Una classe cerebralment amigable: El lloc del cervell a l’aula.

21/03/2019

Una classe cerebralment amigable: El lloc del cervell a l’aula.

Profa. Llic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Com a mostra de col·laboració entre les persones que treballem i ens impliquem en l’ús i la implementació d’aquestes tècniques de Neurodesenvolupament, tinc l’honor de compartir amb tots vosaltres l’article que ha escrit la Rosa Garrido Kellemberger, instructora de Brain Gym a Uruguai.

Moltes gràcies Rosa per permetre’ns gaudir de la teva aportació.

Una classe cerebralment amigable 2ª part

El lloc del cervell a l’aula.

Aquestes aportacions que provenen de les neurociències, ens generen alguns interrogants. Entre ells:

  • El cervell està a les taules dels debats educatius?
  • Sabem els educadors realment com aprèn el cervell?
  • Es té en compte aquesta informació per pensar la classe, per generar un entorn favorable en l’aprenentatge en les institucions educatives?
  • Pensem la classe en funció del que necessita el nostre cervell per aprendre?

Pel que fa a l’aspecte personal, considerem que és clau pensar en un ensenyament adaptat al cervell. La doctora Carla Hannaford (2011) fonamenta per què les institucions educatives han de conèixer els perfils cerebrals dels seus estudiants. En aquest sentit, la neurodidàctica contribueix a pensar que els alumnes constitueixen una unitat cervell-cos-ment, que estan inserits en un medi ambient del qual els educadors en formem part. Per tant, com a docents neuroeducadores ens cal mirar aquest camp de les neurociències, per buscar estratègies que incideixin positivament en aquest ambient i tenir una mirada més holística del que significa concebre els estudiants des d’aquesta òptica. Com a part d’aquest ambient, podem generar un context favorable a l’aprenentatge o també podem obturar-lo.

Per treballar en aquesta línia és important considerar que cervell i ment no signifiquen el mateix. Mentre el primer té una existència material, constitueix el hardware, la ment constitueix el software dels nostres estudiants. “El cervell està constituït per neurones i les seves connexions nomenades sinapsis que formen circuits o cables. La ment o activitat mental són els teus pensaments i emocions que corren pel teu sistema operatiu que és el cervell “(Bachrach, 2014)

“Malgrat les seves diferències, el cervell i la ment treballen de costat com un equip i cap és millor que l’altre” (Bachrach, 2014). Això vol dir, que cada un influeix en l’altre. El que els nostres estudiants tenen a les seves ments és fonamental treballar-perquè “poden aixecar o tancar la barrera cap al canvi que vols” (Bachrach, 2014).

Sabent que el “no puc” dels estudiants és mental, no cerebral (Bachrach, 2014), podrem com a educadors treballar sabent com funciona el nostre cervell. El cervell és l’òrgan més complex que ens converteix, el podem imaginar com una casa com planteja Bachrach. Els seus fonaments constitueixen el cervell rèptil, el qual té 500 milions d’anys, regula la respiració, la son, el despertar i el ritme cardíac. Les seves parets, conformen el cervell límbic, que té 200 milions d’anys, es responsabilitza de tot el que té a veure amb la nostra supervivència: córrer, barallar-nos en circumstàncies extremes, alimentar-nos, reproduir-nos i emocionar-nos. Finalment, el còrtex constitueix el sostre. Aquest és el cervell més humà, va aparèixer fa uns cent mil anys. Dividit en dos hemisferis, esquerre i dret, connectats pel cos callós. Especialitzat en la visió, la parla, la memòria i les funcions executives. La zona més usada en el treball diari, és la que consumeix més energia, comprendre, decidir, memoritzar, recordar i atendre en depenen.

L’estudiant rèptil actuarà instintivament, el límbic de manera emocional i, des del neo còrtex vindran les respostes més racionals. Els adolescents que tenim a classe són subjectes profundament límbics, de manera que els nostres discursos racionals hauran de connectar-se primer amb ells emocionalment, si volem que ens focalitzin perquè construeixin respostes racionals.
El concepte de neurodesenvolupament explica com es construeix el cervell humà. Barbeito (2014) sosté que el desenvolupament del cervell és el procés més complex en comparació amb qualsevol qüestió que pugui pensar-se. Aquest desenvolupament ens permet una vida de relació, la realització de l’homeòstasi interna de l’organisme, tenir consciència d’aquest procés i generar cultura. També aquest concepte, ajuda a prendre consciència que en general ens definim com a éssers racionals, quan “som éssers emocionals que hem après a pensar” (Bachrach, 2014).

El procés de desenvolupament cerebral comença en la concepció, i seguirà almenys durant dues dècades. Barbeito (2014) planteja la importància del context en què ocorre aquest desenvolupament i la importància que té la presa de decisions en aquest moment particular, atès que suposa conseqüències “fins a l’últim dia de vida”. La presa de decisions per a pares, educadors i fonamentalment per al disseny de polítiques socials i educatives. La presa de decisions centrades abans del naixement i després del naixement, en particular en la infància i adolescència, mentres que el cervell segueix madurant.

Aquest concepte de neurodesenvolupament és fonamental per als docents, doncs ens proporciona informació respecte del capital neuronal de l’estudiant, i ens esclareix el marc d’acció per a prendre decisions amb cada un d’ells. És important saber que naixem amb determinada quantitat de neurones, i algunes d’elles van morint per no rebre suficient estímul. És un procés natural que es coneix com “selecció neuronal” (Edelman, 1990). És així que el nombre de neurones que resulti d’aquest procés serà diferent, en funció dels estímuls rebuts. Com a resultat, cada nen tindrà un capital neuronal que durarà tota la seva vida, i constituirà el seu potencial disponible per aprendre el que li calgui. Aquest és un altre concepte fonamental per als que som docents.

La didàctica tradicional, que tristament ens va marcar, i encara segueix vigent en alguns àmbits, ens va ensenyar a pensar que els qui tenim al davant són “caixes buides”. Aquest pressupòsit d’aquest model didàctic va contribuir molts anys a pensar que és possible ensenyar el mateix a tots, i d’igual manera. Altres models didàctics com el constructivisme i la didàctica crítica van posar la centralitat en el subjecte. Però avui, des d’una eventual neurodidàctica, ens arriba aquesta, i altres informacions que ens ajuden a entendre algunes situacions que tenim a les aules, o algunes decisions que es generalitzen com la de medicalitzar als estudiants.

Quan fem referència a tenir en compte el context, volem considerar la informació que ens permet entendre com és que els nostres alumnes aprenen cerebralment parlant, amb quin capital neuronal ve cada un, i el context socioeconòmic en què s’ha generat aquest capital. Això és molt important, perquè el desconeixem i l’exclusió en serà la seva conseqüència. Barbeito sosté que la neurociència de l’exclusió, és un concepte molt estudiat al món però no al nostre país. El desenvolupament del sistema nerviós, en les seves paraules “passa en un context social i econòmic que és clau” (2014). Aquest context repercuteix en el desenvolupament del cervell del nen. Un nen que creix en un context de desnutrició, de violència, amb vincles febles, sense figures referencials com a pares i avis, en què no s’han respectat “moments màgics” com el de l’alletament, en els quals les relacions primàries queden marginades per l’ús d’aparells tecnològics, compon un context absolutament vulnerable ple de condicions adverses per al neurodesenvolupament.

A l’aula notarem els estudiants que vénen d’un context d’exclusió, doncs tindran problemes de llenguatge, de memoria, de control d’emociones, actituds violentes, entre d’altres. El context socioeconòmic condiciona “les neurones que ens queden i les que perdem” (Barbeito, 2014).

Estem d’acord amb el Dr. Guillermo Magi (2011) en què els models educatius afavoreixen o inhibeixen el desenvolupament de les neurones, per tant en escoltar les aportacions de la neurociència a l’educació, hi ha la possibilitat que amb el nostre treball preservem el capital neuronal o potenciem la seva mort.

Aprendre des de les neurociències per al Dr. Grabner (2017) suposa qualsevol variació que pugui generar-se a través d’informació teòrica, pràctica o experiències de vida a les connexions sinàptiques, i produeixin canvis en el pensament i en el comportament. Aprendre implica una modificació en les xarxes neuronals dels nostres estudiants, el que constitueix un canvi en el seu pensament i acció.

Els pensaments poden modificar el cervell, és aquest un dels descobriments de la ciència, la neuroplasticitat autodirigida. La neuroplasticitat “és l’extraordinària capacitat del cervell per formar xarxes noves o modificar les existents de forma constant, com a resultat de la interacció d’un individu amb el seu entorn” (Braidot, 2015). El fonamental d’aquest concepte, és comprendre que tenim una eina a les nostres mans per recablejar els nostres cervells, i canviar-lo. Aquí hi ha l’essència de l’aprenentatge, en el canvi en el sistema nerviós, que es visualitza en un canvi de pensament i comportament com ja hem expressat.

Els humans tenim cent mil milions de neurones i cadascuna d’elles, pot connectar amb 10.000 més. Aprendre és possible gràcies a la neuroplasticitat, és a dir la modificació de la variabilitat i de la mida dels circuits neurals. Els circuits neurals utilitzats s’amplien, o creen altres; els circuits no utilitzats s’eliminen o disminueixen les seves xarxes. Reprendre els temes al llarg de l’any, treballar de manera relacional, presentar el contingut de múltiples maneres, visual, auditiu, cinestèsic són bones estratègies. Com més entrades té la informació que arriba al cervell, més consolidem l’aprenentatge,

“Quan tens una experiència les teves neurones s’activen. Dit científicament, una cascada d’ions circula internament per la pota de la neurona (axó) i funciona com un corrent elèctric. Al final de l’axó aquest corrent permet l’alliberament de neurotransmissors químics a un lloc molt petit, fora de la neurona, anomenat espai sinàptic. Allà aquests transmissors es connecten amb altres neurones (…) Això desencadenarà una activació o desactivació de neurones que estan en aquest camí. Sota condicions apropiades, aquest “tret” neuronal enforteix les connexions entre aquestes neurones que estan en aquest camí “(Bachrach, 2014)

Aquest enfortiment funciona amb la repetició d’un pensament, una acció, una emoció, sempre que focalitzem la nostra atenció de manera consent. Això farà que les connexions neurals es modifiquin i ampliïn. La qual cosa serà possible en una aula cerebralment amigable (Rosler, 2017).

Profa. Lic. Rosa Garrido Kellemberger. Instructora de Brain Gym®

Els nostres programes potencien el “Neurodesenvolupament” perquè es basen en la integració corporal mitjançant el moviment.

Els nostres programes es basen en tres branques reconegudes a nivell internacional que utilitzen la vessant educativa i la responsabilitat personal per la seva implementació:

• BG® Brain Gym: Moviments senzills per aprendre amb tot el cervell i aconseguir l’excel·lència personal.
• RMTi® Reflexes Primaris: Entrenament al Moviment Rítmic i Integració de Reflexes Primaris. Una porta per aconseguir ser nosaltres mateixos.
• TFH® Toc per la Salut: La medicina tradicional xinesa a l’abast de tots per equilibrar la nostra vida.

Ajudem a resoldre dificultats de creixement i d’aprenentatge:
Els resultats de les nostres activitats han millorat la qualitat de vida de milers de persones que ens han fet arribar els seus comentaris, entre elles podem trobar les de: Nens hiper-actius, o hipo-actius, amb Dèficit d’atenció, amb diferents Síndromes (Asperger , Autisme, Down ….), amb retards o dificultats en el desenvolupament (paràlisi cerebral, NEE …), amb dificultats d’aprenentatge (parla, llenguatge, lectura, escriptura, matemàtiques ….), amb dificultats comportamentals (comportaments disruptius, agressivitat, impulsivitat ….).

Programes amb FUTUR:


Els nostres programes ofereixen formació personal i / o professional a totes aquelles persones interessades.
En els nostres cursos poden participar: Mares / Pares, Mestres-Professors-Educadors (NEE, internivells), Psicomotricistes, Esportistes, Dansa, Psicòlegs, Pedagogs, Neuròlegs, pediatres, Llevadores, Terapeutes Ocupacionales- Familiars-Salut mental, Treballadors Socials, Optometristes, PTs desenvolupament, Massatgistes, Fisioterapeutes, Osteòpates, kinesiólogos … qualsevol persona que treballi amb persones interessada en el “neurodesenvolupament” en el creixement personal
Amb els nostres cursos poden millorar la seva qualitat de vida i també completar les seves opcions professionals. Pots fer amb aquestes activitats teva nova professió:

Coach de Neurodesenvolupament “x” Moviment.

Isabel Compan, Març 2019

Brain Gym® és una marca registrada de Breakthroughs International a la Fundació Internacional de Kinesiologia Educativa Edu-K® Brain Gym ®. Feu clic a www.braingym.org o www.brain-gym.es o ww.braingymspain.org  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

RMTi® és una marca registrada de Rhythmic Movement Training International®. Feu clic a http://rhythmicmovement.org/  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

TFH® és una marca registrada de Toc per a la Salut International®. Feu clic a https://www.ikc-info.org /  o www.kinemocions.com per obtenir el nom d’un instructor a prop vostre.

Propers Cursos i Activitats® :

• RMTi® 3 Cursos NOUS: Preparats per a l’Escola / Fent Connexions / Enfrontar-se a les Pors
• RMT-1® Moviments Rítmics per a l’Enfoc, l’Organització i la Comprensió: 30-31 Març a Zaragoza / 1-2 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
• RMT-2® Moviments Rítmics per a les Emocions, la Memòria i el Comportament: 6-7 Abril a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 11-12 Maig a Zaragoza / 2-3 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
• RMT-3®: per a la Lectura i la Escriptura: 1-2 Juny a Vidakine, Montmeló, Barcelona / 8-9 Juny a Zaragoza / 4-5 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
• ***RMT-MC® Fent Connexions 29-30 Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
• *** RMT®:Enfrontar-se a les Pors 6-7 Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan i Moira Dempsey Fundadora del curs
• *****RMT® Moviments Rítmics Preparats per a l’Escola: 31 d’Agost-1 de Setembre de 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
• JULIOL: Intensiu RMT: RMT-MC; RMT-1; RMT-2; RMT-3 i Enfrontar-se a les Pors del 29 de Juny al 7 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona per Isabel Compan

Brain Gym®
• BG 205 *** The Dominance Factor per Carla Hannaford Fundadora del curs a la Vila Olímpica Barcelona 21-22 Març
• BG 103***The Physiological Basis of Learning per Carla Hannaford Fundadora del curs a la Vila Olímpica Barcelona 23-24 Març
• BG 301® Brain Gym en Profunditat: 7 Dimensions de l’Aprenentatge 15-16-17-18 Abril 2019 a la la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 401® Practicum Brain Gym 19-20-21-22 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 106® Hands On-Mans a la Feina 4-5 Maig/Setembre 21-22, 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 106® Hands On Teacher Training Septiembre 27-28-29 2019 en la Vila Olímpica, Barcelona con Isabel Cohen Fundadora del curs
• MBL® Blocs de Construcció de l’Aprenentatge per a NEE 25 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 105® Dibuix Emmirallat i la Pinça d’Escriptura 26 de Maig a la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 220® Cercles de Visió 8-9-10 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 101® Intensiu Brain Gym 11-12-13-14 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona
• BG 201® OBO Organització Òptima del Cervell 15-16 de Juliol a la Vila Olímpica, Barcelona

TFH®
• TFH-1® 27-28 Abril 2019 a la Vila Olímpica, Barcelona
• TFH-2® 22-23  Juny a la Vila Olímpica, Barcelona
• TFH 1-2-3-4® Intensiu del 19 al 25 de Agost a la Vila Olímpica, Barcelona

Pots  consultar-los al calendari de la Web: www.kinemocions.com o apuntar-te a een@kinemocions.com
Per a trobar cursos o un instructor reconegut de Brain Gym, RMTi o TFH, feu clic als mateixos enllaços.