se senten incapaços de plasmar o materialitzar les seves idees el que fa que aparegui la frustració, la depressió….
 • Se senten “confusos” a l’hora d’establir la seva pròpia identitat
 • Se’ls pot titllar o “etiquetar” de “ganduls”, “mandrosos”, “irresponsables”, “amb dificultats d’aprenentatge”, “dislèxics”….
 • Dificultats per canviar esquemes apresos i ser flexibles

Qualsevol de les dificultats descrites ens poden donar pistes sobre la manca d’integració del RTAC. No cal presentar totes les dificultats perquè el RTAC estigui actiu.

Tots tenim dificultats, reptes i desafiaments en la vida. Aquests problemes no tenen a veure amb el que nosaltres som ni tenen per què definir-nos.

Amb aquestes tècniques proposem que deixin de ser bloquejos i es converteixin en oportunitats de creixement personal doncs tots tenim el potencial per canviar la forma en què fem les coses, sempre que siguem capaços de canviar la forma en què el cos físic les fa. El cos és la base en la qual ens recolzem per experimentar la vida i ser nosaltres mateixos.

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

 • BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
 • RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
 • TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:

Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:

Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.

En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal

Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Febrer 2019

Brain Gym® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o www.brain-gym.es o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

RMTi® és una marca registrada de Rhythmic Movement Training International®. Feu clic a http://rhythmicmovement.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

TFH® és una marca registrada de Toc per a la Salut International®. Feu clic a https://www.ikc-info.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

Propers Cursos i Activitats® :

RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors

 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 16-17 febrer a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 30-31 Març a Zaragoza
 • RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament: 6-7 Abril a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 11-12 Maig a Zaragoza 
 • *****RMT® Moviments Rítmics Preparats per a l’Escola: 2-3 de Febrer de 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona  Isabel Compan i Agnes Canu
 • RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 16-17 de Febrer 2019 a Vidakine, Montmeló, Barcelona
 • RMT-3®: per a la Lectura i la Escriptura: 23-24 de Febrer 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona/ 1-2 Juny a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 8-9 Juny a Zaragoza
 • ***RMT-MC® Fent Connexions a Zaragoza por Isabel Compan 9-10 Març / a Tenerife 16-17 Març / 29-30 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
 • *** RMT®:Enfrontar-se a les Pors 6-7 Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan i Moira Dempsey Fundadora del curs
 • JULIOL: Intensiu RMT: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les Pors del 29 de Juny al 7 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan

Brain Gym®

 • BG 205 *** The Dominance Factor per Carla Hannaford Fundadora del curs a la Vila Olímpica Barcelona 21-22 Març
 • BG 103***The bases physiological of Learning  per Carla Hannaford Fundadora del curs a la Vila Olímpica Barcelona 23-24 Març
 • BG 301® Brain Gym en Profunditat: 7 Dimensions de l’Aprenentatge 15-16-17-18 Abril 2019 a la la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 401® Practicum Brain Gym 19-20-21-22 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106® Hands On-Mans a la Feina 4-5 Maig/Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 106® Hands On Teacher Training Septiembre 27-28-29 2019 en la Vila Olímpica, Barcelona con Isabel Cohen Fundadora del curs
 • MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE 25 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona 
 • BG 105® Dibuix Emmirallat i la Pinça d’Escriptura 26 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 220® Cercles de Visió 8-9-10 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 101® Intensiu Brain Gym 11-12-13-14 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
 • BG 201® OBO Organització Òptima del Cervell 15-16 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona

TFH®

 • TFH-1® 27-28 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
 • TFH-2® 22-23  Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
 • TFH 1-2-3-4® Intensiu del 19 al 25 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com.

Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, TMR o TFH, feu clic als mateixos enllaços.

Articles relacionats:

 • Bases fisiològiques de l’aprenentatge: http://kinemocions.com/bases-fisiolog…el-aprendizaje/
 • El cervell integrat és la resposta a la Dislèxia: http://kinemocions.com/el-cerebro-int…-a-la-dislexia/
 • Coaching de moviment: http://kinemocions.com/coaching-de-movimiento/
 • Potencial il·limitat: http://kinemocions.com/potencial-ilimitado/
 • Desenvolupament de Patrons: http://kinemocions.com/desarrollo-de-patrones/
 • “10 Estratègies de Manipulació” a través dels mitjans” de Noam Chomsky: http://kinemocions.com/ca/10-estrategias-de-la-manipulacion-a-traves-de-los-medios-de-noam-chomsky/; http://kinemocions.com/10-estrategias-de-la-manipulacion-a-traves-de-los-medios-2-de-noam-chomsky/; http://kinemocions.com/4930/; http://kinemocions.com/ca/10-estrategias-de-la-manipulacion-a-traves-de-los-medios-4-de-noam-chomsky/
 • Els nens ja no pugen als cirerers: http://kinemocions.com/los-ninos-ya-no-suben-a-los-cerezos/
 • Hands On®- Mans a la Feina®: http://kinemocions.com/hands-on-manos-a-la-obra/
 • Neurodesenvolupament “x” el moviment 1-2-3-4-5: http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-el-movimiento-habilidades-motrices/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-el-movimiento-desarrollo-del-lenguaje/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-el-movimiento-desarrollo-de-la-identidad/ http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-el-movimiento-trastornos-del-neurodesarrollo/
 • El carro davant dels bous!: http://kinemocions.com/el-carro-delante-de-los-bueyes/
 • Tenir cura del cervell: http://kinemocions.com/cuidar-el-cerebro/
 • Emocions soterrades: http://kinemocions.com/emociones-soterradas/
 • Ous de Pasqua Emocionals: http://kinemocions.com/huevos-de-pascua-emocionales/
 • Dislèxia i Reflexes Primaris. RTAC -1, 2, 3, 4-: http://kinemocions.com/5480/ ; http://kinemocions.com/dislexia-y-reflejos-primarios-rtac-2/; http://kinemocions.com/dislexia-y-reflejos-primarios-rtac-3/; http://kinemocions.com/dislexia-y-reflejos-primarios-rtac-4/ 
 • Quina mà trio? RTAC -5-:  http://kinemocions.com/que-mano-elijo-rtac-5/
 • Neurodesenvolupament “x” moviment: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11: http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-el-cuerpo-morfologia/: http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-el-cuerpo-fisiologia/;  http://kinemocions.com/neurodesarrollo-…rebro-morfologia/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-el-cerebro-fisiologia/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-el-cerebro-funciones/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-el-cerebro-dinamica/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-procesos-fisiologicos/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-cerebro-tri-uno/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-…imiento-lenguaje/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-percepcion/; http://kinemocions.com/neurodesarrollo-x-movimiento-atencion/